FinExpert.e15.cz

Daně a jak na ně do konce roku

Na konci roku nastává pravidelně doba, kdy i největší opozdilci z řad podnikatelů a jiných osob samostatně výdělečně činných začínají horečně uvažovat nad tím, jak to udělat, aby na daních za rok 2004 platili, v souladu se zákony této země, co nejméně.
Daně a jak na ně do konce roku

Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci příjmů podle § 7b zákona o daních z příjmů, by měli při optimalizaci své daňové povinnosti v závěru roku vycházet z toho, že pro zjištění jejich základu daně se bude vycházet z rozdílu mezi zdanitelnými příjmy a daňovými výdaji, které byly v roce 2004 provedeny v hotovosti nebo bankou.
Jinými slovy: při zjišťování základu daně se nejdříve vychází z toho, že se ve zdaňovacím období nezdaňuje podnikatelem vystavená faktura za dodávku výrobků, zboží nebo služeb, ale až příjem v hotovosti nebo na bankovní účet za ní obdržený. Stejně tak nebude za daňový výdaj uznána faktura za dodávku materiálu nebo služeb tehdy, když ji podnikatel obdrží, nýbrž až v momentě její úhrady v hotovosti nebo z bankovního účtu.
Regulací pohybu peněžních prostředků, které souvisejí s daňovými příjmy a výdaji, tak ovlivňuje podnikatel svůj základ daně. A nejčastějším obdobím, kdy k takové regulaci dochází, jsou poslední dva měsíce zdaňovacího období.

Zboží dodejte až v lednu

Žádný právní předpis například neukládá podnikateli, aby v závěru roku prodával svých výrobků, zboží nebo služeb více, než potřebuje, protože už má vyděláno dost. Zvažte proto, jestli nebude vzhledem k vaší daňové situaci lepší dodat dodávku zboží nebo provést službu raději až v lednu a nenavyšovat si tak zbytečně daňový základ roku 2004. Stejně tak si pozorně hlídejte, kdy dostanete úhradu za své výrobky nebo služby na bankovní účet. Není totiž nic horšího, než když dostanete neplánovaně úhradu na svůj účet třeba na Silvestra a tento zdanitelný příjem už nebudete moci snížit např. o nákup zboží, počítače apod., který by vám snížil základ daně.

Utrácejte kde se dá

Když potřebujete na konci roku co nejvíce peněz utratit a snížit si základ daně, zákon o daních z příjmů vám brání pouze ustanoveními o výdajích, které za daňové neuznává, a nikoli ustanoveními o časovém rozlišení výdajů. Až na nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku platí pro poplatníky vedoucí daňovou evidenci příjmů a výdajů zásada, že zdanitelné příjmy a daňové výdaje se časově nerozlišují.
Proto podnikatel po dohodě se svými obchodními partnery může například v posledních měsících zdaňovacího období zaplatit dodávku zboží nebo materiálu potřebného ke svému podnikání v příštím roce, předplatit si nájemné nebytových prostor na rok (ale i několik let dopředu), zaplatit zálohy na objednané služby, které mu budou dodány v příštím roce, apod.
Na rozdíl od předchozích roků je nutné v letošním roce pamatovat na to, že zálohy zaplacené určitým poplatníkům budou uznány pouze tehdy, když letos dojde také k jejich vyúčtování. To znamená, že v roce 2004, kdy došlo k zaplacení zálohy, musí také dojít ze strany dodavatele k uskutečnění dodávky a vystavení faktury nebo jiného dokladu. Uvedeným způsobem se budou posuzovat zálohy uhrazené poplatníkovi, který bude osobou ekonomicky, personálně nebo jinak spojenou (podle § 23 zákona o daních z příjmů) a bude zároveň účetní jednotkou. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří zálohy z titulu nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci.

Zálohy na mzdy
Když je podnikatel i zaměstnavatelem, může po vzájemné dohodě se zaměstnanci přesunout výdaje na mzdy za prosinec, které by jinak vyplatil až v lednu následujícího zdaňovacího období, prostřednictvím vyplacené zálohy do daňových výdajů prosince v právě končícím zdaňovacím období.


Na konci roku zaplaťte složenkami

Pokud by vaším dodavatelem byl podnikatel nevedoucí účetnictví, ale daňovou evidenci příjmů a výdajů, nemusí být z vašeho nápadu zaplatit si zboží nebo službu na rok 2005 již letos nadšen. Protože by musel vámi provedenou úhradu, která vám sníží základ daně, u sebe za rok 2004 zdanit. Udělejte to proto tak, že si na Silvestra zajdete na poštu a úhradu provedete poštovní poukázkou. Vy budete mít daňový výdaj již v roce 2004 a váš dodavatel bude mít zdanitelný příjem až v roce 2005. Nakonec budete spokojeni oba.

Pozor na minimální daň
Uvědomte si, že pro rok 2004 platí nové ustanovení o minimálním základu daně. Regulujte proto své zdanitelné příjmy a daňové výdaje tak, abyste zbytečně pro vás stanovenou hranici minimálního základu daně „nepodkročili“.


Předplaťte si pojištění

Pokud už nevíte, za co své peníze na konci roku utratit, aby váš daňový základ byl co nejnižší, zkuste si alespoň spočítat, kolik bude činit v roce 2005 váš doplatek na pojistném na sociální a zdravotní pojištění. S pomocí pojistného na sociální a zdravotní pojištění můžete totiž také optimalizovat svou daňovou situaci.
Pokud v závěru roku odhadnete, že bude váš doplatek na pojistném, placený v příštím roce, podstatně vyšší než zaplacené zálohy na ně, můžete zaplatit například v prosinci vyšší zálohu na pojistné, a to až do výše odhadnutého doplatku. Zaplacením vyšší zálohy si v konečném důsledku snížíte dokonce zpětně i základ daně roku 2004.
Zaplatit vyšší zálohu je třeba včas, protože ze zákona bude u příslušných institucí přijata na kalendářní měsíc pouze jedna platba zálohy. Podle § 14 zákona o pojistném na sociální zabezpečení platí, že zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce a že měsíční vyměřovací základ, který osoba samostatně výdělečně činná stanovila v souladu s tímto zákonem a odvedla z něho zálohu na pojistné, nelze dodatečně měnit.
Pokud byste zaplatili v prosinci zálohu vypočtenou z přehledu o pojistném a za několik dní uhradili další zálohu na prosinec, bude vám příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou vrácena a nebude ji možné uznat jako daňový výdaj.


Další daňové tipy najdete v naší Databázi znalostí a pravidelně také v měsíčníku Osobní finance.


Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená