FinExpert.e15.cz

Daň dědická

Předmětem daně dědické je nabytí nemovitého a movitého majetku děděním (dědictví ze závěti či ze zákona).

Kapitoly článku


Pro stanovení předmětu daně dědické je důležité státní občanství a trvalý pobyt zůstavitele v den jeho smrti. Byl-li zůstavitel občanem ČR s trvalým pobytem na našem území, vztahuje se daň na veškerý jeho movitý majetek (v ČR i cizině) a na nemovitosti na území ČR. V případě, že zůstavitel nebyl občanem ČR nebo neměl na jejím území trvalý pobyt, vztahuje se daň pouze na movitý majetek v tuzemsku.

 

Za den nabytí dědictví se považuje den smrti zůstavitele. Poplatníkem daně je dědic, který nabyl dědictví na základě rozhodnutí příslušného orgánu v řízení o dědictví. V případě, že dědictví připadne dvěma nebo více dědicům do spoluvlastnictví, má každý z dědiců povinnost uhradit část daně odpovídající jeho dědickému podílu. Poplatníci daně jsou rozděleni do tří skupin podle příbuzenského vztahu mezi zůstavitelem a dědicem:

 

I. příbuzenská skupina: manželé; příbuzní v přímé řadě - děti, vnoučata, rodiče, prarodiče

II. příbuzenská skupina: příbuzní v řadě pobočné - sourozenci, tety, strýcové, neteře, synovci; manželé dětí a rodičů; osoby žijící déle než 1 rok ve společné domácnosti

III. příbuzenská skupina: fyzické osoby bez příbuzenského vztahu; právnické osoby

 

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani dědické do 30 dnů od skončení dědického řízení.

Právnické osoby osvobozené od daně (např. obecně prospěšné společnosti, církve, nadace) mají povinnost podat daňové přiznání o bezúplatně nabytém majetku po uplynutí pololetí.

 

Základem daně je cena majetku nabytého dědictvím v den smrti zůstavitele. Tato cena se při stanovení základu daně snižuje o dluhy zůstavitele pokud přešly na dědice, přiměřené náklady na pohřeb, výdaje na notáře.

 

Další kapitola
 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Zdanění bytu
Miloš
23. 6. 2007, 11:12

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená