FinExpert.e15.cz

Daňový tip č. 11: Nezdaňujte příjmy, které zdanit nemusíte!

Podle § 23 odst. 4 zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP) platí, že částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, se nezahrnují do základu daně, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů) v předchozích zdaňovacích obdobích. Obdobně postupují i fyzické osoby, které nevedou účetnictví.

Pokud tedy v předchozích zdaňovacích obdobích nebyly poplatníkovi některé výdaje (náklady) uznány jako výdaje (náklady) na dosažení zajištění a udržení příjmů a v následujícím období poplatník zaúčtuje do příjmů (výnosů) částky, které s těmito neuznanými výdaji (náklady) souvisejí, tak tyto částky zaúčtované do příjmů (výnosů) nebude zahrnovat do základu daně, a to do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů). Jde o výdaje (náklady), jejichž daňová neznatelnost vyplývá přímo ze ZDP, ale také o výdaje (náklady), které nebudou poplatníkovi uznány při daňové kontrole správcem daně (například proto, že poplatník neprokázal, jak u něj výdaj (náklad) souvisel s dosažením, zajištěním a udržením jeho zdanitelných příjmů).

Příklad:

Podnikatel, fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci podle § 7b ZDP, si pořídil v roce 2003 osobní automobil za 400 000 Kč, vedl jej v daňové evidenci a zároveň jej v tomto roce využíval z 50 % i pro svou osobní potřebu.

Do daňových výdajů za rok 2003 v souladu se ZDP zahrnul jen poměrnou část odpisů. Protože uplatňoval zrychlený způsob odpisování, tak v daňových výdajích se mu uznalo 50 000 Kč (50 % z celkového odpisu 100 000 Kč) a neuznalo také 50 000 Kč. V roce 2004 podnikatel tento osobní automobil prodal v hotovosti za 300 000 Kč a tuto částku zaevidoval do svých příjmů v daňové evidenci.

Do základu daně za rok 2004 však z této sumy nemusí zahrnout 50 000 Kč, protože právě tato částka výdajů se mu v minulém období jako výdaj na dosažení zajištění a udržení příjmů neuznala. Z celkové částky příjmů za prodej automobilu se tak v základu daně objeví pouze 250 000 Kč.

Příklad:

Při daňové kontrole za rok 2003 neuznal správce daně podnikateli jako daňový výdaj nákup digitálního fotoaparátu za 20 000 Kč, protože ze strany podnikatele nedošlo k prokázání toho, že mu tento fotoaparát sloužil k dosažení, zajištění a udržení jeho příjmů z podnikání.

V roce 2004 se podnikatel rozhodl fotoaparát prodat za 10 000 Kč. Obdržený příjem však nemusí do základu daně za rok 2004 zahrnout.

Poplatníci by si měli výše uvedené ustanovení zapamatovat a v praxi ho i účinně aplikovat. V životě poplatníka se totiž objeví řada případů, kdy se bude moci podle něj postupovat. Bezmyšlenkovitým zaúčtováním té či oné částky do výnosů nebo zaevidováním v příjmech by se poplatník mohl poškodit.


Další informace na téma daně 2004:

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená