FinExpert.e15.cz

Daň z převodu nemovitostí

Převodem nemovitosti se rozumí úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na druhou včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví. Předmětem daně je také bezúplatné zřízení věcného břemene při nabytí nemovitosti darováním.

Daň z převodu nemovitostí platí obvykle převodce (prodávající). Kupující (nabyvatel) daň platí v případech nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkurzu nebo vyrovnání, vydržením nebo ve veřejné dražbě. Daň ovšem mohou platit i jiné osoby.

Pro určení poplatníka daně z nemovitostí je rozhodující způsob převodu nemovitosti.

Oboustranná výměna nemovitostí je považována z hlediska daně z převodu nemovitosti za jeden převod, i když z právního hlediska se jedná o převody dva. V takovém případě se základ daně považuje ocenění té nemovitosti, které je vyšší. Oba účastníci výměny jsou povinni platit daň společně a nerozdílně.

Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů, považuje se každý z manželů za samostatného poplatníka a jejich podíly za stejné, pokud nejsou podíly dohodnuty nebo stanoveny jinak. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu.

 

Daň se platí z úplatného převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví, ale také při výměně nemovitostí. Tato daň se neplatí z převodu těch nemovitostí, které jsou od této daně osvobozeny. Tato osvobození se sice týkají převodů z rukou obchodních společností či družstev, nepřímo se však dotknou i občanů, na které se dané nemovitosti převádějí.

 

Základem daně z převodu nemovitostí je cena nemovitosti. Sazba daně je pro všechny občany stejná a činí 5 % ze základu daně. Minimální výše daně z převodu nemovitosti činí 50 Kč. Občan musí podat daňové přiznání do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí (či jiné rozhodnutí nebo listina potvrzující vlastnický vztah k nemovitosti). Poté musí zaplatit daň do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

 

Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

OD 1.1.2004 JE DAŃ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI 3 % !!!
jiricek
16. 9. 2004, 16:52
daň z převodu nemovitostí od 1.1.2004
Slámová
9. 4. 2004, 14:55
dan z převodu nemovitosti
Mirka Votlučková
11. 3. 2004, 11:47

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená