FinExpert.e15.cz

Daně se týkají i podnikajících studentů

Počet studentů, kteří chtějí být finančně nezávislí a při studiu podnikají, roste. Přestože studují, musí platit daně a pojištění.
Daně se týkají i podnikajících studentů

V dnešní době nejsou ničím neobvyklým třicetiletí studenti. Mnoho mladých lidí si prodlužuje mládí a studentský styl života. Pro tyto studenty je však vlastní příjem naprostou nutností a nejenom pro ně. Mladí vysokoškoláci mají ostatně pro podnikání dobré předpoklady – výborně pracují s výpočetní technikou, ovládají cizí jazyky. Nejvíce možností mají potom studenti z Prahy, kde je nejvíce podnikatelských možností. Přesto pro mnoho živností či činností nehraje díky internetu místo až tak zásadní roli. Oblíbené jsou především poradenské činnosti, tvorba stránek, internetové obchody, překladatelská či tlumočnická činnost, zprostředkovatelská či publikační činnost.

Kdy není živnostenský list podmínkou

Prvním krokem k podnikání je získání živnostenského listu od živnostenského úřadu. Prvotní správní poplatek za jeho získání činí tisíc korun. Od loňského roku je získání živnostenského listu díky novele živnostenského zákona výrazně jednodušší. Pro mnoho živností byla snížena či zrušena potřebná praxe, takže je mohou vykonávat i studenti. Za provozování živnosti bez živnostenského oprávnění může být udělena pokuta až milión korun! Pro mnoho činností však není zapotřebí živnostenský list – jedná se např. o herce, hudebníky, autory, advokáty… Přesto každý (tj. živnostníci i svobodná povolání), kdo provozuje výdělečnou činnost, se musí registrovat jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) na příslušných úřadech.

Ohlašovací povinnost

Každý student-OSVČ se musí do 8. kalendářních dní od zahájení výdělečné činnosti zaregistrovat u příslušné zdravotní pojišťovny (u které je pojištěn), místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a místně příslušného finančního úřadu (zde je výjimka a stačí se zaregistrovat do 30 dní).

Zdravotní pojištění

Student-OSVČ nemusí v prvním roce své výdělečně činnosti platit zálohy na veřejné zdravotní pojištění. Na konci roku pouze zaplatí pojistné ze skutečně dosaženého zisku.

Př. Výpočet pojištění při příjmu 80 tisíc Kč, údaje z Přehledu o příjmech a výdajích (musí být zdravotní pojišťovně odevzdán do konce dubna):

  • příjmy 80 000 Kč
  • výdaje (paušál 50 %) 40 000 Kč
  • vyměřovací základ (80 000 – 40 000) * 0,5 = 20 000 Kč
  • zdravotní pojištění za celý rok 20 000 * 0,135 = 2 700 Kč

Nejlépe současně s odevzdáním Přehledu za rok 2008 uhradí student-OSVČ 2 700 Kč (na pokladně zdravotní pojišťovny nebo bezhotovostním převodem). V roce 2009 bude student platit zálohy na základě výsledků dosažených v roce 2008 a vypočtených dle odevzdaného přehledu bez povinnosti platit zálohy v minimální zákonné výši (tj. 1590 Kč). To je zásadní rozdíl oproti ostatním OSVČ. Platí to však pouze pro studenty mladší 26 let, za které je plátcem pojistného stát.

Za studenta staršího 26 let zdravotní pojištění již stát nehradí!

Stát je plátcem pojistného za studenta pouze do 26 let. Pokud tedy student v průběhu ročníku dovrší uvedeného věku, přestává být v registru své příslušné zdravotní pojišťovny veden jako osoba, za kterou je plátcem pojistného stát. Protože zdravotní pojištění musí v ČR platit každý občan, má tyto možnosti:

  • pracovat při studiu a pojistné bude za něj odvádět zaměstnavatel
  • podnikat při studiu a pojistné si platit dle dosažených příjmů (minimální výše zálohy činí v letošním roce 1 590 Kč)
  • být veden jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a hradit si každý měsíc 1 080 Kč (13,5 % z minimální mzdy)

Sociální pojištění

Student-OSVČ musí sociální pojištění hradit pouze v případě, že jeho zisk (tj. příjem – výdaj nebo výnosy – náklady) je za rok 2008 vyšší než 51 744 Kč. Přehled o příjmech a výdajích musí však být příslušné okresní správě sociálního zabezpečení odevzdán do konce dubna, i když vyjde pojištění 0 Kč! Jestliže je zisk vyšší, musí student hradit zálohy jako u vedlejší činnosti a platit minimální zálohy. Vyměřovacím základem pro určení výše sociálního pojištění je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Minimální výše záloh pro rok 2008 činila 639 Kč měsíčně, pro rok 2009 činí 688 Kč (platí v prvním měsíci po odevzdání Přehledu za rok 2008).

Daň z příjmů fyzických osob

Příjmy a výdaje uvedené v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob musí být samozřejmě doloženy. Existuje několik možností, jak vést evidenci.

  • Pro studenta je v mnoha případech nejvýhodnější uplatnění výdajů paušálem. V tomto případě stačí pouze evidovat veškeré příjmy z výdělečné činnosti (pro případnou kontrolu je doložit výpisy z účtu nebo pokladními doklady). Výdaje se uplatní procentem dle zákona a vykonávané činnosti (např. pro většinu živností činí 50 %, u svobodných povolání 40 %).
  • Při evidenci skutečných výdajů si musí student-OSVČ vést příslušnou evidenci – nejlépe v počítačovém programu (stačí však i excel, přesná forma totiž není zákonem stanovena). Tuto formu uplatnění výdajů si samozřejmě povede pouze student, u kterého jsou skutečné výdaje vyšší než by mu vyšlo při uplatnění paušálu. Pro splnění všech zákonných podmínek je nutné správně evidovat příjmy a výdaje a majetek a závazky. U daňové evidence, na rozdíl od výdajů stanovených paušálem, je potřeba evidovat všechny výdajové doklady (faktury, výdajové pokladní doklady…) pro možnou daňovou kontrolu.
  • Vést podvojné účetnictví musí pouze studenti s obratem vyšším než 15 miliónů korun, a těm veškerou agendu vede již účetní.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob musí potom student-OSVČ odevzdat jako všichni ostatní poplatníci daně do konce března. Výhodou je, že si student-OSVČ může v daňovém přiznání za rok 2008 uplatnit mimo slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč i slevu na studenta ve výši 4 020 Kč. Což v praxi znamená, že student-OSVČ bude platit daň až v případě, že daňová povinnost před odečtením slev přesáhne částku 28 860 Kč. Takže ještě při příjmu 385 tisíc Kč a uplatnění výdajů paušálem (50 %), vyjde daň pouze 15 Kč. Počítáme samozřejmě, že byl OSVČ po celý rok 2008. Daňové přiznání musí být podáno v zákonném termínu, i když vyjde daňová povinnost 0 Kč!

Shrnutí

Jestliže má tedy student např. příjem 80 tisíc Kč, odevzdá do konce dubna zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích a nejlépe současně ten den doplatí 2 700 Kč na zdravotní pojištění. Do konce dubna odevzdá i Přehled pro okresní správu sociálního zabezpečení, kde mu vyjde povinnost zaplatit pojistné 0 Kč a do konce března odevzdá na finanční úřad přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde mu vyjde daňová povinnost 0 Kč. To vše za předpokladu, že uplatní výdaje paušálem ve výši 50 % a pro případnou kontrolu mu stačí mít pouze výpisy z účtu dokládající příjem 80 tisíc Kč. Podmínky k podnikání pro studenty jsou tedy v Česku velmi dobré.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

help
lenka
7. 4. 2009, 17:03

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená