FinExpert.e15.cz

Daně: Jak na příjmy ze zahraničí?

Co musíte udělat, aby vaše příjmy ze zahraničí nebyly zdaněny dvakrát.
Daně: Jak na příjmy ze zahraničí?

Pokud máte bydliště v Česku nebo se zde zdržujete alespoň 183 dní v roce, jste pro daňové účely považováni za daňové rezidenty a musíte v daňovém přiznání uvést příjmy plynoucí z Česka i za zahraničí.

Jak prokázat daň zaplacenou v zahraničí?

Aby však nebyly vaše příjmy ze zahraničí zdaněny dvakrát, tedy v zahraničí i v Česku, tak musíte doložit potvrzení finančního úřadu ze zahraničí o zaplacení daně v zahraničí. Současně musí mít Česko s danou zemí mít uzavřenu „Smlouvu o zamezení dvojího zdanění“.

Počet zemí každoročně stoupá a smlouva je uzavřena se všemi členskými zeměmi EU, USA, Austrálií, Kanadou či Japonskem. Zápočet zaplacené daně v zahraničí lze použít maximálně do výše vzniklé daňové povinnosti. Pro vyloučení dvojího zdanění se používají různé metody, závisí vždy na konkrétní smlouvě s danou zemí a podmínkách uvedených v dané konktrétní smlouvě.

Jaké jsou metody pro vyloučení dvojího zdanění?

V praxi se používají dvě metody zamezující dvojímu zdanění, metoda zápočtu (např. Belgie, Irsko, Francie, Polsko, Rakousko, Slovensko či USA) a metoda vynětí (např. Německo, Itálie, Velká Británie či Španělsko).

  • Při metodě zápočtu je základem daně součet příjmů z Česka i ze zahraničí. Výpočtená daň se sníží o zaplacenou daň v zahraničí. Při vyplňování daňového přiznání je potřeba současně vyplnit přílohu č. 3.
  • Při metodě vynětí je daňovým základem pouze příjem z Česka, příjmy ze zahraničí jsou vyňaty.

Jak přepočítat cizí měnu?

Ať už budou součástí daňového přiznání příjmy ze zahraničí plynoucí ze zaměstnaneckého poměru podle § 6 zákona o dani z příjmu nebo z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu, tak je nutné cizí měnu pro daňové účely přepočítat na české koruny. V daňovém přiznání tak budou zapisovány všechny údaje v českých korunách. Jednotný kurz se každoročně stanovuje v souladu s § 38 zákona o dani z příjmu fyzických osob.

Vzájemný kurs pro vybrané měny pro daňové účely 2010

Zeměměnamnožstvíkódjednotný kurs
Austráliedolar1AUD17,58
Dánskokoruna1DKK3,39
EMUeuro1EUR25,27
Japonskojen100JPY21,99
Kanadadolar1CAD18,52
Polskozlotý1PLN6,31
Ruskorubl100RUB62,93
Švédskokoruna1SEK2,66
Švýcarskofrank1CHF18,48
USAdolar1USD19,17
Velká Británielibra1GBP29,54

Příklad metody vynětí

Pan Černý měl příjmy ze zaměstnání od britského zaměstnavatele a českého zaměstnavatele. Příjem v Česku činil 420 000 Kč, pojistné zaplacené zaměstnavatelem 142 800 Kč, zaplacená záloha na dani z příjmu 59 580 Kč. Příjem od britského zaměstnavatele za rok 2010 činil 20 000 liber, tj. 590 800 Kč, zaplacené pojistné 2 200 liber, v přepočtu 64 988 Kč, a zaplacená daň z příjmu 2 400 liber, tj. 70 896 Kč. Jak vyplní pan Černý daňové přiznání?

Daňové přiznání pana Černého za rok 2010

Výpočetčástka
úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů (ř. 31) (420 000 Kč + 590 800 Kč)1 010 580 Kč
pojistné zaplacené zaměstnavatelem (ř. 32) (142 800 Kč + 64 988 Kč)207 788 Kč
dílčí základ daně podle § 6 (ř. 34) (1 010 580 Kč + 207 788 Kč)1 218 368 Kč
dílčí základ daně ze závislé činnosti (ř. 36)1 218 368 Kč
dílčí základ daně ze závislé činnosti (ř. 36a) (420 000 Kč + 142 800 Kč)562 800 Kč
základ daně (ř. 42)562 800 Kč
základ daně snížený o nezdanitelné položky (ř. 55)562 800 Kč
základ daně zaokrouhlený na celé Kč dolů (ř. 56)562800
daň (ř. 57, ř. 58, ř. 60) (562 800 Kč ∙ 15 %)84 420 Kč
sleva na poplatníka (ř. 64)24 840 Kč
úhrn slev na dani (ř. 70)24 840 Kč
daň po uplatnění slev (ř. 71) (84 420 Kč - 24 840 Kč)59 580 Kč
úhrn sražených záloh na dani z příjmu (ř. 84)59 580 Kč
zbývá doplatit (+)/zaplaceno více (-) (ř. 91)0 Kč

Přílohou daňového přiznání pana Černého budou tiskopis dokládající údaje o příjmu ze zaměstnání z Británie a tiskopis, kde budou rozčleněny údaje – příjem, zaplacené pojistné, sražená záloha na dani od obou zaměstnavatelů.

Praktický příklad metody zápočtu

Pan Bílý měl příjmy ze zaměstnání od polského a českého zaměstnavatele. Příjem v Česku činil 420 000 Kč, pojistné zaplacené zaměstnavatelem 142 800 Kč, zaplacená záloha na dani z příjmu 59 580 Kč. Příjem od polského zaměstnavatele za rok 2010 činil 93 629 zlotých, tj. 590 799 Kč, zaplacené pojistné 14 044 zlotých, v přepočtu 88 618 Kč, a zaplacená daň z příjmu 16 853 zlotých, rovná se 106 342 Kč. Jak vyplní pan Bílý daňové přiznání?

Daňové přiznání pana Bílého za rok 2010

Výpočetčástka
úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů (ř. 31) (420 000 Kč + 590 799 Kč)1 010 579 Kč
pojistné zaplacené zaměstnavatelem (ř. 32) (142 800 Kč + 88 618 Kč)231 418 Kč
dílčí základ daně podle § 6 (ř. 34) (1 010 579 Kč + 231 418 Kč)1 241 997 Kč
dílčí základ daně ze závislé činnosti (ř. 36)1 241 997 Kč
dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona po vynětí (ř. 36a)1 241 997 Kč
základ daně (ř. 42)1 241 997 Kč
základ daně snížený o nezdanitelné položky (ř. 55)1 241 997 Kč
základ daně zaokrouhlený na celé Kč dolů (ř. 56)1 241 900 Kč
daň (ř. 57) (1 241 900 Kč ? 15 %)186 285 Kč
daň z ř. 330 přílohy 3 (ř. 58)84 387 Kč
sleva na poplatníka (ř. 64)24 840 Kč
úhrn slev na dani (ř. 70)24 840 Kč
daň po uplatnění slev (ř. 71) (84 387 Kč - 24 840 Kč)59 547 Kč
úhrn sražených záloh na dani z příjmu (ř. 84)59 580 Kč
přeplatek (ř. 91) (59 547 Kč - 59 580 Kč)- 33 Kč

Pan Bílý musí vyplnit i Přílohu č. 3 přiznání k dani z příjmu, kde budou uvedeny tyto údaje: příjmy budou 679 417 Kč, daň 106 342 Kč, koeficient zápoču (679 417 Kč: 1 241 997 Kč) = 54,70. Z částky zaplacené v zahraničí lze započítat 101 898 Kč (186 285 Kč 0,5470). Z příjmu z Polska lze započítat zaplacenou daň ve výši 101 898 Kč. Na ř. 330 Přílohy č. 3 bude částka 84 387 Kč (186 285 Kč - 101 898 Kč).

Další článek


 

Související články


celkem 34 komentářů

Nejnovější komentáře

679.417 je soucet příjmu a pojistného zaplac. zaměst...
Petr Kosvanec
13. 6. 2016, 21:36
Myslím, že se použije metoda, kterou umožňuje konkré...
Petr Kosvanec
13. 6. 2016, 21:27
Dobry den. Jak se prosim vypocital prijem pana Bileh...
Petr Kosvanec
13. 6. 2016, 11:57
Dobrý den, co se prosím rozumí potvrzením o zaplacen...
Petr
24. 11. 2015, 15:51
DObrý den. Jaký doklad a od koho je považován naším ...
Petr
24. 11. 2015, 15:32

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená