FinExpert.e15.cz

Daňová poradna: Odstupné a sociální a zdravotní pojištění

V dnešní Daňové poradně se podrobně zabýváme dotazem otázkou placení odvodů z odstupného vyplaceného zaměstnavatelem při ukončení pracovního poměru.
Daňová poradna: Odstupné a sociální a zdravotní pojištění

Dotaz čtenáře:

Na základě informace v rubrice "Tipy a triky" časopisu Osobní finance jsem zjistil, že z odstupného není nutné platit zdravotní a sociální pojištění. K 31. 5. 1998 jsem ukončil pracovní poměr dohodou dle ustanovení §43 Zákoníku práce z důvodu org. změn §46 odst.1 písmeno c) ZP. Bylo mi poskytnuto pětiměsíční odstupné, sraženo sociální a zdravotní pojištění a zdaněno. Je možné ještě v současné době požádat o vrácení sraženého zdravotního a sociálního pojištění a kde? Kterou právní normou je stanoveno, že z odstupného se zdravotní a sociální pojištění neplatí.? Od 20. 11. 1998 jsem ve starobním důchodu.

Odpověď:

Podle zákonů o pojistném na sociální a zdravotní pojištění platí, že pojistné se u zaměstnanců platí:

a) z příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění (výjimkou jsou 4 druhy příjmů, ze kterých se pojistné neplatí),

b) ze čtyř druhů taxativně vyjmenovaných příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci nikoliv v souvislosti s výkonem zaměstnání, nýbrž pouze v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění (i zde jsou výjimky, ze kterých se pojistné neplatí).

Za příjmy zúčtované v souvislosti s výkonem zaměstnání se považují příjmy poskytované za výkon zaměstnání (tj. v závislosti na odpracované době, na kvalitě práce, na produktivitě práce apod. ). Dále sem patří další příjmy nikoliv za výkon zaměstnání, ale v souvislosti s výkonem zaměstnání (např. náhrady cestovních výdajů).

Odstupné vám však určitě nebylo poskytnuto za výkon vašeho zaměstnání a ani v souvislosti s ním.

Za příjmy zúčtované v souvislosti se zaměstnáním se považují takové příjmy, jejichž poskytování nezávisí na výkonu zaměstnání ani v souvislosti s ním, ale jenom na existenci zaměstnání.

Podle § 5 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného zahrnují jenom 4 následující druhy příjmů zúčtovaných mu v souvislosti zaměstnáním, které zakládá jeho účast na nemocenském pojištění:

a) náhrady mzdy,

b) odměny za pracovní pohotovost,

c) plnění věrnostní nebo stabilizační povahy; za taková plnění se vždy považují plnění poskytnutá z důvodu trvání zaměstnání po určitou dobu nebo k určitému dni, s výjimkou

  1. věrnostního přídavku horníkům,
  2. náborových příspěvků doosídlencům,
  3. částky, kterou zaměstnavatel zaplatil za zaměstnance za poskytnutou zdravotní péči nehrazenou ze všeobecného zdravotního pojištění;
  4. jednorázové nevratné sociální výpomoci poskytnuté zaměstnanci v mimořádně závažných případech,
  5. částky poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální příspěvek k zabránění výraznému poklesu životní úrovně v době pracovní neschopnosti delší než šesti týdnů,
  6. pojistného zaplaceného zaměstnavatelem za zaměstnance na jeho úrazové pojištění, zdravotní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo důchodové pojištění,
  7. peněžního či nepeněžního plnění, zvýhodnění, příspěvku, příplatku, odstupného, popřípadě dalších částek osvobozených od daně z příjmů,
  8. částky, o kterou úhrada zaměstnance za výrobky nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem nižší, než jejich obvyklá cena,
  9. částky ve výši 1% pořizovací ceny motorového vozidla za kalendářní měsíc, je-li poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely,
  10. odstupného poskytnutého zaměstnanci ve výši podle zákoníku práce a odchodného,

d) plnění poskytnutá k životnímu jubileu, s výjimkou plnění poskytnutého při příležitosti životního jubilea 50 let věku a při prvním skončení zaměstnání po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod.

Takto to platilo i v roce 1998, kdy Vám odstupné bylo vyplaceno.

Odstupné, které Vám bylo poskytnuto nemá charakter příjmů podle písmen a), b) a d).

Odstupné ve výši podle zákoníku práce nemá ani charakter příjmů podle písmena c), a proto platí, že z odstupného ve výši podle zákoníku práce, se sociální ani zdravotní pojištění neplatí.

Podle mého názoru dokonce ani odstupné ve výši nad limit stanovený v roce 1998 zákoníkem práce svým charakterem nesplňuje to, aby mohlo být zařazeno pod příjem podle písmena c), protože o stabilizační povahu odstupného nejde, protože ze zaměstnání odcházíte, a o jeho věrnostní povahu asi také nepůjde, protože zaměstnavatel Vám jej poskytnul ve vyšší částce zřejmě proto, aby jste odešel ze zaměstnání co nejdříve.

Bohužel se osobně domnívám, že v tomto uvedeném případě v roce 2003 uplynula pětiletá lhůta, kdy mohlo být nesprávně sražené pojistné na sociální a zdravotní pojištění bývalým zaměstnavatelem vráceno.


Odpověď poskytl ing. Miloš Hovorka, daňový poradce. Autor je stálým spolupracovníkem redakce časopisu Osobní finance. Své odpovědi na téma daní můžete položit našim spolupracovníkům prostřednictvím naší internetové Poradny. Odpovědi expertů na dotazy čtenářů hledejte také v Databázi znalostí.


Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Dobry den, Mam steyejni dotaz, odvadi se socialni...
Tereza Drbohlavova
28. 7. 2011, 13:18
Re: Z cestovnich nahrad ....
L-Core
9. 3. 2005, 22:14
Z cestovnich nahrad se odvody plati?
Horak
9. 3. 2005, 19:12

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená