FinExpert.e15.cz

Daně v EU: daň z příjmu právnických osob v nových zemích

Jaké daně zaměstnavatelé v Evropské unii? Výše daňové sazby u daní z příjmů právnických osob je plně v kompetenci každého členského státu, a liší se tedy i u nováčků v unii. V našem článku porovnáte, kde se podnikání vyplatí více a kde méně.
Daně v EU: daň z příjmu právnických osob v nových zemích

Orgány Evropské unie totiž nemají příliš mnoho možností jak zasáhnout do oblasti přímých daní a u nepřímých daní jsou stanoveny pouze minimální hodnoty, pod které nesmí např. DPH či spotřební daň klesnout, proto jsou i zde mezi jednotlivými zeměmi značné rozdíly. Daně z příjmů jsou oblastí suverénních práv jednotlivých členských států. Vždyť jejich výše nakonec souvisí se státní suverenitou.

Tuto skutečnost členské státy dokazují existencí samostatných státních rozpočtů a vlastní rozpočtovou politikou. Výše zdanění v České republice bude i v dalších letech plně v rukou námi volených politiků. Přímé daně významně ovlivňují  fungování kapitálového trhu. Při pohybu kapitálu proto chce Evropská unie vycházet ze stejných principů zdaňování kapitálu a podnikatelských zisků. V opačném případě dochází, tak jak se to děje v současné době, ke stěhování investic a podnikání do zemí, kde je pro podnikatele daňové zatížení výhodnější.

Situace v nových členských zemích EU

Estonsko
Vláda každoročně upravuje přímé a nepřímé daně tak, aby se jejich úroveň přibližovala k úrovni v ostatních členských zemích. Daňová politika je součástí strategie připravit co nejlepší podmínky pro zahraniční investory. Daň z příjmu fyzických a právnických osob byla jednotně stanovena ve výši 26%.

Kypr
V roce 2003 vstoupila na Kypru v platnost daňová reforma, jejíž cílem bylo sladit daňové zákonodárství s požadavky Evropské unie, splnit kyperské závazky vůči OECD a současně zachovat přitažlivost Kypru pro současný offshore sektor. Jednotlivé části reformy vstupují v platnost postupně. U právnické osoby je za rezidentní považovaná firma, která má řízení a kontrolu na Kypru. Daň z příjmů právnických osob, je rozdělena podle statutu plátců, offshore společnosti platí 4,25 %, souktormé firmy 10 % a polostátní organizace 25 %. 
Za rok 2004 budou zárove%n zisky přesahující 1 milion CYP zdaněny dodatečnou daní ve výši 5 %.Od daně jsou osvobozeny dividendy, zisk z prodeje cenných papírů, za určitých podmínek zisky z poboček v zahraničí. Mezi odčitatelné položky patří charitativní příspěvky či výdaje na reprezentaci.

Litva
Daň ze zisku platí pro organizace, které se zabývají komerční činností. Sazba daně činí 29 % ze zdanitelného zisku. Společnosti, které se zabývají zemědělskou výrobou, nevýdělečné organizace, malé podniky, firmy se zahraničním kapitálem a podniky, zaměstnávající handicapované zaměstnance, mají právo na snížení daní. V případě, že má společnost právo na více než jednu daňovou úlevu, platí odvody podle nejnižší daňové sazby.

Lotyšsko
Správou daní se zabývají Státní finanční úřad a Státní fond sociálního pojištění a městské samosprávy. Daň z příjmů společností platí všechny rezidentní společnosti, stanoví se na základě vykázaných čistých příjmů. Vláda v minulosti rozhodla o postupném snižování daně z příjmů právnických osob. V roce 2002 činila 22 %, v roce 2003 činila 19 % a v roce 2004 je 15 %. Speciální snížené daňové sazby jsou uplatňovány ve speciálních ekonomických zónách v Liepáje a Rezekne. Důvodem jejich zřízení je přilákání investic a podpora rozvoje těchto regionů. Pro společnosti neregistrované v zemi je sazba založena na části zisku dosaženého v Lotyšsku a stanovují se zvláštní sazby.

Maďarsko
Daň z příjmů právnických osob je stanovena v jednotné výši 18 %.

Malta
Daň z příjmů právnických osob se pohybuje v závislosti na podnikatelské činnosti okolo 20 %.

Polsko
Právnické osoby a organizační jednotky platí v Polsku daň z příjmu. Její výše závisí na dosaženém zisku v uplynulém období. V Polsku došlo v posledních letech ke snižování daně z příjmu právnických osob. V roce 1999 činila daň z příjmů právnických osob 34 %, v roce 2000 byla snížena na 30%, v roce 2001 došlo ke snížení na 28%. V roce 2003 byla opět snížena na současnou výši - 27 %. To není všechno. Polská vláda totiž uvažuje v příštích letech tuto sazbu ještě dále snižovat a vytvářet tak vhodné podnikatelské podmínky pro zahraniční investory. Uvažuje se o sazbě ve výši 19 %.

Slovensko
V roce 2002 došlo k novele zákona o daních z příjmů. Novelou zákona byla snížena horní hranice z 41 % na 38 % a v nejnižším příjmovém pásmu z 12 % na 10 %.U daně z příjmu právnických osob došlo novelou ke snížení z 29 % na současných 25 %. Rovněž došlo k omezení poskytování daňových prázdnin pro zahraniční investory. Podle dosavadní právní normy byla zahraničním investorům plně odpuštěna daň v průběhu prvních pěti let a dalších pět let platili pouze poloviční daň. Zahraniční investoři měli na tyto daňové výhody právní nárok. Podle nové úpravy budou daňové výhody splňovat podmínky státní pomoci a jako takové je bude přiznávat pouze Úřad pro státní pomoc. Investor nebude mít na ně právní nárok. Schvalování státní pomoci bude procházet složitou procedurou a budou i značná omezení ve výši státní pomoci. Úřad není povinen pomoc schválit, ani když investor splní všechny podmínky. Úřad bude kromě jiného brát v úvahu i to, zda poskytnutím pomoci nenaruší konkurenci na trhu.

Slovinsko
Daň z příjmů právnických osob je lineární ve výši 25 %.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená