FinExpert.e15.cz

ČSSZ: Víc než 260 tisíc lidí se loni obrátilo na Call centrum a Informační kancelář

1 046 klientů denně, z toho 629 telefonátů na Call centrum a 417 dotazů, reklamací a dalších služeb v Informační kanceláři. To je průměrná denní bilance počtu lidí, kteří se v roce 2006 obraceli na informační pracoviště pražského ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Celkem se tak loni na Call centrum a Informační kancelář obrátilo 262 507 klientů. Nejvíc se zajímali o konkrétní důchodové záležitosti, například chtěli poradit s vyřízením důchodu, informovat se o průběhu důchodového řízení či dostat zálohu na důchod. Lidé se rovněž ptali na podmínky nároku na důchod (důchodový věk, doby pojištění apod.), způsob výpočtu starobní penze, možnosti a pravidla výplaty důchodu v České republice a do zahraničí aj. 

Pracovnice Call centra ČSSZ v roce 2006 odpověděly celkem na 157 929 telefonátů. To je o cca třetinu (52 656) dotazů víc než v roce 2002, kdy toto pracoviště začalo poskytovat služby veřejnosti. V praxi to znamená, že Call centrum loni průměrně řešilo cca 621 telefonátů každý pracovní den. Převažovaly žádosti o informace v konkrétních důchodových záležitostech, dotazy a požadavky se často týkaly také výplat důchodů. Call centrum také v roce 2006 zpracovalo 438 faxů a 2 521 požadavků předaných elektronickou poštou z OSSZ/PSSZ/MSSZ. Dále klientům poskytlo 4 340 potvrzení o výši důchodu a zajistilo 213 výplat záloh na důchody v hotovosti přes pokladnu ČSSZ.

Dalších 104 578 klientů dotazů vyřídili od 1. ledna do 31. prosince 2006 pracovníci Informační kanceláře ústředí České správy sociálního zabezpečení. V praxi to znamená, že se na toto pracoviště denně loni obrátilo průměrně 417 klientů. Téměř 63 tisíc lidí přitom přišlo osobně. Vzrostla poptávka po dalších službách Informační kanceláře. Její pracovníci v roce 2006 přijali 5 546 požadavků týkajících se sociálního zabezpečení v Evropské unii nebo podle mezinárodních smluv, poskytli kopie evidenčních materiálů 11 398 klientům a  19 902 lidem zajistili vyhotovení potvrzení o výši důchodu. Klientům v tíživé finanční situaci pak ve 2 100 případech poskytli zálohy nebo doplatky důchodů v hotovosti v celkové výši 43 745 353 Kč. V rámci doručování písemností veřejnou vyhláškou na úřední desku Informační kanceláře vyvěsili 184 nedoručených písemností.

Call centrum na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5 odpovídá na telefonické dotazy klientů ČSSZ z celé České republiky, států Evropské unie a dalších klientů ze zahraničí. A to každý pracovní den (v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 h, v úterý a v čtvrtek od 8.00 do 14.30 h a v pátek od 9.00 do 14.00 h) na telefonním čísle 257 062 860. Za hovor lidé platí běžné částky dle sazebníku svého telefonního operátora. Faktem však je, že množství telefonických dotazů velmi přesahuje personální i technické možnosti Call centra ČSSZ.

Informační kancelář sídlí rovněž na adrese Křížová 31, 225 08 Praha 5. Lidé se na ni mohou obrátit každý pracovní den: v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 14.30 hodin a v pátek od 9.00 do 14.00 h. I v tomto případě je třeba říci, že prostorové kapacity Informační kanceláře neodpovídají zvýšenému zájmu o tyto služby.

Pro úplnost: Informační kancelář ČSSZ poskytuje informace o důchodech. O většině důchodů českého důchodového systému s výjimkou penzí v působnosti ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti totiž nezávisle na místě bydliště klienta rozhoduje pražské ústředí ČSSZ. Důchody jsou rovněž centrálně vypláceny. Informace o důchodech a o stavu vyřizování žádostí o důchod lidé získají také u příslušných okresních, v Praze Pražské a v Brně Městské správě sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Tato pracoviště také všechny žádosti o důchod sepisují a rovněž poskytují informace z dalších oblastí sociálního zabezpečení – například o nemocenském pojištění, či platbě pojistného. Dotazy, které loni vyřídily jednotlivé OSSZ/PSSZ/MSSZ, nejsou do výše uvedené statistiky zahrnuty.

Služby veřejnosti z oblasti sociálního zabezpečení poskytují i OSSZ/PSSZ/MSSZ stejně jako ústředí ČSSZ řadu let každý pracovní den. V pondělí a úterý minimálně od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek minimálně od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek zpravidla od 8.00 do 13.00 hodin. Víc než polovina OSSZ/PSSZ/MSSZ - 53 z celkem 92 pracovišť ČSSZ - má přitom už klientské centrum. To je díky moderním vyvolávacím systémům zárukou rychlých a plynulých služeb veřejnosti, potřebného soukromí a bezpečí, bezbariérového přístupu a dobré dopravní dostupnosti. V roce 2006 ČSSZ slavnostně otevřela čtyři nová pracoviště, vždy samozřejmě s klientskými centry. Jednalo se o OSSZ Jičín, Kutná Hora, Nymburk a třetí územní pracoviště MSSZ Brno.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená