FinExpert.e15.cz

Daňové tipy: jak zdanit pronájem pole, diskriminace pracovitých

Je nutné příjem z tohoto pronájmu uvést v daňovém přiznání a tento příjem zdanit? Lze věcným břemenem snížit daň darovací? Jakým způsobem se vypočítává dědická daň a jak je vysoká? Je možné požádat o proplaceni části daní, které byly odvedeny v zahraničí?
Daňové tipy: jak zdanit pronájem pole, diskriminace pracovitých

Tip: Další (nejen daňové) tipy najdete v naší databázi znalostí.

Pole je také zdaněno

Mám dotaz ohledně pronájmu polí. Je nutné příjem z tohoto pronájmu uvést v daňovém přiznání a tento příjem zdanit? Nájemce nějakou daň platí. Jedná se o daň z nemovitosti?

Pokud nejsou pole zahrnuta do obchodního majetku pro výkon podnikatelské činnosti, pak se příjmy z jejich pronájmu zdaňují jako příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů. Jestliže vaše příjmy z pronájmu za rok 2004 nepřesáhly 15 000 Kč  a nemáte za rok 2004 žádné další zdanitelné příjmy (kromě příjmů osvobozených od daně a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně), tak nejste povinen za rok 2004 podávat daňové přiznání a příjmy z pronájmu polí zdaňovat. 

K daňové situaci nájemce polí se nelze vyjádřit, protože není např. zřejmé, jestli pole používá pouze pro svou soukromou potřebu nebo pro podnikatelskou činnost, kde by byl povinen zdaňovat dosažené příjmy ze zemědělské výroby apod.   

Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce

Věcné břemeno daň nesnižuje vždy

Chystám se převzít darem od rodičů nemovitost. Lze pro rodiče do katastru vložit věcné břemeno doživotního užívání? Lze tím snížit cenu nemovitosti pro odvod daně darovací? 

Do katastru nemovitostí se věcné břemeno doživotního užívání opravdu zapisuje a o jeho cenu se snižuje základ daně darovací. Ovšem pokud věcné břemeno ve prospěch vašich rodičů bude zřízeno bezúplatně, pak budou vaši rodiče muset zaplatit z ocenění věcného břemene 3 % jako daň z převodu nemovitosti.

Jestliže tedy budou mít vaši rodiče právo doživotního užívání celé nemovitosti, tak se určí, jaká by byla obvyklá roční cena při pronájmu darovaného rodinného domku jiným osobám a tato se vynásobí počtem 10 (pro účely ocenění se za doživotní užívání předpokládá 10 let). Pokud by obvyklá cena ročního pronájmu rodinného domku byla například 50 000 Kč, tak by cena bezúplatně zřízeného věcného břemene byla ve výši 500 000 Kč a daň z převodu nemovitostí by činila 15 000 Kč. Vám by se sice snížil základ daně pro daň darovací o 500 000 Kč, ale pokud by cena rodinného domku pro účely daně darovací nebyla vyšší než například 1 000 000 Kč, tak byste na darovací dani ušetřil pouze 5 000 Kč (1 % z 500 000 Kč). Z toho vyplývá, že vliv věcného břemene na základ daně darovací nelze přeceňovat. Vzhledem k tomu, že je nemovitost darována rodiči, jsou sazby daně nízké.

Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce

Diskriminace pracovitých

Od roku 1999 jsem pracující starobní důchodce. V časopise Osobní finance 1/05 na str. 36 – Pracovitý důchodce – jsem se dočetl, že pracující důchodce, který má přiznán důchod po 1. 1. 2004, si může v daňovém přiznání odečíst položku na poplatníka 38 040 Kč. Nepochopil jsem ale, proč mají toto zvýhodnění jen noví důchodci, proč se to nevztahuje na všechny pracující důchodce?

Podle § 15 odst. 2 zákona o daních z příjmů platí pravidlo, že pokud starobní důchod činí více než 38 040 Kč ročně, tak si starobní důchodce nemůže uplatnit odečitatelnou položku na poplatníka ve výši 38 040 Kč.

Zvýhodnění je pouze pro první rok starobního důchodu, kde platí, že starobní důchodce si může za tento kalendářní rok položku na poplatníka uplatnit, pokud není poživatelem starobního důchodu již k 1. lednu a starobní důchod mu nebyl přiznán ani zpětně k 1. lednu.

V dalších letech si však ani tento „nový“ starobní důchodce nemůže položku na poplatníka uplatnit.

Pracující nebo podnikající důchodce je tak při uplatňování položky na poplatníka oproti jiným poplatníkům v zákoně o daních z příjmů prakticky diskriminován a bylo by určitě zajímavé, jak by o takové diskriminaci v zákoně při případné žalobě nějakého starobního důchodce rozhodl Ústavní soud.

Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce

První daň neplatí

Zdědila jsme po otci dům. Jakým způsobem se vypočítává dědická daň a jak je vysoká?

Dědickou daň byste platit neměla, neboť patříte do první skupiny, která je od daně dědické od roku 1998 osvobozena. Rozhodné je datum smrti zůstavitele.

V případě, že by dědicové nespadali do první dědické skupiny, pak je poplatníkem daně dědické ten, kdo nabyl dědictví nebo jeho část podle pravomocného rozhodnutí soudu. Základem daně je v tom případě cena majetku nabytého dědicem, která se sníží o cenu povinností přecházející na dědice a o odpočitatelné položky (např. částky vyplacené druhým dědicům). Pro účely daně dědické by bylo nutné, aby hodnota nemovitého majetku byla řádně oceněna podle zvláštních předpisů.

JUDr. Markéta Selucká

Daň zpět nedostanete

Zajímají mě takzvané „tax refunds“ pracujících v zahraničí. Slyšela jsem, že po návratu do České republiky si mohu zažádat o proplaceni části daní, které jsem odvedla ve Velké Británii. Je to pravda?

Máte zřejmě na mysli, zda vám může být u nás vrácena DPH, kterou jste zaplatila v ceně zboží nakoupeného ve Velké Británii. Principiálně to není možné, protože DPH se za stanovených podmínek vrací v zemi, kde jste ji zaplatila.

Po vstupu do Evropské unie a přijetí nového zákona o DPH však ani vy o vrácení DPH ve Velké Británii jako soukromá osoba žádat nemůžete, protože máte trvalý pobyt v České republice, tj. na území Evropského společenství. Možnost vrácení DPH je dána pouze osobám pocházejícím ze třetích zemí.

Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce

Jak si nechat vrátit daň

Vydělal jsem si nějaké peníze na dohodu o pracovní činnosti. Jak mám přesně postupovat, abych dostal zpět přeplatek na daních, o který mi byla snížena vyplacená částka?

Máte dvě možnosti. Jednak si můžete od zaměstnavatele nechat vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2005, které promítnete do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob typu A (pokud nemáte jiné příjmy než ze zaměstnání). Toto přiznání předložíte na finančním úřadě do 31. 3. 2006. Na jeho zadní straně je rámeček „Žádost o vrácení přeplatku …“, který je potřeba vyplnit – podle požadovaných informací byste to měl poměrně bez problémů zvládnout.

Jestliže jste ale podepsal daňové prohlášení a tato práce byla poslední, kterou jste v roce 2005 vykonával, není důvod, abyste kvůli přeplatku podával sám přiznání. Máte totiž v tom případě právo, aby vám poslední zaměstnavatel provedl roční zúčtování daně. Zaměstnavatel po vás možná bude vyžadovat potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích zaměstnavatelů v roce 2005, ale i tak je to jednodušší možnost. Přinejmenším se nemusíte prokousávat pokyny k vyplnění formuláře.

Marek Telička, Osobní finance

Prodej nemovitosti a daně

Chtěl bych prodat svůj byt v osobním vlastnictví. Jaké daně budu muset zaplatit při prodeji?

Jako prodávající máte povinnost uhradit daň z převodu nemovitostí, která činí 3 % z kupní či odhadní ceny nemovitosti, a to vždy z té, která je vyšší. Máte zároveň i povinnost nechat zpracovat autorizovaným odhadcem odhad ceny nemovitosti pro účely daně z převodu a tento odhad přiložit k daňovému přiznání. Nutno podotknout, že pokud daň z převodu nemovitostí neuhradíte, stává se ručitelem kupující coby nový vlastník nemovitosti a Finanční úřad bude vymáhat daň po něm.

Navíc budete platit i daň z příjmu, a to z rozdílu mezi pořizovací a prodejní cenou nemovitosti. Od této povinnosti ale budete dle §4 zákona o dani z příjmu osvobozen, jestliže doba mezi nabytím a prodejem přesáhne pět let. Dále jste od daně osvobozen, pokud jste v místě měl trvalé bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem.

Vojtěch Krátký, ředitel společnosti RE/MAX v ČR

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

pronájem bytu u důchodce
Milena Malá
26. 6. 2007, 09:48

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená