FinExpert.e15.cz

Daně v Japonsku

V minulých dnech jsme se podrobně zabývali dańovým systémem v zemích Evropské unie. Pro srovnání přinášíme informace o tom, jak se daně platí v Japonsku, které se pyšní jednou z nejvýkonnějších světových ekonomik.
Daně v Japonsku

Podle indexu celkového daňového zatížení, tj. poměru prostředků vybraných na daních a sociálním pojištění k celkovým příjmům, patří Japonsko mezi absolutní špičku mezi vyspělými státy světa. Index se pohybuje okolo 36 %, což je výrazně méně než v zemích Evropské unie. Při porovnání čistého daňového zatížení (bez sociálního pojištění) vykazuje Japonsko dokonce nejnižší zátěž (23 %) mezi ekonomikami světového významu.

Do státního rozpočtu proudí nejvíce finančních prostředků z přímých daní (60 %), zbytek tvoří nepřímé daně, neboť správní poplatky a příjem z cel hrají zanedbatelnou roli.

Japonská ekonomika se vyznačuje vysokým stupněm modernizace s velkou mírou přidané hodnoty. Pro tamní ekonomiku je příznačná orientace na využívání moderních technologií a vysoká technologická infrastrukturní vyspělost podniků. Současně je ovšem pro Japonsko charakteristický značný vliv vlády a zásahy státních orgánů do řízení ekonomiky. Mezi specifické rysy japonské společnosti patří: vysoký stupeň uznávání autorit, vědomí národní odlišnosti a z toho vyplývající soudržnost, manager funguje jako hlava rodiny a spořivost patří k ceněným vlastnostem – z toho vyplývá vysoká míra úspor. Japonci jsou navíc velice pracovití, skromní, ochotní se vzdělávat. Japonská vláda se snaží o co nejefektivnější státní intervence do ekonomiky: zpracovává prognózy vývoje jednotlivých oborů, podporuje vědecký pokrok nákupem licencí, technologií a financováním domácího výzkumu, provádí ochranu určených oborů před zahraniční konkurencí.

Daně z příjmů

Daňové sazby jsou v Japonsko podle vykázaného příjmu 10 %, 20 %, 30 % a 37 %. Je ovšem zavedena možnost odpočtu výdajů na vzdělání a péči o děti ze základu daně. Efektivní zatížení (po odpočtu odčitatelných položek) u průměrných mezd tedy činí na dani z příjmů fyzických osob 6 % a na příspěvku na sociální zabezpečení 10 %.  Daňová sazba u podniků činí 37,5 %. V Japonsku existuje zvýhodnění investic občanů do nemovitého majetku (především bydlení). Malé a střední podniky nebo nově vznikající podniky mohou využívat širokou paletu možných daňových úlev. Zvláště pro důchodce jsou zavedeny výhodné daňové režimy.

Úrokové míry

Japonské úrokové míry patří vůbec k nejnižším na celém světě a již řadu let se drží na absolutním minimu. V některých letech dokonce centrální banka poskytovala nulové úrokové sazby (v období hospodářské recese) – komerční banky dostávají od centrální banky zdroje na refinancování za trvale nulový úrok. Základní roční úrokové míry dosahovaly v posledních pěti letech ve všech významných japonských bankách  méně než 4 %.

Ostatní daně

  • Místní daně jsou ve výši 13 %.
  • V roce 2002 byly zavedeny nové ekologické daně (např. ekologická daň z obsahu uhlíku v palivech z fosilních zdrojů).
  • V Japonsku je jednotná DPH ve výši 5 % (ze zemí, kde je DPH zavedena, má Japonsko nejnižší sazbu).
  • V Japonsku jsou velmi nízké majetkové daně (ze spoření, pojistek, domů, daň darovací, daň dědická…).
  • Spotřební daně jsou v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa podstatně nižší.

Japonsko – gigant světového obchodu

Japonsko významně ovlivňuje celkový obrat světového obchodu. V dovozu dominují zejména suroviny. Vývoz je velice bohatý a pestrý (přesto se podílí na HDP pouze 10 %). Významný obchodní přebytek vznikl historicky na základě dravosti japonských firem při současné silné ochranářské dovozní politice. Japonsko si v současné době udržuje po USA pozici druhé nejsilnější ekonomiky světa (podíl Japonska na souhrnném světovém HDP činí 13 %, ze zemí OECD 25 %).

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená