FinExpert.e15.cz

Daňová poradna Osobních financí (2.)

V druhém díle daňové poradny se dozvíte, jestli je lepší požádat o zúčtování daně zaměstnavatele, nebo se spolehnout na sebe a podat si daňové přiznání. Odborníci ze společnosti ADAR dále odpovídají, kdy je možné uplanit nezdanitelnou část na manželku a jak zdanit příjmy dosažené v rámci civilní služby.
Daňová poradna Osobních financí (2.)

V minulém týdnu jsme pro vás připravili první díl daňové poradny Osobních financí. Článek měl úspěch a e-mailová schránka se během týdne začala plnit dotazy. Předpokládám, že s blížícím se koncem března a tím pádem nutností podat daňové přiznání za rok 2003 množství dotazů ještě vzroste. Pokud vás tedy pálí daně, obraťe se na nás - můžete využít naší poradny nebo e-mailu jakub.lohnisky@cpress.cz

 

Klepněte pro větší obrázekV roce 2003 jsem byl zaměstnán v lednu a únoru. Od března jsem na úřadu práce. V dubnu jsem byl ještě na nemocenské v ochranné lhůtě. Zúčtování daně si mám provést sám, nebo ho provede Úřad práce či bývalý zaměstnavatel?

Klepněte pro větší obrázekZúčtování vám na písemnou žádost podanou do 15. února je ze zákona povinen provést poslední zaměstnavatel. Nevím, jaké máte s tímto zaměstnavatelem vztahy, ale v praxi je lepší si vyžádat (ve stejném termínu) potvrzení o zdanitelných příjmech a podat přiznání sám. Z vyúčtování vám totiž vyplyne přeplatek, který vám správce daně na žádost (většinou bez jakýchkoli problémů) vrátí (do 30. dubna). Pokud zúčtování provádí zaměstnavatel, obdrží jej on a mohou nastat komplikace při jeho výplatě.


Klepněte pro větší obrázekPlně invalidní důchodce ještě v produktivním věku vykoná práci na základě Dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. Srazí se mu 20% daň. Hrubá mzda 22 000 Kč. Jiný příjem v roce 2003 nemá. Existují možnosti, jak tuto sraženou daň získat zpět? Když podepíše "Prohlášení k dani", může mu tento zaměstnavatel v únoru 2004 po odečtení všech ročních nezdanitelných částí sraženou daň vrátit? Nebo je lepší, když si tento člověk podá daňové přiznání typu A a daň mu vrátí FÚ?

Klepněte pro větší obrázekDoporučoval bych podepsat u zaměstnavatele prohlášení, protože tím se sražená záloha na daň může snížit, nikdy se nezvýší. Po ukončení roku může invalidní důchodce zažádat zaměstnavatele o zúčtování, ten by měl zúčtování provést a daň vrátit. Jistější však je pouze vyžádat potvrzení o příjmu a zpracovat si daňové přiznání sám. Potom správce daně přeplatek na dani zašle přímo důchodci - odpadá riziko vymáhání doplatku od zaměstnavatele.


Klepněte pro větší obrázekChtěl bych se dotázat na proces zdanění v případě pracovníka civilní služby. Náhrady za mzdu během civilní služby nepodléhají dani. Jak se ale daní povolená výdělečná činnosti nevázaná na pracovní vztah, tzn. přednášková, publikační a vědecká? Je nutné podávat daňové přiznání?

Klepněte pro větší obrázekDo přiznání uvádíte pouze příjmy, které jsou předmětem daně a nejsou osvobozené. Ve vašem případě to budou příjmy, které uvádíte - z přednáškové, publikační a vědecké činnosti. Daňové přiznání je nutné v závislosti na tom, na základě jakých smluv jste je dosáhl:

  • Publikační činnost do časopisů, televize, rozhlasu do 3 000 Kč měsíčně je zdaněna při výplatě a neuvádí se.
  • Ostatní činnost na základě autorské smlouvy do přiznání uvádíte a po snížení o související náklady (nebo o paušální částku 30 %) zdaníte.
  • Ostatní aktivity, které nejsou uzavřeny na základě zákoníku práce, v přiznání uvedete a po snížení o související náklady (nebo o paušální částku 25 %) zdaníte.


Klepněte pro větší obrázekProsil bych o informaci, zda si můžu jako zaměstnanec uplatnit nezdanitelnou částku základu daně na manželku (21 720 Kč), když pobírala v r. 2003 invalidní důchod 5 500 Kč měsíčně, tj. za rok 2003 to činilo 66 000 Kč.

Klepněte pro větší obrázekPříjem manželky nesmí přesáhnout 38 040 Kč (viz níže část § 15). Důchod se do tohoto příjmu započítává. Nezapočítává se pouze složka "zvýšení pro bezmocnost". Pokud by v daném případě byla součástí těch 5 500 Kč a přesáhla 2 330 Kč měsíčně, potom by bylo možné manželku uplatnit. V opačném případě nezdanitelnou část uplatnit nemůžete.

Co říká zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu

  • § 15 Nezdanitelná část základu daně
    ... 21 720 Kč ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 21 720 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky a služby sociální péče, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Petr Beránek
Adar, s.r.o


Pozn.: Dotazy byly stylisticky upraveny, popř. zkráceny.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Autorské honoráře
RS
15. 6. 2004, 09:43

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená