FinExpert.e15.cz

Daňové zatížení v Evropské unii

Platí občané Evropské unie všichni stejně vysoké daně? Jsou nižší nebo vyšší než v nejvyspělejším státě světa - v USA? Na tyto a mnoho dalších otázek odpoví dnešní článek.
Daňové zatížení v Evropské unii

Výše daňové sazby u daní z příjmů a výše sociálního pojištění je plně v kompetenci každého členského státu. Orgány Evropské unie totiž nemají příliš možností zasahovat do oblastí přímých daní a u nepřímých daní jsou stanoveny pouze minimální hodnoty, pod které nesmí např. DPH či spotřební daň klesnout, tedy i zde jsou mezi jednotlivými zeměmi značné rozdíly.
Daně z příjmů jsou oblastí suverénních práv jednotlivých členských států. Vždyť jejich výše nakonec souvisí se státní suverenitou. Což členské státy dokazují existencí samostatných státních rozpočtů a vlastní rozpočtovou politikou. Tedy i výše zdanění v České republice bude také v dalších letech plně v rukou námi volených politiků. Je to ovšem dobře? Neměli bychom v opačném případě nižší daně?

Investice se stěhují za nízkými daněmi

Představitelé Evropské unie ví, že nelze výši přímých daní v jednotlivých členských zemích úplně ignorovat. Přímé daně významně ovlivňují fungování kapitálového trhu. Při pohybu kapitálu chce Evropská unie vycházet ze stejných principů zdaňování kapitálu a podnikatelských zisků. V opačném případě dochází, jak se to děje v současné době, ke stěhování investic a podnikání do zemí, kde je pro podnikatele daňové zatížení výhodnější. Rozdíly v konstrukci a zásadách přímých daní jsou v současné době skrytou formou státních podpor jednotlivých členských států. Tím je samozřejmě narušena spravedlivá konkurence.

Daňová konkurence

Systémy zdanění zisků a příjmů se v členských zemích Evropské unie dosti výrazně liší. Pro názornost si ukážeme pár příkladů. Ve Velké Británii je zavedena jednotná daň ze zisku společnosti (platí zde menší úleva pro malé a střední podniky). Tato daň je zcela izolována od daně z osobních příjmů občanů. Pokud ovšem z tohoto zisku dostávají akcionáři dividendy, zohledňuje daňová soustava Velké Británie skutečnost, že zisk byl zdaněn již dříve. V Německu jsou naopak sazby daní ze zisku společnosti kombinovány. Část zisku rozdělená akcionářům nebo spolumajitelům je zdaněna menší sazbou (neboť bude znovu zdaněna jako příjem fyzických osob) než zbylá část použitá pro další podnikatelské záměry (např. výzkum, investice, vývoj). Existuje tedy mezi členskými státy daňová konkurence.

Daňové zatížení se pořád zvyšuje

Celkové zdanění v Evropské unii se od roku 1999 mírně snižuje. Odvody státu, to znamená jednotlivé daně a sociální pojištění, v Evropské unii v roce 2001 činily 41,1 % k HDP, v roce 1999 činily 41,3 % k HDP. Takže můžeme vypozorovat trend k návratu na úroveň roku 1995, kdy zdanění bylo 40,8 % k HDP. Z jednotlivých členských zemích Evropské unie je nejvyšší zdanění ve Švédsku, kde dosahuje 54,1 % k HDP, následuje Dánsko (49,8 %), Finsko a Belgie (46,0 %). Naopak nejnižší zdanění je v Irsku (31,2 %), Španělsku (35,6 %), Portugalsku (35,9 %) a Řecku (36,8 %). Přesto v letech 1995–2001 došlo k nárůstu zdanění v poměru k hrubému domácímu produktu v jednotlivých členských státech Evropské unie. Největší nárůst zaznamenali ve Švédsku (z 49,1 % v roce 1995 na 54,1 % v roce 2001), v Řecku (z 32,6 % na 36,8 %) a v Rakousku (z 42,4 % na 45,6 %). Naopak v Irsku došlo k poklesu (z 33,4 % na 31,2 %). V ostatních státech nedošlo k výraznějším změnám.

V USA a Japonsku jsou nízké daně

Poměr zdanění k HDP je v Evropské unii oproti USA (29,6 % v roce 2001) a Japonsku (27,1 % v roce 2001) vysoký. To někteří odborníci uvádějí jako jeden z důvodů ekonomické vyspělosti těchto dvou zemí oproti silně sociálně zaměřené Evropské unii.

Ve Skandinávii jsou daně nejvyšší

Když se podíváme detailněji na jednotlivé členské státy Evropské unie, vidíme rozdílný přístup jednotlivých vlád k vlastní daňové soustavě. Země ve Skandinávii (Švédsko, Finsko, Dánsko) mají nejvyšší přímé daně (více než 40 %, přitom průměr v EU činí 34,9 %). Naopak v Irsku, Portugalsku a Řecku jsou vysoké nepřímé daně (více než 40 %, přitom průměr zemí EU činí 33,7 %). V roce 2001 bylo nejvyšší sociální pojištění v Německu (více než 40 %, průměr v zemích EU činí 31,4 %). Vysoké sociální pojištění je ještě ve Francii, Nizozemí a Španělsku (více než 36 %). V Dánsku (4,4 %), Irsku (14,5 %) a Velké Británii je sociální pojištění nejnižší. Od roku 1995 do roku 2001 stouply v průměru přímé i nepřímé daně v Evropské unii. Ve většině případů to jednotlivé státy kompenzovaly snížením sociálního pojištění.

Daňové zatížení a struktura daní v členských zemích Evropské unie

Klepněte pro větší obrázek

Pozn.: Mezi nepřímé daně patří povinné dávky na vyráběné jednotky, DPH, spotřební daň, dovozní clo a další specifické daně na služby (doprava, pojištění) a také finanční a kapitálové transakce a další.
Mezi přímé daně patří zdanění příjmů a zisků z podnikání či zaměstnaneckého poměru, dále zdanění zisku právnických osob a ostatní.
Mezi sociální pojištění patří povinné sociální odvody zaměstnavatele a zaměstnance a další.

Zdroj: Struktur der Steuersysteme in der Europäischen Union

 

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Něco chybí
Mira
10. 5. 2004, 16:31
dobre, ale...
lada
10. 5. 2004, 15:28

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená