FinExpert.e15.cz

Daňový tip č. 10: Odečitatelné položky

Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. podle § 15 Nezdanitelná část základu daně umožňuje poplatníkovi pro zdaňovací období si odečíst ze základu daně položky:

 • Základní nezdanitelná položka na poplatníka ve výši 38 040 Kč. U poplatníka, jehož starobní důchod činí více než 38 040 Kč ročně nelze tato položka uplatnit. Nepřevyšuje-li starobní důchod 38 040 Kč, může se položka uplatnit ve výši snížené o vyplacené částky starobního důchodu, toto neplatí pro poplatníky, kteří na počátku roku nejsou poživateli starobního důchodu.
 • Nezdanitelná položka na vyživované dítě žijící v domácnosti s poplatníkem ve výši 25 560 Kč. Tuto položku si může uplatnit jenom jeden z manželů. Pokud jde o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se tato částka na 51 120 Kč.
 • Nezdanitelná položka ve výši 21 720 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjmy přesazující 38 040 Kč ročně. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na stavební spoření, rodičovské příspěvky, aj. Do vlastního příjmu se  počítají vyplacené částečné i invalidní důchody, rodičovské příspěvky aj. Pokud je manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P zvyšuje se nezdanitelná položka na 43 440 Kč.
 • Nezdanitelná položka ve výši 7 140 Kč, jestliže poplatník pobírá částečný invalidní důchod
 • Nezdanitelná položka ve výši 14 280 Kč, jestliže poplatník pobírá plný invalidní důchod
 • Nezdanitelná položka ve výši 50 040 Kč, jestliže je poplatník držitelem průkazu ZTP/P
 • Nezdanitelná položka ve výši 11 400 Kč, pokud je poplatník studentem, max. však do dovršení 26 let

Tyto nezdanitelné částky lze odečíst pouze za měsíce, v kterých byl nárok na uplatnění nezdanitelných položek splněn.

Dále lze odečíst tyto nezdanitelné položky:

 • Hodnota darů za podmínek daných tímto zákonem v min. výši 2 % základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč
 • Zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru, použitým na financování bytových potřeb za podmínek stanovených tímto zákonem
 • Zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem snížené o 6 000 Kč, maximální částka na odečtení je 12 000 Kč
 • Zaplacené běžné pojistné na soukromé životní pojištění za podmínek daných tímto zákonem
 • Zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace, příspěvky lze odečíst max. do výše 1,5 % zdaňovacích příjmů, maximálně 3 000 Kč

Další informace na téma daně 2004:

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená