FinExpert.e15.cz

ČSSZ: Komu a za jakých podmínek náleží peněžitá pomoc v mateřství

Základní podmínkou nároku na mateřskou je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 dní v posledních dvou letech.
ČSSZ: Komu a za jakých podmínek náleží peněžitá pomoc v mateřství

Za rok 2013 vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení 536 412 dávek peněžité pomoci v mateřství v celkovém objemu téměř 7,3 miliardy Kč. Podíl mužů, kterým byla v uplynulém roce vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, činil 0,43 %. 

Může mateřskou pobírat také muž?

Nárok na mateřskou má i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohodu lze uzavřít minimálně na sedm kalendářních dní. Musí v ní být uvedeno datum porodu, dále den, od kterého bude muž o dítě pečovat a úředně ověřený podpis matky. K dohodě je nutný ještě vyplněný tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“, který je k dispozici na webu ČSSZ. Pro nárok na dávku platí stejné podmínky jako u ženy. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku sedmého týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí, střídání o péči se může i opakovat. Mateřská se muži poskytuje nejdéle 22 týdnů.

Jaké jsou podmínky pro nárok na mateřskou?

Základní podmínkou nároku na mateřskou je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na ni. Další podmínkou je účast na pojištění (tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění) v době nástupu. Nárok na mateřskou má i žena, která na ni nastoupí po skončení zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta je 180 kalendářních dnů od skončení zaměstnání, pokud skončilo v době těhotenství, a zaměstnání trvalo aspoň tuto dobu. Při kratším zaměstnání činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.

U osob samostatně výdělečně činných musí být pro nárok na mateřskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na mateřskou a současně i podmínka trvání účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na ni. OSVČ nesmí v době pobírání mateřské vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Po jak dlouhou dobu je dávka vyplácena?

Dávka se poskytuje 28 týdnů ode dne nástupu na mateřskou. U ženy, která porodila dvojčata (nebo více dětí zároveň) náleží dávka po dobu 37 týdnů. Nástup na mateřskou si žena určuje sama, a to v období od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud došlo k porodu před tímto termínem, náleží mateřská ode dne porodu.

Na čem závisí výše mateřské?

Kalkulačka pro výpočet mateřské je k dispozici na FinExpert.cz v rubrice Kalkulačky

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na mateřskou. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na mateřskou. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Pokud žena nastoupí na další mateřskou do 4 let věku předchozího dítěte a její původní zaměstnání neskončilo, tato nová mateřská je jí stanovena stejně jako první.

Zdroj: ČSSZ

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená