FinExpert.e15.cz

Daň z nemovitosti 2013: podrobný přehled

Nezapomínejte, že přiznání musíte odevzdat už v lednu.
Daň z nemovitosti 2013: podrobný přehled

Na daňové přiznání času dost, říkáte si? Jak na které. Nezapomínejte, že přiznání k dani z nemovitosti musíte odevzdat už v lednu. Je tedy správný čas si připomenout vše důležité – včetně novinek, které nás u daně z nemovitosti a jejího přiznávání v roce 2013 čekají.

Kdo se musí přiznat?

Na úvod informace ze všech nejdůležitější. Povinnost podat v lednu daňové přiznání k dani z nemovitosti platí pro každého, kdo v roce 2012 koupil nemovitost nebo ji dostal darem. A dále také pro každého, kdo nemovitost koupil nebo dostal už dříve, ale u koho se letos změnily okolnosti, které jsou pro vyměření daně zásadní: čili například jste přistavovali a změnila se výměra nemovitosti nebo se z původního pole stala stavební parcela.

Jakmile proces podání daňového přiznání k dani z nemovitosti jednou absolvujete (a dále nepřistavujete), nemusíte se o nic víc starat. Každý rok vám ve schránce přistane složenka z finančního úřadu s předepsanou výší daně – a na vás už bude „jen“ ji zaplatit.

Kdy přiznání k dani z nemovitosti odevzdat?

Pokud pro vás povinnost podávat daňové přiznání platí, musíte ho odevzdat do konce ledna. Pokud se opozdíte, ale stihnete to ještě během prvních pěti pracovních dnů v únoru, úřad přimhouří oči. Pokud se ale opozdíte ještě víc, sankce vás nemine.

Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její výše vypočtená podle odstavce 1 nebo 2 částku menší než 200 Kč.

V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky podle odstavce 1 nebo 2 stanovená horní hranice; výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně 500 Kč.

Už jste četli? Daňové přiznání 2013: Daň z příjmu fyzických osob, díl druhý: co můžete z daní odečíst

Trošku speciální je situace vlastníků nemovitostí, kteří přistavovali či jinak měnili výměru nebo charakter nemovitosti a o zanesení změn do katastru požádali až na sklonku letošního roku – a k zápisu změn tudíž dojde až v roce 2013. Pokud je to váš případ, můžete počítat s tím, že se vám lhůta pro podání přiznání prodlouží – budete na to mít přesně tři měsíce následující po konci měsíce, ve kterém k zápisu do katastru došlo. V případě prodlení pro vás platí stejná pravidla jako pro ostatní.

Kde přiznání k dani z nemovitosti odevzdat?

Správa daně z nemovitostí prodělá tento rok poměrně zásadní změny – které vyplývají z nového zákona o Finanční správě České republiky. Poplatníkům by měly ulehčit práci. „Noví majitelé nemovitostí budou vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou,“ uvádí mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Homolová.

Správu daně z nemovitostí bude od tohoto roku vykonávat čtrnáct finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. „Krajská územní působnost finančních úřadů umožňuje sloučení daňových povinností za jednotlivé nemovitosti, které dosud spravovaly různé finanční úřady v jednom kraji, do jediné. S tím souvisí také sloučení stávajících spisů k dani z nemovitostí do spisu jediného,“ pokračuje Petra Homolová. Konkrétní uzemní pracoviště, které bude váš spis spravovat, bude určeno podle jednotných pravidel.

„Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji, které bylo správci daně známo před započetím stěhování spisů, tj. před 15. 11. 2012. V případě poplatníka s místem pobytu v příslušném kraji bude budoucím spravujícím územním pracovištěm dnešní finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nacházelo místo pobytu nebo sídlo poplatníka,“ vysvětluje mluvčí. Další pravidla pro určení finančního úřadu, který bude vaši daň spravovat, najdete v boxu.

Do kdy daň z nemovitosti zaplatit?

Daň z nemovitosti je třeba zaplatit do konce května. Rozhodně to ovšem neznamená peníze do konce května odeslat. Do konce května musí finanční úřad peníze obdržet.
Pokud výše daně přesahuje limit pěti tisíc korun, můžete využít možnost rozkladu do dvou splátek. První z nich musíte uhradit do konce května, druhou si můžete o půl roku odložit – a zaplatit ji do konce listopadu.

Výjimka platí pouze pro chovatele ryb a provozovatele zemědělské výroby – ti mají na zaplacení daně čas až do konce srpna. V případě, že výše jejich daně přesahuje pět tisíc, mohou si je rozložit a druhou splátku uhradit podobně jako ostatní do konce listopadu.

Pokud se platbou daně opozdíte jen o pár dní, úřad vám to odpustí. Jakmile však délka prodlení přesáhne čtyři pracovní dny, počítejte se sankcí. Úrok z prodlení vám bude nabíhat od pátého pracovního dne prodlení. Jeho výše se odvíjí od repo sazby platné pro první den daného kalendářního pololetí – která je při výpočtu úroku navýšena o čtrnáct procent.

Kolik na dani z nemovitosti zaplatím?

Pro výpočet daně z nemovitosti platí poměrně složitý vzoreček. Výši daně ovlivňuje výměra pozemku, jeho druh, čili zda jde o zahradu nebo třeba hospodářský les, průměrná cena pozemku na metr čtvereční, zastavěná plocha, druh stavby, tedy jde-li o obytný dům, byt nebo třeba stavbu určenou k podnikatelské činnosti v zemědělství, počet nadzemních podlaží, počet obyvatel v obci, respektive základní koeficient platný pro vaši obec a místní koeficient – který od roku 2007 každoročně určuje vaše radnice.

Zjednodušeně řečeno však platí, že když vynásobíte sazbu daně výměrou nemovitosti, koeficientem platným pro „její“ obec a místním koeficientem, k výsledku se dopočtete.

Článek vyšel na www.penize.cz

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená