FinExpert.e15.cz

Daně při přivýdělku za rok 2012

Jaká je celková daňová povinnost občanů, kteří si během roku 2012 samostatnou výdělečnou činnosti pouze přivydělávali?
Daně při přivýdělku za rok 2012

Desetitisíce zaměstnanců si přivydělávají vlastní samostatnou výdělečnou činností. Ze zisku ze samostatné výdělečné činnosti je zapotřebí zaplatit daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění. Jestliže je pro zaměstnance jejich samostatná výdělečná činnost přivýdělkem, tak je pro účely platby sociálního a zdravotního pojištění vedena jejich činnost jako vedlejší zdroj příjmů.

 • Při platbě sociálního a zdravotního pojištění je rozdíl, zdali se jedná o hlavní či vedlejší výdělečnou činnost. Při vedlejší výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.

Kdy je podnikání vedlejší činností?

V praxi jsou nejčastějšími případy, kde je samostatná výdělečná činnost vedlejší činností, což přináší výhody při platby sociálního a zdravotního pojištění:

 • Samostatnou výdělečnou činností si přivydělává zaměstnanec, penzista, student či maminka na rodičovské dovolené.

Jaké je potřeba odevzdat diskopisy?

Všechny OSVČ, které si během roku 2012 alespoň po část roku přivydělávaly samostatnou výdělečnou činností, musí odevzdat do 1. dubna 2013 daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob na finanční úřad, Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 do 1. května u své zdravotní pojišťovny a u OSSZ.

Jak vysoké je povinné pojistné?

OSVČ, pro které je samostatná výdělečná činnost, hlavní činností, musí za rok 2012 zaplatit minimální zdravotní pojištění ve výši 20 361 Kč a sociální pojištění ve výši 22 023 Kč. Minimální platby povinného pojistného je vypočítána z minimálního vyměřovacího základu. I při nízkém zisku, např. 140 000 Kč tak musí OSVČ odvést v souhrnné výši na povinném pojistném 42 384 Kč. Při vedlejší činnosti se platí povinné pojistné dle skutečného zisku, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.

Kdy se neplatí sociální pojištění?

Velkou výhodou u vedlejší činnosti je skutečnosti, že do zisku (příjem – výdaj) za rok 2012 ve výši 60 329 Kč se důchodové pojištění vůbec neplatí.

 • Při uplatnění 40% výdajového paušálu lze mít tedy příjem 100 540 Kč (výdaj bude 40 216 Kč, zisk bude 60 324 Kč tedy v limitu). Při uplatnění 60% výdajového paušálu lez mít příjem 150 820 Kč (výdaj bude 90 492 Kč, zisk bude 60 328 Kč tedy v limitu).
 • Limit platí za celý rok. Při výdělečné činnosti pouze po část roku se poměrně snižuje. Např. občané, kteří si podnikáním v roce 2012 přivydělávali, např. 1 měsíc, tak nezaplatí na sociálním pojištění ničeho, když jejich zisk bude nižší než 5 027 Kč.

I když při vedlejší činnost nevznikne povinnost zaplatit sociální pojištění, tak je potřeba vždy odevzdat „nulový“ Přehled o příjmech a výdajích na OSSZ. Proč se do limitu neplatí sociální pojištění při vedlejší činnosti? Zaměstnaci totiž odvádí důchodové pojištění již ze svého příjmu ze zaměstnání, maminky na rodičovské dovolené jsou při péči do 4 let věku důchodově pojištěni, penzisté již dostávají důchod a studenti nemají od roku 2010 dobu pojištění započítávanou do doby pojištění pro důchodové účely.

Jak je to se zálohami při vedlejší činnosti?

OSVČ, pro které je výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmu, musí každý měsíc odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Výše zálohy závisí na dosaženém zisku v minulém roce. Vždy však musí být placena alespoň minimální záloha stanovena zákonem. Podnikající zaměstnanci zálohy neplatí, jestliže jim vznikne povinnost za rok platit pojistné, tak je doplaceno jednorázově při odevzdání Přehledu

Efektivní zdanění

Optimálně by měla OSVČ odvést ze zisku 60 000 Kč z přivýdělku:

 • 9 000 Kč na dani z příjmu fyzických osob (15 % z 60 000 Kč)
 • 4 050 Kč na zdravotním pojištění (60 000 Kč ∙ 50 % ∙ 13,5 %)
 • 0 Kč na sociálním pojištění (příjem je do limitu 60 329 Kč)

Ve skutečnosti však může OSVČ odvést z přivýdělku na daních ještě méně. Někteří zaměstnanci totiž nevyužijí v plné výši všechny slevy na dani a nezdanitelné položky, a proto se tyto částky započtou u výpočtu daně z příjmu fyzických osob.

Praktický příklad

Pan Černý má roční příjem ze zaměstnání ve výši 218 000 Kč (18 000 Kč ∙ 12 měsíců). Pan Černý uplatňuje základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Dále potom slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, protože jeho manželka pobírá invalidní důchod 5 000 Kč a její příjem je za rok 2012 nižší než 68 tisíc Kč. Rovněž uplatňuje pan Černý nezdanitelné položky ve výši 24 000 Kč (12 000 Kč penzijní připojištění a 12 000 Kč životní pojištění). Ze samostatné výdělečné činnosti dosáhne pan Černý zisku 60 000 Kč (příjem - výdaj). Jaká je daňová povinnost pana Černého za rok 2012?

 • Na zálohách na dani z příjmu zaplatil pan Černý z příjmu ze zaměstnání během roku 18 720 Kč.
 • Úhrn pojistného zaplaceného zaměstnavatelem je 74 120 Kč (218 000 Kč ∙ 34 %).

Výpočet daně z příjmu fyzických osob

 • Základ daně 350 120 Kč (216 000 Kč + 74 120 Kč + 60 000 Kč)
 • Nezdanitelné položky 24 000 Kč
 • Zakrouhlený základ daně 326 100 Kč (350 120 Kč - 24 000 Kč)
 • Daň z příjmu činí 48 915 Kč
 • Sleva na poplatníka 24 840 Kč
 • Sleva na manželku 24 840 Kč
 • Daň po slevě 0 Kč (48 915 Kč - 24 840 Kč - 24 840 Kč)
 • Vratka daně 18 720 Kč (zaplacené zálohy během roku 2012)

V našem ukázkovém příkladě tedy nevznikne panu Černému z přivýdělku již žádná povinnost na dani z příjmu fyzických osob. Jeho příjem ze zaměstnání totiž nestačí k tomu, aby v plné míře vyčerpal všechny své daňové slevy a nezdanitelné položky. Zálohy na dani z příjmu během roku musel pan Černý platit, protože sleva na manželku se uplatňuje pouze v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování, nikoliv během roku. Stejně tak nezdanitelné položky.

Výpočet sociálního pojištění

Sociální pojištění placené z příjmu ze zaměstnání je panu Černému sraženo jeho zaměstnavatelem. S odvodem tohoto sociálního pojištění nemá pan Černý žádné starosti a není za správné vyčíslení zodpovědný. Z přivýdělku z podnikání nezaplatí na sociálním pojištění nic, protože zisk za celý rok 2012 (podnikal 12 měsíců) je nižší než 60 329 Kč.

Zdravotní pojištění

Rovněž se zdravotním pojištěním vypočítáného z příjmu ze zaměstnání nemá pan Černý žádné starosti. Do Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 pro svoji zdravotní pojišťovnu uvede pouze hodnoty ze samostatné výdělečné činnosti. Zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2012 činí 4 050 Kč (60 000 Kč ∙ 50 % ∙ 13,5 %). 
 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená