FinExpert.e15.cz

Daňový tip č. 13: Spolupráce manželů

Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. věnuje § 13 Výpočtu příjmů spolupracujících osob. Spolupracující osoby mohou být:

 • druhý z manželů
 • děti po ukončení jejich povinné školní docházky
 • ostatní osoby žijící v domácnosti s poplatníkem

Spolupráce manželů

Pro rozdělení příjmů a výdajů na druhého z manželů musí být splněny následující podmínky:

 • musí se jednat o příjmy dosažené z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (§7 odst. 1 písm. a) až c) a odst.2),
 • podíl spolupracující manžela (manželky) na příjmech a daňových výdajích nesmí činit více než 50 %, zároveň vyjádřená částka na spolupracující manželku (manžela), o kterou příjmy přesahují výdaje nesmí činit více než 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce,
 • podíl na společných příjmech a výdajích musí být u spolupracující manželky (manžela) stejný,
 • spolupracující manželka (manžel) nesmí být uplatňován jako osoba vyživovaná podle §15 výše zmiňovaného zákona.

Každý poplatník si musí propočítat, zda je pro něj výhodné rozdělovat své příjmy na manželku (manžela). Je třeba si uvědomit, že pro zdaňovací období 2004 už platí minimální základ daně, tj. na 1 osobu 101 000 Kč. Proto je výhodné rozdělovat příjmy a výdaje, pokud nerozdělené příjmy převyšují nerozdělené výdaje o 202 000 Kč.

Dále je třeba pro posouzení výhodnosti ještě počítat, že spolupracující osoba je z hlediska sociálního a zdravotního pojištění posuzována jako osoba samostatně činná, z toho vyplívá, že se musí přihlásit k tomuto pojištění.

Příklad:

Podnikatel provozoval po v roce 2004 svou činnost za spolupráce své manželky. Dosáhl příjmů ve výši 604 000 Kč a výdajů 350 000 Kč. Příjmy a výdaje rozdělil za rok 2004 následovně:

 • na sebe: příjmy 302 000 Kč (50 % z 604 000 Kč)
              výdaje 175 000 Kč (50 % z 350 000 Kč)
 • na manželku: příjmy 302 000 Kč (50 % z 604 000 Kč)
                    výdaje 175 000 Kč (50 % z 350 000 Kč)

Jsou zde splněny podmínky:

 • podíl příjmů připadající na manželku nečiní více než 50 % a částka připadající na spolupracující manželku, o kterou příjmy přesahují výdaje není vyšší než 540 000 Kč (je to pouze 127 000 Kč),
 • výše podílu na společných příjmech a výdajích je u spolupracující manželky stejná.

Další informace na téma daně 2004:

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená