FinExpert.e15.cz

Daňová poradna: Odpočitatelná položka, zdanění důchodu

V dnešním vydání Daňové poradny jsme se zaměřili na dotazy našich čtenářů. Tématem je odpočitatelná položka na dítě, zdanění důchodu nebo odpočet daně prodejce penzijního připojištění.
Daňová poradna: Odpočitatelná položka, zdanění důchodu

Klepněte pro větší obrázekDobrý den, od 1. 3. 2004 mám živnostenský list a začala jsem podnikat. První dva měsíce roku 2004 jsem pečovala o dítě a pobírala rodičovský příspěvek. Mohu při výpočtu daně uplatnit základní odpočitatelnou položku a odpočitatelnou položku na dítě za celých dvanáct měsíců nebo pouze za dobu po kterou jsem podnikala tj. deset měsíců?

Klepněte pro větší obrázekZáklad daně za rok 2004 si můžete snížit o celou částku 38 040 Kč na poplatníka, protože o tuto částku se snižuje základ daně poplatníka ročně a nekrátí se (výjimky jsou pouze u starobních důchodců).
Dále si můžete snížit základ daně o částku ve výši jedné dvanáctiny z 25 560 Kč za každý kalendářní měsíc, kdy jste dítě vyživovala v domácnosti. Ve Vašem případě si tak můžete snížit základ daně o celou částku připadající na rok, tj. oněch 25 560 Kč. Pokud však vyživujete dítě v domácnosti například s manželem, tak si můžete snížit základ daně o tuto částku pouze v případě, že ji za rok 2004 nebude uplatňovat manžel.

 

Klepněte pro větší obrázekDne 1. 12. 2004 jsem odešel do starobního důchodu, když do tohoto data jsem pracoval tzv. na procenta (jsem ročník 1941).
V příloze časopisu Osobní finance 2/05 mě zaujala příloha "Daně a jak na ně". Po zvýšení důchodů k 1. 1. 2005 jsem se totiž dostal těsně nad hranici 12 000 Kč měsíčně. V kapitole čtvrté jsem se dočetl, že pokud pravidelně vyplácené důchody přesáhnou ročně 144 000 Kč, je nutno přesahující částku zdanit.
Samozřejmě si myslím, že toto ustanovení je nemravné, do tohoto pásma se bude postupně dostávat stále větší množství důchodců!
V těchto souvislostech bych chtěl poprosit o sdělení:

  1. Ve kterém ustanovení a kterého zákona je tato povinnost zdanění se specifikací podmínek uvedena (před nedávnem jsem totiž zaslechl v televizi, že je nutno zdaňovat až důchody jejichž měsíční výše přesahuje 13 000 Kč!)
  2. Vztahuje se na toto ustanovení zákona nějaká odpočítatelná částka (kupříkladu penzijní připojištění)?

Klepněte pro větší obrázekZ úvodu k příloze Osobní finance "Daně a jak na ně" vyplývá, že obsahuje rady jak správně a zároveň optimálně zdanit příjmy, kterých fyzické osoby dosáhly v roce 2004. Tato příloha se dá samozřejmě také použít i pro daňové plánování v roce 2005, protože rok 2005 oproti textu uvedenému v příloze tolik změn nepřináší.

Jednou ze změn je to, že od roku 2005 dochází k tomu, že u příjmů ve formě pravidelně vyplácených důchodů (penzí) bude od daně osvobozena z úhrnu těchto příjmů částka ve výši 162 000 Kč ročně a nikoliv pouze částka ve výši 144 000 Kč ročně jako v roce 2004. Toto najdete v § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Vámi uváděný důchod tak bude v roce 2005 osvobozen od daně v plné výši.
Pro doplnění informace uvádím, že i když bude důchod přesahovat částku 162 000 Kč, tak to ještě neznamená pro poplatníka povinnost jej zdanit. V kapitole 2 výše zmiňované přílohy OF je uvedeno, kdo je povinen podat daňové přiznání. Pokud důchodce nebude mít například kromě důchodu žádný jiný příjem, tak nebude muset podávat daňové přiznání ani v případě, že jeho důchod v celoročním úhrnu nepřesáhne částku 177 000 Kč. Rozdíl činí totiž 15 000 Kč (177 000 Kč – 162 000 Kč) a až při jejím překročení by důchodce byl povinen daňové přiznání za rok 2005 podat.
Pokud by byl důchod větší než 177 000 Kč za rok a důchodce žádné jiné příjmy neměl, tak by sice byl na rozdíl povinen podat daňové přiznání, ale mohl by si od této částky odečíst řadu z částek uvedených v § 15 zákona o daních z příjmů, pokud bude splňovat podmínky pro jejich uplatnění. Problémy jsou například s položkou na poplatníka, protože tuto nemůže odečíst důchodce, pokud byl k 1. 1. 2005 poživatelem starobního důchodu a tento důchod činí více než 38 040 Kč ročně.

 

Klepněte pro větší obrázek

Na základě dohody o provedení práce působím jako prodejce PF ČP. Odměnu mám formou provize. Daň platím ve výši 15 %. Současně mám vlastní penzijní připojištění ve výši 1 500 Kč měsíčně.
Za rok 2003 mi PF vystavil příslušné potvrzení a formou daňového přiznání jsem požádal finanční úřad o odpočet daně. Bez problémů mi příslušná částka daně byla finančním úřadem vrácena.
Za r. 2004 mi PF bez předchozího upozornění odmítl žádané potvrzení vystavit. Snad proto, že mi prováděli srážkovou daň a ne zálohovou. K tomu mi pracovnice finančního úřadu sdělila, že jsem měl žádat, aby v dohodě o provedení práce bylo uvedeno, že budu platit zálohovou daň. Celkem za rok 2004 činí 2080 Kč. Poraďte mi, zda a jak se mohu domáhat nápravy, abych jako v roce předchozím, mohl odpočet daně získat.

Klepněte pro větší obrázek

Z vašeho dotazu jsem vyrozuměl, že za rok 2004 nemáte kromě výše uvedených příjmů žádné další příjmy, u kterých byste mohl uplatnit odpočet vašich příspěvků na penzijní připojištění.
ZDP umožňuje v § 38k odst. 7, aby zaměstnavatel dodatečně přihlédl k tomu, že jsou u vás uznatelné odpočty příspěvků na penzijní připojištění a sám vám provedl roční zúčtování záloh, aniž byste vy sám musel podávat daňové přiznání. Toto platí i v případě, byla-li vám daň z příjmů z dohod o provedení práce sražena 15 % srážkovou daní.
Podmínkou však je, že jste prokázal zaměstnavateli nárok na odpočet příspěvků na penzijní připojištění smlouvou o penzijním připojištění a potvrzením penzijního fondu o zaplacených příspěvcích na rok 2004 a podepsal jste tzv. prohlášení k dani a to nejpozději do 15. února 2005.
Je možné, že vaše jednání k výše uvedenému směřovalo a postup zaměstnavatele vyplýval z neznalosti možnosti dané v § 38k odst. 7 i pro případ, kdy je z příjmu srážena srážková daň.
Jiná možnost ve vašem případě neexistuje, protože jinak platí, že srážkovou daní je daňová povinnost vypořádána. I když byste podával daňové přiznání, tak příjmy zdaňované srážkovou daní se do základu daně nezahrnují a není proto možné od nich příspěvky na penzijní připojištění odečíst. 

 


Odpověď poskytl ing. Miloš Hovorka, daňový poradce. Autor je stálým spolupracovníkem redakce časopisu Osobní finance. Své odpovědi na téma daní můžete položit našim spolupracovníkům prostřednictvím naší internetové Poradny. Odpovědi expertů na dotazy čtenářů hledejte také v Databázi znalostí.


Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená