FinExpert.e15.cz

Daně u nápojů na pracovišti

Benefity zaměstnanců bývají spojeny s daňovými aspekty u zaměstnavatele i zaměstnance.
Daně u nápojů na pracovišti

Příkladem může být předcházející článek Služební automobil jako zaměstnanecký benefit.

V dnešním článku se zaměříme na častější formu zaměstnaneckého benefitu a tím je poskytování nealkoholických nápojů zaměstnancům během pracovní směny.
 

Daňové dopady z pohledu zaměstnance

Daňové aspekty související s poskytováním nealkoholických nápojů zaměstnancům jsou upraveny v zákoně o daních z příjmů (ZDP). Využívání tohoto zaměstnaneckého benefitu z pohledu zaměstnance je v ZDP vymezeno ve dvou odstavcích § 6:
 
  • odst. 7 písm. b) ZDP říká, že za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně není: „Hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem,…“. Zvláštním právním předpisem z tohoto pohledu je Nařízení vlády č. 631/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci, které je účinné od 1. ledna 2008.
  • odst. 9 písm. c) ZDP vymezuje následující: „Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti“.

Zákon v daném paragrafu jednoznačně stanovuje, že při naplnění obsahu uvedeného ustanovení zákona jsou výdaje na nealkoholické nápoje poskytované zaměstnancům výdaji, od daně z příjmů fyzických osob, osvobozenými.

Druhá odrážka uvedeného výčtu také jednoznačně určuje, že se musí jednat o nepeněžní plnění ze strany zaměstnavatele.
 
Pokud tedy zaměstnavatel poskytl zaměstnanci určitou peněžní sumu na nákup nealkoholických nápojů a výslovně určil, že jde o peněžní prostředky na nákup předmětných nápojů určených ke konzumaci výhradně v pracovní době, nejedná se o nepeněžní plnění ze strany zaměstnavatele a příspěvek by bylo nutno zdanit v rámci zdaňování závislé činnosti zaměstnance.
 

Daňové dopady z pohledu zaměstnavatele

Posuzování daňově uznatelných nákladů zaměstnavatele z hlediska poskytování nealkoholických nápojů zaměstnancům je od ledna 2008 odlišné od dřívější právní úpravy.
 
Zákon o daních z příjmů v současné době říká, že hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, nelze uznat jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
 
Uvedené ustanovení zákona o daních z příjmů tedy naznačuje, že u zaměstnavatele nelze daňově uznat jakékoliv nealkoholické nápoje poskytované zaměstnancům. Ovšem neklesejme na mysli, řešení existuje.
 
Zákon v některých případech umožňuje uznat výdaje (náklady) na nealkoholické nápoje jako daňově uznatelný náklad, což vyplývá z bodů uvedených níže.
 
Případy daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) na nealkoholické nápoje u zaměstnavatele:
 
  • § 24 odst. 2 písm. j) bod 1  ZDP vymezuje, že výdaje (náklady) na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť jsou daňově uznatelné. Nařízení vlády 361/2007 Sb., který se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, stanovuje zaměstnavateli povinnost prostory určené k práci zásobovat pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití a zajištění předlékařské pomoci a současně teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců.
V souvislosti s tímto ustanovením lze uznat jako daňový výdaj, výdaje na pitnou vodu přičemž forma není rozhodující (lze uznat jak tekoucí vodu, tak vodu v lahvích).
 
  • § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 ZDP dále stanovuje, že výdaje (náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. Zvláštním právním předpisem je opět výše uvedené Nařízení vlády 361/2007 Sb., který se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Příkladem limitu ochranného nápoje je například podmínka: „Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru“.
 

Za hranou zákona

Za hranou zákona je poté chování zaměstnavatele, který pro své zaměstnance nakupuje více slazené nealkoholické nápoje či např. džusy apod. Aby mohl poté náklady na nákup těchto nápojů uplatnit jako daňově účinné, „nechá si napsat“ na paragon od dodavatele např. kancelářské potřeby.
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená