FinExpert.e15.cz

Custodiani AKAT drží cenné papíry v hodnotě přesahující 1 bilion korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) rozšiřuje poskytování informací o kapitálovém trhu. Členové AKAT poskytující služby custody se dohodli na nové čtvrtletní informační povinnosti ve vztahu k objemu spravovaných cenných papírů a počtu transakcí s nimi. V polovině letošního roku dosáhla celková hodnota těchto cenných papírů 1 018 miliard CZK a v období duben až červen 2006 bylo provedeno 66 281 vypořádacích transakcí.

„Členy AKAT jsou všichni nejvýznamnější custodiani na českém trhu. Nově publikovaná statistika proto poskytuje dobrý přehled především o majetku zahraničních investorů v českých cenných papírech a o majetku českých investorů v papírech zahraničních“, řekl k uvedení nových hlášení Filip Záhořík, vedoucí sekce custody AKAT.

Následující tabulka obsahuje detailní přehled custody aktivit členů AKAT za 2. čtvrtletí 2006 v CZK:

Cenné papíry Portfoliové investice (v CZK) Strategické investice (v CZK)
Klienti ČR Klienti mimo ČR Klienti ČR Klienti mimo ČR
Tuzemské cenné papíry (vydané nebo vedené v evidenci na území ČR) 236 152 775 322 282 803 188 984 2 251 820 845 197 094 292 152
Zahraniční cenné papíry mimo cenných papírů kolektivního investování (vydané a vedené v evidenci mimo území ČR) 265 633 163 464 34 312 513 700 N.A. N.A.

Cenné papíry POČET TRANSAKCÍ
Klienti ČR Klienti mimo ČR
Tuzemské cenné papíry mimo cenných papírů kolektivního investování (vydané nebo vedené v evidenci na území ČR) 2 927 49 373
Zahraniční cenné papíry mimo cenných papírů kolektivního investování (vydané a vedené v evidenci mimo území ČR) 12 783 1 198

Předmětem nové informační povinnosti jsou listinné cenné papíry v úschově nebo správě členů a zaknihované cenné papíry ve správě, neboli v custody. Custodiani nečiní investiční rozhodnutí a neobhospodařují tedy portfolia svých zákazníků, ale poskytují jim následné služby, které zákazníkům umožní uplatňovat práva z jejich cenných papírů a nakládat s nimi. Jedná se například o inkaso dividend a úroků, zastupování na valných hromadách, vedení účtů a evidencí a zprostředkování informací od emitentů. Jsou nepostradatelní hlavně pro mezinárodní investování.

Z informační povinnosti jsou zcela vyloučeny cenné papíry kolektivního investování, neboť ty jsou předmětem jiných informačních povinností. Do tuzemských cenných papírů jsou zahrnuty rovněž zahraniční cenné papíry obchodované na pražské burze a vedené v evidenci UNIVYC. Součástí výkazu naopak není hodnota papírů, které investoři sami drží na vlastních účtech v SCP, a které custodiani nespravují. Vzhledem k odlišné povaze služeb a klientů byly odděleny strategické investice, tj. cenné papíry s podílem 10 a více procent na hlasovacích právech emitenta v držení jednoho klienta, a ostatní portfoliové investice. Hodnota cenných papírů je vyjádřena tržní cenou, pokud ta není k dispozici, pak je vyjádřena nominální hodnotou.

Ze statistiky je patrná převaha zahraničních portfoliových investorů nad tuzemskými co se týká cenných papírů držených v custody a obchodovaných v ČR. Zahraniční investoři mají převahu jak z hlediska objemu (283 vs. 236 mld. CZK), tak i z hlediska počtu transakcí (49 373 vs. 2 927).

Veškeré statistiky o custody aktivitách členů naleznete na www.akatcr.cz v sekci Statistiky – Custody aktivity.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená