FinExpert.e15.cz

Daň darovací

Jedná se o jednorázovou majetkovou daň, které podléhá bezúplatný převod vlastnictví majetku jinak než smrtí zůstavitele.

Kapitoly článku


Co je zdaněno?

Za bezúplatné získání majetku (dar) se platí daň darovací. Předmětem daně je bezúplatně nabytý nemovitý nebo movitý majetek. Zdaněn je i majetek, který je darován nabyvateli z ciziny do České republiky nebo naopak, z České republiky do ciziny.

 

Kdo platí daň?

Daň darovací platí nabyvatel, tedy ten, kdo majetek bezúplatně získal. Dárce je ručitelem daně. Výjimku tvoří dary do ciziny, kdy daň platí vždy dárce. Důvodem je fakt, že nabyvatel v zahraničí je pro český finanční úřad těžko dosažitelný.

 

Kdy se podává daňové přiznání?

Poplatník – nabyvatel (pouze v případě daru do ciziny dárce) je povinen podat přiznání k dani do 30 dnů od:

a) uzavření smlouvy o darování;

b) doručení smlouvy s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí;

c) přijetí daru z ciziny, poskytnutí daru do ciziny.

 

Kde se podává daňové přiznání?

Na finančním úřadě v místě, kde se nachází darovaná nemovitost. Byl-li darován pouze movitý majetek, podává se daňové přiznání na finančním úřadě v místě, kde má trvalé bydliště nabyvatel majetku. Byla-li darována nemovitost a zároveň movitý majetek, podává se daňové přiznání na finančním úřadě podle místa darované nemovitosti.

 

Kdy zaplatit daň?

Poplatník vyplní do daňového přiznání skutečnosti potřebné pro vyměření daně. Formulář s přiznáním k dani pak odevzdá na podatelně příslušného finančního úřadu. Správce daně vypočte platební výměr. To může trvat i půl roku. Občan musí zaplatit daň do 30 dnů od doručení platebního výměru z finančního úřadu.

 

Základ daně

Základem daně je cena bezúplatně nabytého majetku. Pokud je darem movitá věc, peněžní vklad nebo cenný papír, lze snížit základ daně o část osvobozenou od zdanění a to podle příbuzenského poměru dárce a nabyvatele. Daň se potom počítá pouze z částky nad osvobozený limit. Aby se zabránilo darování majetku po částech za účelem vyhýbání se dani, cena majetku darovaného jednomu nabyvateli od jednoho dárce se sčítá v průběhu dvou kalendářních roků. Tento součet je základem daně.

Další kapitola
 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená