FinExpert.e15.cz

Čtenáři OSOBNĚ: Odpovědi České spořitelny

Je tomu skoro měsíc, kdy jste se mohli ptát České spořitelny. Odpovědi na dotazy čtenářů konečně dorazily, a tak jsme pro vás hned na první den roku přichystali zajímavý článek. Zajímá vás, proč musíte platit za nevyužívaný kontokorent nebo kdy bude možné přeregistrovat sporožirový účet blíže k bydlišti?
Čtenáři OSOBNĚ: Odpovědi České spořitelny

Mám u České spořitelny účet již delší dobu. Zajímalo by mě, co vše nového a zajímavého chystá Česká spořitelna do budoucna pro své stálé zákazníky.

Česká spořitelna neustále zdokonaluje svoji nabídku produktů a služeb. Rádi bychom připomněli, že jsme v letošním roce uvedli na trh nový vkladový účet, který umožňuje výběr až čtvrtiny prostředků i předčasně, a to bez jakýchkoli sankcí, ale i zajímavé úrokové zvýhodnění pro pravidelné střadatele. Vkladový účet se chystáme v příštím roce zpřístupnit i prostřednictvím služby Servis24.

Stejně jako v letošním roce Česká spořitelna nabídla několik změn a novinek v rámci služby Servis24 Internetbanking (např. možnost aktivních transakcí na majetkových účtech - nákup a prodej fondů, možnost využití autentizačního kalkulátoru pro přihlášení do aplikace apod.), tak i pro příští rok banka připravuje v této oblasti několik novinek – jednou z nich je např. zpřístupnění služby Servis24 Internetbanking i pro právnické osoby. S ohledem na konkurenční prostředí bohužel nemůžeme poskytnout více informací k připravovaným novinkám v této oblasti.

Proč má ČS tak složitý a nepřehledný (oproti jiným bankám) přístup na účet pomocí interbankingu? Nepřipravuje nějakou změnu k lepšímu pro své klienty? A kdy z poboček zmizí arogance, diletantství a nezájem pracovníků ČS?

Česká spořitelna nabízí službu Servis24 Internetbanking od listopadu minulého roku a v současné době tuto službu využívá již 280 tisíc klientů. Internetbanking České spořitelny tak využívá nejvíce klientů v ČR a patří mezi nejmodernější služby přímého bankovnictví na trhu. Služba Servis24 Internetbanking České spořitelny byla oceněna jako Finanční produkt roku 2002 a v dubnu letošního roku získala ocenění v rámci soutěže Zlatá koruna.

U spotřebitelských úvěrů uvádíte sazbu, kterou ale normální občan nikdy nedostane. Na čem všem záleží, jakou klient dostane sazbu? A kdo má nárok na prime rate?

Česká spořitelna stejně jako ostatní banky nabízí spotřebitelské úvěry s minimální úrokovou sazbou. Žádosti klientů banka vyhodnocuje individuálně na základě stanovených kritérií. Vliv na celkové hodnocení klienta a rozhodnutí o poskytnutí úvěru mají samozřejmě kromě výše čistého příjmu i jiné faktory (např. počet vyživovaných osob a některé platby domácnosti, např. splátky na úvěry, leasing atd.). Prime rate sazba je určena pro bonitní klienty.

Proč účtujete u sporožirových účtů měsíční poplatek 10 Kč za kontokorentní úvěr, i když nejsem aktuálně v mínusu. Ostatní banky to nedělají. Každý měsíc se kvůli tomu rozčílím. 

Se správou a vedením kontokorentního úvěru jsou spojeny určité činnosti, které probíhají nezávisle na tom, zda je kontokorentní úvěr čerpán či ne. Tento poplatek slouží k pokrytí nákladů spojených s těmito činnostmi. Nejsme však jedinou bankou, která  tento poplatek vybírá. Existuje několik bank, které tento či podobný poplatek také vybírají, ať už ho nazývají poplatkem za správu a vedení kontokorentu nebo poplatkem  za nečerpanou část úvěrového rámce apod..

Kdy bude ve službě přímého bankovnictví zavedena funkce měsíčních uzávěrek. Dost by pomohlo, kdyby systém na konci měsíce vždycky udělal uzávěrku podobnou uzávěrce na papírovém výpisu z účtu.

Nevíme, co přesně má tazatel na mysli pod pojmem „měsíční uzávěrka“. V současné době si může uživatel služby Servis24 Internetbanking zobrazit v rámci transakční historie zvolený interval (max. 3 měsíce), tedy i měsíční (např. od 1.11. do 30.11.) a následně si může zobrazené údaje o transakcích uložit na pevný disk počítače v textovém formátu. Uložený extrakt však neobsahuje všechny náležitosti jako papírový výpis z účtu. V současné době připravujeme pro běžné účty (nikoli sporožirové účty) možnost zasílání elektronických datových výpisů s různou periodicitou (týdenní, měsíční atd.), které budou generovány po skončení zvoleného období a budou shodné s výpisy papírovými.

Nabídnete někdy v Bonus Programu i možnost vrácení poplatku za vedení učtu/balíčku a dalších služeb?

V současné době lze body nasbírané v rámci Bonus programu vyměnit za zajímavé odměny z katalogu Bonus programu (např. věcné odměny, vrácení ročního poplatku za kartu, slevové poukázky od obchodníků).

S manželkou jsme zvažovali požádat o hypotéční úvěr u ČS na nákup bytu. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě pracuji v zahraničí, zmocnil jsem jí plnou mocí ke všem úkonům s tímto souvisejícím. ČS však požaduje pouze "notářský zápis" s uvedením konkrétních údajů, které však blíže nespecifikuje, ani neposkytuje jakýsi vzor. Termíny u notářů jsou dvoutýdenní i více pro sepsání tohoto zápisu, nehledě na cenu za úkon min. 2 000 Kč. Proč ČS nestačí notářsky ověřená plná moc, jako jiným bankovním ústavům?

Na základě vašeho dotazu sdělujeme, že pro zplnomocnění v tomto případě není nutný notářský zápis, avšak plná moc musí být s ověřenými podpisy. Současně však upozorňujeme, že u hypotečního úvěru musí být plná moc dostatečně určitá, to znamená, že musí směřovat ke všem úkonům spojeným s hypotečním úvěrem, to je projednání a podpis úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, případných dalších zajišťovacích prostředkům a dalším souvisejícím úkonům. Proto pobočky doporučují při formulaci plné moci využít služeb notáře či advokáta nebo jiného zkušeného právníka, který dokáže plnou moc pečlivě zformulovat, aby mohla sloužit svému účelu a do budoucna se nemusela doplňovat. 

Omlouváme se, zda požadavek naší pobočky směřoval přímo k vyhotovení notářského zápisu a nabízíme součinnost našich pracovníků při dořešení této záležitosti: Úsek financování nemovitostí a hypoték - JUDr. Vladimír Vrba, Mgr. Michaela Železná tel. 26107 2638 nebo 26107 2082.

Může Česká spořitelna nabídnout běžný účet, který je ve spoluvlastnictví 2 lidí (obyč. manželé, druh/družka atp.)? Pokud ne, chystá se něco podobného?

V minulosti jsme takový problém již zevrubně analyzovali, protože jsme podobné podněty od našich klientů již obdrželi. Rozumíme této potřebě, kterou však není zcela triviální uspokojit v současném legislativním prostředí. To totiž nedostatečně upravuje problematiku dědického řízení v situaci, kdy účet vlastní dva majitelé, z nichž jeden zemře.

Po důkladném zvážení všech pro a proti a vzhledem k nedokonalosti zmíněných právních úprav jsme přesvědčeni, že bychom naše klienty přistoupením na princip dvojího vlastnictví vystavovali zbytečnému finančnímu riziku v uvedené situaci. Proto i nadále řešíme tuto potřebu klientů formou vlastnictví účtu jedním vlastníkem s možností dispozičního práva pro jím zmocněné osoby. Jsme si vědomi, že některé jiné ústavy princip dvojího vlastnictví používají, ale nic to nemění na našem přístupu k věci. Jsme přesvědčeni, že v konečném důsledku je vůči klientům zodpovědnější. Pokud zákonodárci vhodně upraví uvedenou legislativní oblast, jsme připraveni náš postup změnit.

Masivně inzerujete výhodné úvěrové služby, ale zažil jsem toto: Jsem klientem ČS 8 let a podle pracovníků ČS rozhodně nepatřím mezi rizikové klienty. Když si chci vzít úvěr 20 000 na období jednoho roku, tak mi vyjde navýšení přes 20 %. A je to tím, že k poplatku z půjčky (úrokům) ČS přidá navíc poplatky za posouzení úvěru a poplatky za vedení úvěrového účtu. Nepovažujete za klamavou reklamu, když inzerujete úvěry od 7 % ? A proč je pro mě, jako dlouhodobého klienta ČS, výhodnější využít splátkových společností?

Česká spořitelna stejně jako ostatní banky nabízí spotřebitelské úvěry s minimální úrokovou sazbou. Žádosti klientů banka vyhodnocuje individuálně na základě stanovených kritérií. Vliv na celkové hodnocení klienta a rozhodnutí o poskytnutí úvěru mají samozřejmě kromě výše čistého příjmu i jiné faktory (např. počet vyživovaných osob a některé platby domácnosti, např. splátky na úvěry, leasing atd.)

Česká spořitelna jako jediná banka na trhu nabízí úvěry přímo u prodejců bez zprostředkování přes dceřinou společnost. Jde o službu Sporoservis, která je v nabídce banky již od listopadu 2000. Prostřednictvím Sporoservisu může klient získat rychlý úvěr na nákup zboží přímo u obchodníka. Česká spořitelna má řádově stovky prodejců v celé České republice, přičemž nevymezuje komoditu ani rozsah služeb prodejců.

Chystáte přečíslování účtů? Neuvažujete při té příležitosti i o výměně karet za čipové?

Česká spořitelna provede v příštím roce přečíslování sporožirových účtů, díky němuž dojde k ulehčení a zjednodušení platebního styku a klienti již nebudou muset používat specifický symbol. K tomuto kroku banka přistoupila také proto, aby všechna čísla bankovních účtů v České republice měla formát v souladu s pravidly Evropské unie.

Přechod na čipové karty připravujeme tak, abychom jej uskutečnili v termínu, který vyžadují kartové asociace (leden 2005). Pro Českou spořitelnu, která spravuje portfolio 2,5 milionu platebních karet, síť více než 1050 bankomatů a téměř 8 600 platebních terminálů, představuje přechod na čipové technologie značně náročnou operaci, a to jak z pohledu nákladů, tak z hlediska procesů. Nejde jen o to vyměnit platební karty. Je třeba také provést úpravu koncových zařízení – tedy bankomatů, platebních terminálů a zejména pak úpravu systémů v bance.

Je mi jasné, že se banka snaží, aby klienti nechodili k přepážkám kvůli každé prkotině. Proč jsou potom zpoplatněny služby, které si klienti obsluhují sami (např. bankomaty, příkazy apod.)? Například vlastník Erste Bank v Rakousku má mnohem nižší poplatky za tyto služby.

Zájmem České spořitelny je směřovat klienty k provádění jednoduchým rutinních operací prostřednictvím alternativních kanálů, aby se rozšířily možnosti poskytování poradenství na pobočkách. Alternativním kanálem pro získání hotovosti je bankomat. Výběr peněz z bankomatu je rychlý, jednoduchý a levný. Není zcela bez poplatku, protože je to standardní služba pro klienty a bance se správou této služby vznikají náklady. Rozvoj a údržba sítě bankomatů je nesmírně nákladnou záležitostí. Jeden nový bankomat stojí přes 1,0 milion korun. K tomu je třeba připočíst náklady na instalaci a pravidelné náklady na provoz, údržbu a bezpečnost. Česká spořitelna v současné době spravuje více než 1050 bankomatů, což je téměř 50 % z celkové sítě bankomatů v ČR.

Používám internetbanking a přesto dostávám (zbytečně) pravidelné měsíční výpisy sporožira. Podle informací pracovníků na přepážce nelze zasílání výpisů odmítnout. Zajímalo by mne, proč musím naprosto zbytečně platit za něco co nepotřebuji (cca 20 Kč za vytvoření výpisu a poštovné), tím spíše, že do každé zásilky si ČS přibalí několik svých reklamních letáků o které nemám zájem. Co s tím?

Obchodní zákoník v ust. § 712 odst. 1 ukládá bance povinnost oznámit majiteli účtu po skončení kalendářního měsíce každý přijatý vklad a platbu a každou provedenou výplatu a platbu v tomto kalendářním období a po skončení kalendářního roku informovat majitele účtu o zůstatku peněžních prostředků na účtu, a to výpisem z účtu, pokud smlouva nestanoví jinak.
 
Ve Smlouvě o sporožirovém účtu s Českou spořitelnou je uvedeno měsíční zasílání výpisů. Vzhledem k jednotnému zpracování sporožirových účtů v současné době bohužel nelze sjednat jinou frekvenci výpisu.
Poplatek za vyhotovení výpisu činí 5,- Kč, poštovné je účtováno ve výši dle Sazebníku České pošty - aktuálně 6,50 Kč.

Když se nedávno prudce zvýšily poplatky za hotovostní transakce na přepážkách (výběr hotovosti), jeden z argumentů byl, že se ČS snaží přinutit lidi, aby si peníze vybírali z bankomatů. Následovalo zvýšení (mimo jiné) poplatků za výběr z bankomatů. Proč? Některé banky nabízí výběr zdarma (nebo alespoň např. první dva výběry měsíčně).

Poplatek za výběr z bankomatu se zvýšil od 1. ledna 2003. Rozvoj a údržba sítě bankomatů je nesmírně nákladnou záležitostí. Jeden nový bankomat stojí přes 1,0 milion korun. K tomu je třeba připočíst náklady na instalaci a pravidelné náklady na provoz, údržbu a bezpečnost. Česká spořitelna v současné době spravuje zhruba 1050 bankomatů, což je téměř 50 % z celkové sítě bankomatů v ČR. Rádi bychom však připomenuli, že přímá platba kartou v obchodě je zcela zdarma.

Využívám Student+ a každý rok musím donést potvrzení o studiu. To chápu, ale proč ČS neupozorní na dodání (např. měsíc dopředu, když už mám svého privátního poradce) a po nedodání účet bez oznámení převede na běžný sporožirový?

Pro kontinuaci vedení programu Student+ je potřeba předložit potvrzení o studiu dalšího školního roku do 30. listopadu daného kalendářního roku. Pokud tak klient neučiní do 31.října, banka jej na tuto skutečnost upozorní na výpisu z účtu Student+ za měsíc říjen. Pokud klient potvrzení o studiu v požadovaném termínu nepředloží, může využívat výhod programu Student+ až do konce března následujícího kalendářního roku. Získá tak dostatek prostoru, jak naložit se svými osobními financemi. Naše banka mu nabízí vedení a správu Výhodného programu po dobu prvních tří měsíců zdarma. Pokud se rozhodne pro Komplexní program, získá 50% slevu na vedení a správu programu na dobu prvních tří měsíců.

Chci se zeptat, jestli náhodou nechystáte také poplatky za bezhotovostní platby kartou?

Poplatky za platby kartou nechystáme.

Nemáte pocit, že za to, že vám člověk svěří své peníze, zaplatí docela hodně poplatků? Za výběry z bankomatů, za příchozí peníze, za odchozí peníze, za vedení účtu, za odeslání výpisu a kdo ví, jak se všechny ty položky jmenují. Abych to upřesnil - za dvě příchozí výplaty, dva výběry z bankomatu, jeden trvalý příkaz, jedno inkaso a SIPO platím měsíčně cca 80 Kč. To se mi zdá docela hodně.

Poplatky za jiné služby mají své opodstatnění – každý z nich je spojen s operací, která bance generuje náklady. Jako zodpovědně hospodařící firma se musíme trvale snažit o to, abychom vůči takovým nákladům generovali odpovídající výnosy. Pokud bychom takto nepostupovali, přímo bychom ohrožovali stabilitu banky a zvyšovali riziko všech jejích klientů. Jsme přesvědčeni, že dobrý hospodářský výsledek minulých let je dobrým signálem pro všechny naše klienty a ukazuje finanční zdatnost České spořitelny a její dlouhodobou stabilitu.
Zmíněný údaj 80 Kč za uvedené transakce nepovažujeme za správný. Podle platného sazebníku zaplatíte v České spořitelně:

• 2 x 5 Kč za 2 příchozí platby
• 2 x 6 Kč za 2 výběry z bankomatu ČS
• 1 x 5 Kč za realizaci trvalého příkazu
• 1 x 5 Kč za provedené inkaso z Vašeho účtu
• 1 x 5 Kč za provedené SIPO

Součet činí 37 Kč.

Slyšel jsem, že si konečně příští rok budu moci přeregistrovat sporožirový účet blíže k bydlišti, neboť jsem se přestěhoval. Dosud to ČS neumožňovala. Je to pravda? Čekám na to už několik let. Vždy je mi sděleno, že si musím starý účet zrušit a založit nový.

Česká spořitelna provede v příštím roce přečíslování sporožirových účtů, díky němuž dojde k ulehčení a zjednodušení platebního styku a klienti již nebudou muset používat specifický symbol. K tomuto kroku banka přistoupila také proto, aby všechna čísla bankovních účtů v České republice měla formát v souladu s pravidly Evropské unie. Navíc, nové číslo účtu bude v budoucnu převoditelné v rámci všech poboček České spořitelny. Pokud se tedy klient rozhodne změnit svou pobočku České spořitelny, číslo jeho účtu zůstane nezměněno.

Proč platím 6 korun za to, že si u ČS uložím peníze? Neměli by být rádi, že si peníze uložím? Proč platím 6,50 za poštovné za výpis z účtu, když ČS dostává množstevní slevu od České pošty? Kdo si pak zúčtuje rozdíl?

Každá transakce s penězi vyžaduje vynaložení nákladů na čas pracovníků, zatížení systémů banky, v případě hotovosti i nákladů na její pojištění, případně dotace. Pokud jde o poštovné, není pravda, že Česká spořitelna platí nižší cenu za poštovné než řadový občan („množstevní slevu“), v mnoha případech to je dokonce opačně.


Uspokojily vás odpovědi? Máte pocit, že Česká spořitelna spoustu odpovědí na dotazy elegantně obešla? Jaké máte s Českou spořitelnou zkušenosti? Vyjádřete svůj názor v diskuzi pod článkem!

Další článek


 

Související články


celkem 35 komentářů

Nejnovější komentáře

Prostě žádná "ČESKÁ" spořitelna, ale "RAKOUSKÁ" ! V ...
Jana K
15. 3. 2016, 21:08
Jsem velmi nespokojena, odcházím ke konkurenci:-(
Jana K
15. 3. 2016, 20:53
chtěla jsem se zeptat zda budete zpětně vraceta ruši...
Simona
7. 2. 2013, 19:18
Dotaz
Leoš Pavlica
10. 1. 2005, 19:17
Re: S ČS jsem hluboce nespokojen
Ivan Králíček
21. 10. 2004, 13:09

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená