FinExpert.e15.cz

Daňovému přiznání se nevyhnou ani zaměstnanci

Podat přiznání musí i zaměstnanci s nadstandardní mzdou.
Daňovému přiznání se nevyhnou ani zaměstnanci

Daňovému přiznání za rok 2013 se nevyhnou ani zaměstnanci s nadstandardní mzdou, neboť musí odvést solidární daň, přičemž veškerá povinná administrativa spojená s odvodem solidární daně se vyřeší v daňovém přiznání. 

Základní termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2013 je do 1. dubna. Ti, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, mají lhůtu o tři měsíce prodlouženou, tedy do 1. července. Na finanční úřad je přitom nutné doručit plnou moc pro daňového poradce včas, tedy do základního termínu pro podání daňového přiznání. 

Daňové přiznání klepe na dveře, Finanční správa radí jak na věc

Daňové přiznání klepe na dveře, Finanční správa radí jak na věc

Jak se co daní, jak a kdy podat... Tyhle informace potřebujete.

Daňové přiznání není záležitostí pouze OSVČ

Pro všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je každoroční podávání daňového přiznání samozřejmostí. Daňové přiznání však musí podávat v některých případech i zaměstnanci. 

  • Jedná se např. o zaměstnance, kteří si během roku přivydělávají samostatnou výdělečnou činností, mají příjmy z pronájmu, kapitálového majetku nebo ostatní příjmy, např. při prodeji nemovitosti při nedodržení časového testu mezi nabytím a prodejem nemovitosti. 

Nově musí daňové přiznání za rok 2013 podat i zaměstnanci, kteří alespoň v jednom měsíci v roce 2013 měli příjem nad 103 536 Kč. Během roku totiž odvádí zaměstnavatel za zaměstnance zálohu na daň z příjmu, při překročení měsíčního limitu i solidární daň. 

Může vzniknout přeplatek nebo nedoplatek

Solidární daň za celý rok 2013 se odvádí z částky nad 48násobek průměrné mzdy stanovené MPSV. Průměrná mzda pro rok 2013 činí 25 884 Kč, proto je roční mzda zaměstnance, od které se odvádí solidární daň částka 1 242 432 Kč. Během roku odvádí zaměstnavatelé zálohu na dani, měsíčním limitem pro výpočet solidární daně v roce 2013 byla částka 103 536 Kč (1 242 432 Kč: 12 měsíců). 

  • Někteří zaměstnanci mohli v některém měsíci sice překročit uvedený limit, ale za celý rok 2013 nebylo rozhodného příjmu 1 242 432 Kč dosaženo, proto jim může vzniknout nárok na daňový přeplatek. 

Vyplnění daňového přiznání není složité

Někteří zaměstnavatelé svým zaměstnancům mající alespoň v jednom měsíci mzdu nad 103 536 Kč s vyplněním daňového přiznání pomohou, není to však jejich povinností a rozhodně se na to nedá spoléhat. Většina zaměstnanců si zvládne sama vyplnit daňové přiznání. Solidární daň je vyřešena v řádku č. 59 daňového přiznání. 

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Novák měl roční mzdu od svého zaměstnavatele 1 800 000 Kč. Současně si pan Novák přivydělával samostatnou výdělečnou činností a dosáhl za rok 2013 zisku (příjem - výdaj) ve výši 500 000 Kč. Jak vysoká je celková daň pana Nováka za rok 2013? 

  • Pan Novák bude platit solidární daň nejenom z hrubé mzdy ze závislé činnosti (zaměstnání), ale rovněž ze zisku ze samostatné výdělečné činnosti. 
  • Pro vyplnění daňového přiznání si musí pan Novák vyžádat od svého zaměstnavatele Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2013, kde je uveden úhrn příjmů, povinného pojistného a úhrn sražené daně za rok 2013. 
  • Pan Novák je svobodný, bezdětný, uplatňuje odpočet úroků z úvěru na financování vlastního bydlení ve výši 80 000 Kč, penzijní připojištění 12 000 Kč (platí si měsíčně 2 000 Kč) a životní pojištění 12 000 Kč (měsíčně platí 1 000 Kč). 
Stejný zisk, různě vysoká daň z příjmu

Stejný zisk, různě vysoká daň z příjmu

Daňové odpočty a slevy výrazně snižují daňovou povinnost.

V případě pana Nováka je úhrn příjmů 1 800 000 Kč, úhrn povinného pojistného placeného zaměstnavatelem 472 608 Kč, z toho zdravotní pojištění 162 000 Kč (9 % z 1 800 000 Kč) a sociální pojištění 310 608 Kč (25 % z 1 242 432 Kč). Za rok 2013 není u zdravotního pojištění stanoven maximální vyměřovací základ, u sociálního pojištění je stanoven strop ve výši 1 242 432 Kč (z částka nad strop se sociální pojištění neplatí). Na zálohách na dani z příjmu (včetně solidární daně) bylo zaměstnavatelem panu Novákovi za rok 2013 sraženo 355 080 Kč

Klepněte pro větší obrázek 
Praktický příklad daňového přiznání
 

Na dani z příjmu fyzických osob musí pan Novák finančnímu úřadu doplatit 94 400 Kč. Součástí daňového přiznání bude Příloha č. 1, kde je vypočítán hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti, dále potvrzení od banky o zaplacených úrocích na bydlení, potvrzení od penzijní společnosti o zaplacených příspěvcích na penzijním připojištění a potvrzení od životní pojišťovny o zaplacených příspěvcích na životním pojištění.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená