FinExpert.e15.cz

Daně: Co je dobré si ohlídat před koncem roku?

Před koncem roku by měli věnovat pozornost daním i zaměstnanci.
Daně: Co je dobré si ohlídat před koncem roku?

Daň z příjmu fyzických osob snižují daňové slevy, nezdanitelné položky a daňové zvýhodnění na děti. Daňové slevy snižují přímo vypočtenou daňovou povinnost. Nezdanitelné položky snižují daňový základ, proto každá 1 000 Kč nezdanitelných položek přináší daňovou úsporu 150 Kč.

Daňovými slevami jsou:

 • základní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč,
 • na manželku (manžela) s vlastními ročními příjmy do 68 000 Kč ve výši 24 840 Kč (na držitele průkazu ZTP/P 49 680 Kč),
 • na invalidní důchod prvního a druhého stupně ve výši 2 520 Kč,
 • na invalidní důchod třetího stupně ve výši 5 040 Kč,
 • na průkaz ZTP/P ve výši 16 140 Kč,
 • na studenta ve výši 4 020 Kč,
 • školkovné maximálně do částky 9 200 Kč.

Daňovými odpočty jsou:

 • při splnění zákonných podmínek dary, úroky z úvěru na bydlení,
 • zaplacené příspěvky na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření,
 • zaplacené příspěvky na životním pojištění,
 • členské příspěvky zaplacené odborové organizac,
 • úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. 

 

Nezapomenout na některé slevy a odpočty

Za zaměstnance vyřizuje zpravidla veškeré daňové záležitosti zaměstnavatel, který provádí za zaměstnance roční zúčtování daně. Někteří zaměstnanci zbytečně daňovou agendu podceňují a nedoručí své mzdové účetní všechny podklady pro uplatnění daňových slev a daňových odpočtů.

Pouze základní slevu na poplatníka uplatní za celý rok v prováděném ročním zúčtování daně mzdová účetní automaticky. Ostatní daňové slevy a daňové odpočty je potřeba doložit a doručit mzdové účetní do 15. února potřebné doklady snižující základ daně. Slevu na manželku, školkovné a všechny nezdanitelné položky lze uplatnit za celý rok, zaměstnanci zpravidla právě v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem. Např. nedoručení čestného prohlášení manželky na rodičovské dovolené, že neměla během roku 2015 vlastní příjmy nad 68 tisíc Kč, znamená zbytečně výrazně vyšší daňovou povinnost. Školkovné bylo možné uplatnit poprvé za rok 2014, vždy je však nutné mzdové účetní doručit potvrzení od školky, na což některý zaměstnanci zapomínají. 

Nepřekročit zbytečně limit pro příjmy

Spolu se slevou na poplatníka je nejvyšší daňovou slevou sleva na manželku s vlastními příjmy do limitu. Pokud má manželka během roku nízký vlastní příjem (např. rodičovský příspěvek se do limitu nepočítá), tak je vhodné dodržet příjem do limitu, např. aby manželka koncem roku neprodala movitou věc nebo nemovitost, ale počkala s prodejem až na leden apod. 

Uplatnilo se daňové zvýhodnění ve všech měsících? 

Nárok na daňové zvýhodnění na děti má vždy pouze jeden z rodičů. Zaměstnanec může uplatňovat daňové zvýhodnění při výpočtu čisté měsíční mzdy. OSVČ vždy pouze v daňovém přiznání. Během roku se mohou rodiče v uplatňování daňového zvýhodnění vystřídat, např. z důvodu nezaměstnanosti jednoho z rodičů. Komplikace nastává např. v případě rozvodu. V praxi se tak stává, že není daňové zvýhodnění na děti uplatněno ve všech měsících roku. Proto jeho vhodné si zjistit, zdali tomu tak bylo či nikoliv. Případné neuplatnění daňového zvýhodnění na děti ve všech měsících roku 2015, na které byl nárok, lze snadno napravit právě v ročním zúčtování daně za celý rok. 

Energetická politika EU a její dopady na ceny elektřiny

Energetická politika EU a její dopady na ceny elektřiny

Zelená energie by v konkurenci bez státní podpory neobstála.

Některé odpočty lze maximalizovat na poslední chvíli

V případě příznivější finanční situace lze koncem roku některé daňové odpočty maximalizovat, např.:

 • Zaplacené příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření zaplacené během roku 2015 nad částku 12 000 Kč snižují daňový základ. Maximálně je možné během roku snížit daňový základ o 12 000 Kč. Jednou z možností je měsíčně platit na smlouvu 2 000 Kč a více. Druhou možností je platit méně, třeba 1 000 Kč, aby se maximalizovat státní příspěvek na smlouvu, a v případě příznivé finanční situace provést doplatek do 24 000 Kč koncem roku. Jednorázový doplatek za účelem maximalizace daňového odpočtu je možný, takový doplatek však nemá vliv na výši státního příspěvku. 
 • Někdo přispívá dary na legislativou podporované účely, např. přispět škole. Ideální je finanční dar poskytnou na konci roku, v závislosti na daňové povinnosti za celý rok a aktuální finanční situaci. 

Na co myslet při přivýdělku? 

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností by měli v dostatečném předstihu plánovat svůj hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti. Pokud je totiž hrubý zisk (příjem - výdaj) za celý rok 2015 do částky 63 865 Kč, tak se z přivýdělku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí sociální pojištění. Jestliže by měl být hrubý zisk těsně nad limit, potom je vhodné s některými příjmy počkat na leden.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená