FinExpert.e15.cz

Daňový kalendář 2004

Na webových stránkách Ministerstva financí můžete nalézt nový daňový kalendář pro rok 2004. Přehled je užitečný spíše pro podnikatele, kteří se tak jednoduše dozvědí, kdy jakou daň zaplatit.
Daňový kalendář 2004

ZÁKONNÉ LHŮTY PLNĚNÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ V ROCE 2004
 
Plátci spotřebních daní, kterým podle zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ( dále jen "zákon o spotřebních daních" ) vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou předkládat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen "topné oleje") a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa (dále jen "zelená nafta").

Spotřební daň je splatná do 40 dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů speciální úprava.

Vrácení daně z přidané hodnoty v rámci zahraniční pomoci, cizím podnikatelským subjektům, které nejsou oprávněny podnikat na území České republiky, vrácení daně zahraničním fyzickým osobám a vrácení daně zdravotně postiženým osobám je upraveno v příslušných ustanoveních části čtvrté zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

LEDEN
pondělí 26. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2003
- daňové přiznání za prosinec 2003
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za prosinec 2003 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2003
ÚNOR
pondělí 2. - daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2003
- daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2004
pondělí 16. - daň z příjmů - podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a podpis prohlášení k provedení ročního zúčtování záloh
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pátek 20. - daň z příjmů - vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2003
úterý 24. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2003
středa 25. - spotřební daň - daňové přiznání za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za leden (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden
BŘEZEN
čtvrtek 11. - spotřební daň - splatnost daně za leden
pondělí 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
čtvrtek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za únor
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za únor (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor
středa 31. - daň z příjmů - přiznání k dani a daň za rok 2003
DUBEN
pátek 9. - spotřební daň - splatnost daně za únor
čtvrtek 15. - daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí
pondělí 26. - spotřební daň - daňové přiznání za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za březen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
KVĚTEN
pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za březen
úterý 25. - spotřební daň - daňové přiznání za duben
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za duben (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben
pondělí 31. - daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")
ČERVEN
středa 9. - spotřební daň - splatnost daně za duben
úterý 15. - daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
pátek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za květen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za květen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen
středa 30. - daň z příjmů - přiznání k dani a daň za rok 2003
- daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
ČERVENEC
pondělí 12. - spotřební daň - splatnost daně za květen
čtvrtek 15. - daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí
pondělí 26. - spotřební daň - daňové přiznání za červen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za červen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
SRPEN
pondělí 9. - spotřební daň - splatnost daně za červen
středa 25. - spotřební daň - daňové přiznání za červenec
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za červenec (pokud vznikl nárok
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec
úterý 31. - daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)
ZÁŘÍ
čtvrtek 9. - spotřební daň - splatnost daně za červenec
středa 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
pondělí 27. - spotřební daň - daňové přiznání za srpen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za srpen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen
čtvrtek 30. - daň z nemovitostí - splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
ŘÍJEN
pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za srpen
pátek 15. - daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí
pondělí 25. - spotřební daň - daňové přiznání za září
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za září (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
LISTOPAD
úterý 9. - spotřební daň - splatnost daně za září
čtvrtek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za říjen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za říjen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen
úterý 30. - daň z nemovitostí - poslední splátka daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)
PROSINEC
pátek 10. - spotřební daň - splatnost daně za říjen
středa 15. - daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
- daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad
pondělí 27. - spotřební daň - daňové přiznání za listopad
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za listopad (pokud vznikl nárok )
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená