FinExpert.e15.cz

Daně v EU: jak vysoká je daň z příjmu v nových členských zemích?

Finanční částka, kterou poplatníci odevzdávají na dani z příjmů, je ve všech nových členských zemích Evropské unie poměrně vysoká. Daň z příjmu tak tvoří nezanedbatelnou položku státní pokladny. V současné době se ve všech zemích vedou politické debaty o jejím snížení, které by mohlo připět k rychlení růstu ekonomiky.
Daně v EU: jak vysoká je daň z příjmu v nových členských zemích?
Podíl daní na hrubém domácím produktu činí v České republice téměř 44 procent. Vysoký poměr daní k HDP nejenom v České republice, ale i v členských státech Evropské unie ukazuje na stoupající tendenci snahy státních aparátů rozdělovat a řešit co nejvíce úkolů v ekonomice daného státu. Oproti tomu se mnoho ekonomických odborníků domnívá, že by daně měly výrazně klesnout, aby se jejich podíl na HDP snížil na úroveň 30 %, jako je tomu ve Spojených státech, které jsou dávány jiným velkým ekonomikám za vzor.

Americkou ekonomiku, která v posledním desetiletí patřila ke nejstabilnějším, charakterizují:

  • Nízké daňové zatížení
  • Jednoduchá administrativá při zakládání firem
  • Akceptace rizika občany a jejich podnikavost
  • Významný výkon výzkumu a vysoký podíl techniků a vědců v populaci
  • Silná sociální akceptace inovací občany

Obecně řečeno, Američané jsou zvyklí se o sebe sami postarat a na stát se nespoléhat, ten přichází na řadu jenom v těch nejsložitějších životních situacích.

Jak se těmto trendům blíží situace v našem státě je každému známo z denní praxe. Porovnejme naši situaci v oblasti daně z příjmu fyzických osob s aktuální úpravou u ostatních nováčků v Evropské unii.

Estonsko
Vláda každoročně upravuje přímé a nepřímé daně tak, aby se jejich úroveň přibližovala k úrovni v jiných členských zemích. Daňová politika je součástí strategie připravit co nejlepší podmínky pro zahraniční investory. Daň z příjmu fyzických a právnických osob byla jednotně stanovena ve výši 26%. U fyzických osob je stanoven nezdanitelný základ ve výši EEK 9 600 (19 200 Kč) ročně a mezi odečitatelné položky patří mj. i náklady na vzdělání. Za zaměstnance platí daň z příjmu jejich zaměstnavatel. Výjimku tvoří daně z příjmu pojišťoven, které platí 4 % z výše uzavřených pojistek (1 % z životního pojištění) a 10 % z úroků u jednotlivců. Existuje řada výjimek u příjmů z provozu heren, z vládních půjček, příjmu invalidů apod.

Kypr
V roce 2003 vstoupila na Kypru v platnost daňová reforma, jejíž cílem bylo sladit daňové zákonodárství s požadavky  Evropské unie, splnit kyperské závazky vůči OECD (aby nebyl Kypr vnímán jako daňový ráj) a současně zachovat přitažlivost tohoto ostrova pro současný offshore sektor. Některé součásti reformy vstoupí postupně v platnost (výjimka pro offshore společnosti platí do 2005). Příjmy jsou zdaněny podle kritéria rezident a nerezident. U rezidentů je zdaněn celkový celosvětový zisk. U nerezidentů je zdaněn pouze příjem dosažený na Kypru. Rezidentem je definována osoba, která pobývá v příslušném kalendářním roce na Kypru více než 183 dní.
 
Daň z příjmů fyzických osob:

Klepněte pro větší obrázek

Od daně jsou osvobozeny např. úroky či dividendy. Existuje také několik odčitatelných položek (např. odborové příspěvky, zaplacené úroky z půjček, charitativní příspěvky).

Litva
Daň z příjmu fyzických osob platí Litevci a cizinci, bydlící v Litvě. Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 33 % (sazba daně z příjmů, získaných z vedlejší činnosti činí 35%). Litva má státní sociální systém, který poskytuje povinné sociální pojištění pro všechny osoby s trvalým pobytem na litevském území. Příspěvky na sociální pojištění  platí jak zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci. Sociální pojištění kryje výdaje spojené s penzí, nemocenské dávky, mateřské dávky a dávky v nezaměstnanosti.

Lotyšsko
Správou daní se zabývají Státní finanční úřad a Státní fond sociálního pojištění a městské samosprávy. Daň z příjmů fyzických osob činí 25 %.

Maďarsko
Výše sazeb daně z příjmů fyzických osob se již několik let nemění, dochází však k rozšiřování daňového pásma. Při výpočtu daně se používá celá řada odpočtů. Hranice ročního příjmu kde lze uplatnit odpočty na daních je 1 milion 950 tisíc forintů. Daňovému zvýhodnění např. podléhají i příspěvky na důchodové pojištění a na soukromé penzijní připojištění. Z  daně je možné odepsat 25 % ze zaplaceného  důchodového pojištění a soukromého penzijního připojištění. Celkové srážky na tyto položky tvoří 8,5 % příjmů. Daň z příjmů právnických osob je stanovena v jednotné výši 18 %.

Klepněte pro větší obrázek

Malta
Daňová sazba z příjmů fyzických osob se pohybuje dle výše dosahovaného příjmu, průměrná mzda je zdaněna 25 %. Pro Maltu je typický malý počet odčitatelných položek a výjimek.

Polsko
Daň z příjmu fyzických osob je podobně jako u nás vypočítávána progresivním způsobem. Občané s vyššími příjmy odvedou do státní pokladny více peněžních prostředků. Dani podléhají fyzické osoby s trvalým pobytem v Polsku nebo jejichž dočasný pobyt překračuje 183 dní v kalendářním roce. Dani nepodléhají rolníci. Systém je poměrně složitý, neboť obsahuje řadu možností úlev a odpočitatelných položek (např. na vzdělávání, pracovní pomůcky, bytovou výstavbu, splácení hypoték, aj.). V Polsku je rovněž možné společné daňové přiznání manželů. Tento systém je podle názoru Evropské komise, většiny domácích i zahraničních podnikatelů a analytiků neefektivní. Pro jeho neprůhlednost a častou korupci se uvažuje v brzké době o jeho zjednodušení. Tyto nové úpravy by se měly především týkat zrušení většiny nebo dokonce všech možných úlev a odpočitatelných položek. Výše daňové sazby by se neměla příliš měnit. 
  
Klepněte pro větší obrázek

Slovensko
Podle novely zákona o daních z příjmu fyzických a právnických osob platné od roku 2002 se daň z příjmů fyzických osob v závislosti od výše příjmu pohybuje v rozpětí od 10 % do 38 %. Novelou zákona byla snížena horní hranice z 41 % na 38 % a v nejnižším příjmovém pásmu z 12 % na 10 %.

Slovinsko
Daň z příjmů fyzických osob je závislá na výši hrubé mzdy. Daňová sazba se pohybuje od 17 % - 50 %, také ve Slovinsku existují odpočitatelné položky, které snižují základ daně.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená