FinExpert.e15.cz

ČSÚ: hrubý domácí produkt vzrost o pět procent

Hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí vzrostl podle předběžného odhadu meziročně reálně o 5,1 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím (po vyloučení vlivu sezónnosti a počtu pracovních dní) o 1,3 %. Vyšší meziroční růst (5,7 %) byl naposledy zaznamenán ve 2. čtvrtletí 1996. Zároveň s odhadem za 2. čtvrtletí byly jako obvykle zpřesněny i výsledky za 1. čtvrtletí: meziroční růst HDP se zvýšil ze 4,4 % na 4,7 %. Přitom byly vzaty v úvahu zejména upravené výsledky ze statistiky zahraničního obchodu a další dodatečně získané informace. V úhrnu za 1. pololetí tak hrubý domácí produkt vzrostl o 4,9 %.

Vývoj na poptávkové straně ekonomiky ve 2. čtvrtletí lze stručně charakterizovat vysokým nárůstem aktiva zahraničního obchodu v běžných cenách o 23,8 mld. Kč (a ještě vyšším v cenách stálých), nevýrazným růstem výdajů na konečnou spotřebu (ve stálých cenách o 1,8 %) a reálným poklesem celkové tvorby hrubého kapitálu (fixního a zásob) o 4,1 % vlivem vývoje v oblasti zásob.

Výdaje domácností na konečnou spotřebu vzrostly ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 2,1 % (v předchozím čtvrtletí o 1,6 %). Zvýšený zájem projevili spotřebitelé o oděvy, obuv, nábytek, audio a video techniku a na rozdíl od 1. čtvrtletí také o dopravní prostředky. Naopak méně než loni vydali za ubytovací a stravovací služby.

Vývoj výdajů institucí zahrnovaných do sektoru vlády na konečnou spotřebu se z meziročního poklesu v 1. čtvrtletí (o 3,5 %) změnil ve 2. čtvrtletí na růst o 0,9 %. Významně se zde projevilo jednorázové zahrnutí šesti stíhaček Jas-39 Gripen (současně s jejich zaznamenáním do dovozu zboží). Z hlediska dopadu na HDP tak byla tato operace neutrální, bez jejího zaznamenání by však byly vládní výdaje opět nižší než loni.

Růst tvorby hrubého fixního kapitálu zpomalil z 2,9 % v prvním na 2,3 % ve druhém čtvrtletí. Pro vývoj v obou čtvrtletích byl charakteristický nárůst pořízení strojního vybavení a zejména dopravních prostředků, naopak investice do budov (s výjimkou obydlí) meziročně poklesly. Významnou roli zde sehrál vysoký loňský základ související se změnou sazby DPH u stavebních prací.

Zásoby se v průběhu právě uplynulého čtvrtletí zvýšily o pouhých 4,9 mld. Kč (ve 2. čtvrtletí 2004 o 18,1 mld. Kč) zejména v důsledku jejich absolutního poklesu v obchodních organizacích.

Stejně jako v předchozím čtvrtletí přispěl k růstu HDP nejvýrazněji vývoj zahraničního obchodu. Vývoz zboží ve stálých cenách se meziročně zvýšil o 7,6 %, zatímco dovoz zůstal na úrovni loňského roku (pokles o 0,1 %).

Na nabídkové straně ekonomiky vzrostla ve 2. čtvrtletí meziročně hrubá přidaná hodnota (HPH) ve stálých cenách o 5,5 %, tedy o 0,4 procentního bodu více než HDP. Odvětvová struktura HPH bude součástí pravidelné publikace „Čtvrtletní národní účty České republiky“ a „Vývoj české ekonomiky v 1. pololetí 2005“, které ČSÚ zveřejní dne 13. září 2005.

V běžných cenách se v právě uplynulém čtvrtletí zvýšil hrubý domácí produkt meziročně o 5,3 %, úhrnná cenová hladina měřená implicitním deflátorem HDP tak vzrostla pouze o nepatrných 0,2 %. Dílčí nárůsty tuzemských produkčních a spotřebitelských cen byly v zásadě kompenzovány poklesem směnných relací v zahraničním obchodě, kde ve 2. čtvrtletí vývozní ceny klesly více než dovozní.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená