FinExpert.e15.cz

Daň z přidané hodnoty u staveb pro bydlení

Jaké sazbě daně podléhá stavba a oprava bazénu, oprava garáže či víkendové chaty? Přinášíme přehled u častých situací.
Daň z přidané hodnoty u staveb pro bydlení
Od ledna 2008 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), která se významným způsobem dotkla i zdaňování staveb (a souvisejících služeb) určeným k bydlení. Od té doby se objevil velký počet otázek, jaká sazba DPH je v daném konkrétním případě aplikována, resp. jak to vidí MFČR.
 

Výstavba bytu

U stavebních a montážních prací spojených s výstavbou bytu pro tzv. sociální bydlení (včetně příslušenství) se uplatní snížená sazba daně. V opačném případě to je základní sazba daně. Bytem pro sociální bydlení je dle ZDPH byt, jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 120 m2.
 
Do této plochy se započítává součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Naopak se nezapočítává podlahová plocha prostor, které nejsou místností. Jedná se např. o balkóny, terasy, lodžie či o podíl na společných částech domu. Za místnost se také nepovažuje sklepní kóje, která je ohraničena pevnou stěnou nedosahující stropu anebo je ohraničená jiným způsobem (pletivem, laťkovou přepážkou apod.).
 
Příslušenstvím bytu jsou místnosti a prostory, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány s bytem, například komora, sklep, dřevník, kolna (např. na terase bytu).
 

Výstavba rodinného domu

U stavebních a montážních prací spojených s výstavbou rodinného domu pro tzv. sociální bydlení (včetně příslušenství) se uplatní snížená sazba daně. V opačném případě to je základní sazba daně. Rodinným domem pro sociální bydlení je rodinný dům (více jak polovina podlahové plochy je určena pro rodinné bydlení), jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 350 m2.
 
Do této plochy se v případě rodinného domu započítává součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (např. kuchyně, pokoje, sociální zařízení, chodba, místnosti pro podnikání, ale i garáž, pokud je přímo v domě). Naopak se do této plochy nezapočítávají prostory, které nejsou místnostmi (balkóny, terasy, lodžie či půda) a dále součet podlahových ploch místností, které tvoří příslušenství rodinného domu. Jako příklad lze uvést garáž, která je mimo dům.
 
Příslušenstvím rodinného domu a (popř. bytového domu) mohou být například stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby, například garáže, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům, podzemní stavby, například jímky, jámy pro měřící zařízení, čističky odpadních vod sloužící domu, vinné sklepy, stavby pro tepelná čerpadla, oplocení, přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, které jsou ve vlastnictví majitele rodinného domu nebo bytového domu, připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní (liniové stavby sloužící domu), studny, bazény apod.
 

Rekonstrukce, modernizace a oprava bytu či rodinného domu

U stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončeného bytu či rodinného domu (popř. bytového domu), včetně jejich příslušenství, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb se uplatní snížená sazba daně. To bez ohledu na jejich podlahovou plochu. Jedná se výjimku, která je v současné době platná do 31. prosince 2010.
 
Při určení, zdali se jedná o byt, rodinný dům či bytový dům se obvykle vychází ze správního rozhodnutí, popř. stanoviska místně příslušného stavebního úřadu.
 
Bytem se rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt je vymezen stavebně technickým uspořádáním, nikoliv účelem užití.
 
Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, a v níž jsou nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
 
Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.
 

Montáž kuchyňské linky

Pokud je kuchyňská linka součásti výstavby bytu či rodinného domu, uplatní se stejná sazba daně jako u bytu či rodinného domu. To znamená, v případě těchto staveb pro sociální bydlení je to snížená sazba daně, v opačných případech je to základní sazba daně.
 
Pokud je ovšem kuchyňská linka dodávána již do postaveného bytu či rodinného domu, to znamená, že se jedná o změnu stavby, uplatní se vždy snížená sazba daně bez ohledu na podlahovou plochu.
 

Oprava garáže u rodinného domu

Jedná se o příslušenství k rodinnému domu, takže se v případě opravy uplatní snížená sazba daně bez ohledu na podlahovou plochu rodinného domu. V případě výstavby by se uplatnila sazba daně dle toho, zdali se jedná o rodinný dům pro sociální bydlení či nikoliv.
 

Výstavba bazénu a oplocení k rodinnému domu

Jedná se o příslušenství k rodinnému domu, takže se při výstavbě uplatní sazba daně dle toho, jestli se jedná o rodinný dům pro sociální bydlení (snížená sazba daně) nebo ne (základní sazba daně). V případě opravy se uplatní vždy snížená sazba daně bez ohledu na uvedenou podmínku v případě výstavby.
 

Zahradnické práce na zahradě rodinného domu

Nejedná se o stavební ani montážní práce, uplatní se vždy základní sazba daně.
 

Oprava přístupového chodníku ze zámkové dlažby u rodinného domu

Dle MFČR se jedná o plošnou stavbu, která není nemovitostí (nejedná se o stavbu spojenou se zemí pevným základem), jedná se o zpevnění povrchu pozemku. Taková plošná stavba je součástí pozemku a tvoří s ním jednu věc a nelze je fakticky ani hospodářsky od pozemku oddělit.
 
Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené plošné stavby a s její výstavbou se uplatní vždy (bez ohledu na podlahovou plochu rodinného domu) základní sazba daně.
 
Stejná sazba daně by byla aplikována např. u budování okrasných jezírek a kombinovaných jezírek se zónou na plavání a rostlinnou zónou. Opět se jedná o plošnou stavbu.
 

Oprava rekreačního rodinného domu či bytu

Pokud nemovitost bude splňovat definici rodinného domu či bytu (viz výše), uplatní se v případě opravy snížená sazba daně, bez ohledu na velikost podlahové plochy. Pokud tuto definici splňovat nebude (bude se jednat např. o chatu), uplatní se základní sazba daně.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená