FinExpert.e15.cz

Daňový tip č. 2: Upozornění na některá daňová úskalí

Kdy se poprvé registrovat k dani?

Poplatník má obecně povinnost registrovat se do 30 dnů od obdržení povolení nebo získání oprávnění k podnikatelské činnosti, resp. od počátku provozování jiné samostatně výdělečné činnosti. Místně příslušný FÚ je při tom u fyzických osob FÚ v místě trvalého pobytu, anebo v místě, kde osoba přebývá nejčastěji. U právnických osob je rozhodující adresa sídla. Registrovat k dani se nemusí osoba, u které vznikla nahodilá nebo jednorázová povinnost k dani, anebo pokud je předmětem daně nemovitost. Registrovat se nemusí fyzické osoby, které mají příjmy výhradně ze závislé činnosti (zaměstnanci), anebo u kterých je daň vybírána zvláštní sazbou (srážková daň).

Co udělat v případě chybného podání daňového přiznání?

V případě, že subjekt zjistí chybu před uplynutím termínu k řádnému podání (v případě daně z příjmu tedy do 31. března), podá opravné daňové přiznání. V případě, že subjekt zjistí chybu po uplynutí termínu k řádnému podání, podá dodatečné daňové přiznání. Pokud je dodatečně zjištěna povinnost odvést vyšší než odvedenou daň, musí tak být učiněno v měsíci podání dodatečného daňového přiznání.

Jaké hrozí sankce?

Za včasné nepodání daňového přiznání může správce daně zvýšit vyměřenou daň až o 10 %. Pokud poplatník daně vůbec nepodá daňové přiznání, a to ani na výzvu FÚ, může správce daně předpokládat, že poplatníkovi žádná daňová povinnost nevznikla. Současně může FÚ vyměřit daň podle pomůcek. Neuhrazená daň podléhá penalizaci podle § 63 zákona o správě daní a poplatků.
Doplňující informace lze získat na stránce Ministerstva financí http://cds.mfcr.cz/dane/DanPov05cele.html

Další informace na téma daně 2004:

Jak vyplnit daňové přiznání

Daňová poradna

Elektronické podání daně z příjmu

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená