FinExpert.e15.cz

Daňový tip č. 15: Přílohy k daňovému přiznání typu B

Jakými přílohami a v jakých případech je nutné doplnit formulář daňového přiznání?

 • Příloha č.1 "Výpočet dílčích základů daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti dle §7 zákona" přikládá se, pokud pro tuto přílohu je věcné naplnění, tj. příjem z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti byl.
 • Příloha č. 2 "Výpočet dílčích základů daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§6 zákona), z pronájmu (§9 zákona) a z ostatních příjmů (§10 zákona)" – zde je přehled dílčích základů daně výše vyjmenované, i když je věcná náplň pouze u některé z nich.
 • Příloha č. 3 "Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období (§14 zákona), daně z příjmů ze zahraničí a daně po slevách (§35 zákona)" včetně samostatných listů č. oddílu. – název říká, pro které příjmy má tato příloha náplň.
 • Příloha č. 4 "Výpočet daně z příjmů ze samostatného základu daně"
 • Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví – pokud podnikatel vede (dříve podvojné) účetnictví, v příloze č. 1 je na začátku označena možnost "Vedu účetnictví", má povinnost účetní závěrku přiložit k daňového přiznání.

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů podle §38j odst. 3 zákona – pokud má poplatník příjmy ze závislé činnost a z funkčních požitků dle § 6 zákona, požádá u svého zaměstnavatele o toto Potvrzení, na základě tohoto Potvrzení vyplní Přílohu č. 2, kterou také přikládá k daňovému přiznání.
 • Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru – tuto přílohu přikládá poplatník, který si uplatňuje odčitatelnou položku na zaplacené úroky z úvěru na bytové potřeby.
 • Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění – tuto přílohu přikládá poplatník, který si uplatňuje odčitatelnou položku na zaplacené příspěvky penzijnímu připojištění.
 • Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění – tuto přílohu přikládá poplatník, který si uplatňuje odčitatelnou položku na zaplacené soukromé životní pojištění.

Pro Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby, o zaplacených částkách na penzijní připojištění, soukromé životní pojištění platí, že pokud jsou splněny podmínky pro uplatnění souvisejících odčitatelných položek daných tímto zákone, vystavuje je peněžní ústavy, u kterých má poplatník uzavřené smlouvy automaticky a zasílá je poplatníkovi.

 • "Celková částka" k uplatnění podle § 24 odst. 2 písm. r) zákona – přikládá poplatník pouze, pokud toto uplatnění žádá.
 • Další přílohy výše neuvedené – pokud poplatník přikládá k daňovému přiznání přílohy, který nebyly vyjmenovány výše.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená