FinExpert.e15.cz

ČSOB: Skupina meziročně zvýšila čistý zisk bez jednorázových vlivů o 10 %

Čistý zisk za rok 2006 překročil 9,5 miliardy Kč. Aktiva pod správou vzrostla meziročně o 8 % na 651 mld. Kč.
  • Konsolidovaný čistý zisk rozdělitelný mezi akcionáře ČSOB činí 9 543 mil. Kč (včetně čistého výnosu 652 mil. Kč z prodeje portfolia nemovitostí). Čistý zisk (po vyloučení vlivu jednorázových položek) meziročně vzrostl o 10 %.
  • Ukazatel poměru nákladů k výnosům (bez jednorázových položek „Slovenská inkasná“ a „Nemovitosti“) se vyvíjel pozitivně: poklesl meziročně z 60,0 % na 57,5 %. Šestiprocentní nárůst provozních nákladů v důsledku převážně jednorázového nárůstu personálních nákladů byl více než vyvážen desetiprocentním nárůstem provozních výnosů.
  • Obchodní úvěry vzrostly meziročně o 81 miliard Kč (+34 %) – z toho 61,6 mld. v ČR a 19 mld. na Slovensku. K nárůstu úvěrů v ČR nejvíce přispěly hypotéky fyzickým osobám (+18,7 mld. Kč) a úvěry ze stavebního spoření (+13,3 mld. Kč)[2], úvěry pro malé a střední podniky (+14,9 mld. Kč) a pro velké firmy (+12,6 mld. Kč).
  • Meziroční růst aktiv pod správou dosáhl 48 miliard Kč (+8 %). Tento růst byl tažen především podílovými a penzijními fondy, které meziročně narostly o 18 %, respektive 36 %.

P a v e l  K a v á n e k, generální ředitel ČSOB, poznamenal: "Rok 2006 byl velmi úspěšný. Přinesl zvýšení počtu transakcí, z nichž většina byla provedena prostřednictvím elektronických kanálů, dále dynamický růst úvěrů, vkladů i spravovaných aktiv. Našemu vedoucímu postavení v inovacích v oblasti financování bydlení, v bankopojištění a v rozvoji a zabezpečení elektronických kanálů a snaze a profesionalitě všech zaměstnanců Skupiny vděčíme za to, že jsme překonali jak očekávání zákazníků, tak i vlastní obchodní cíle. Naše úsilí v oblasti operační excelence přineslo další snížení poměru nákladů k výnosům, a to i přes výraznou expanzi na slovenském trhu."

Celkové provozní výnosy ČSOB v roce 2006 činily 30 382 mil. Kč. Po odečtení výnosů z prodeje portfolia nemovitostí (jakožto jednorázové položky) pak 29 407 mil. Kč, což jsou o 10 % větší výnosy než jakých jsme dosáhli za stejné období loňského roku.

Čistý výnos z produktů s úrokovou marží, který představoval 59 % veškerého provozního zisku roku 2006, meziročně vzrostl o 14 % díky růstu objemu úvěrů i vkladů. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 6 % a lze jej plně připsat nárůstu obchodů s klienty, zvláště prodeji podílových fondů a půjčkám, nikoliv vyšším cenám služeb. Sazebník zůstává beze změny již třetím rokem.

Stabilní růst čistého výnosu z obchodování o 6 % lze připsat prodejům sofistikovanějších produktů, jako jsou deriváty, s vyššími maržemi klientům banky.

Celkové provozní náklady v roce 2006 činily 17 032 mil. Kč. Po odečtení jednorázových nákladů na prodej nemovitostí dosáhly 16 915 mil. Kč, což znamená nárůst o 6 % oproti 15 887 mil. Kč v předchozím roce.

Personální náklady vzrostly o 1 359 milionů korun (+ 22 %). Z toho 600 milionů Kč bylo investováno do pobočkové sítě ČSOB: do expanze na Slovensku a do rozvoje finančních center Poštovní spořitelny v ČR, dále z nich byl financován nárůst počtu zaměstnanců v prodejních sítích dceřiných společností, výkonové bonusy v obchodních segmentech Retail/SME v ČR a vytvoření jednorázových rezerv na nevybrané dovolené zaměstnanců Skupiny. Takřka 500 mil Kč z personálních nákladů bylo určeno na jednorázovou, mimořádnou rezervu vztahující se ke zrušení stávajícího opčního plánu managementu (coby součást plánovaného vytěsnění minoritních akcionářů).

Odpisy klesly o 12 %, především díky zrychlenému odpisování budov v roce 2005 a zvýšeným odpisům majetku z operativního pronájmu v důsledku nárůstu prodejů operativního leasingu. Ostatní náklady poklesly o 1 %, k čemuž přispělo zefektivňování vztahů s dodavateli (zahájené přejednání smluv s dodavateli).

Obchodní úvěry vzrostly meziročně o 34 % na 318 miliard Kč. V ČSOB ČR rostly všechny typy úvěrů vysokým tempem: nejvíce úvěry malým a středním podnikům (+51 %), dále hypotéky fyzickým osobám (+43 %), úvěry ze stavebního spoření (+27 %), spotřebitelské úvěry (+38 %), korporátní úvěry (+17 %) a leasing (+19 %). V ČSOB na Slovensku rostla úvěrová činnost také ve všech segmentech, celkem o 64 %, především díky 98% růstu úvěrů fyzickým osobám včetně hypoték, 79% růstu úvěrů malým a středním podnikům, 76% růstu korporátních úvěrů a 35% růstu leasingu.

Rostoucí úvěrové portfolio si udrželo vysokou kvalitu. Klasifikované úvěry (tj. více než 90 dní po splatnosti) činí jen 1,69 % hrubého objemu úvěrů a koeficient úvěrových ztrát Skupiny činí -0,24 %.

Celkový objem spravovaných aktiv a vkladů vzrostl meziročně o 8 % na 651 mld. Kč ke konci roku 2006.

Nejrychleji rostoucími položkami byly podílové fondy a diskrecionální správa aktiv (+18 %) a také penzijní fondy (+36 %). Mezi podílovými fondy se dařilo zejména zajištěným fondům. Aktiva pod správou v zajištěných fondech vzrostla především díky silnému know how a rozsáhlé distribuční síti o 82 % na 25,1 mld. Kč.

Vedle organického růstu provedla ČSOB dvě důležité akvizice. V dubnu ČSOB navýšila svůj podíl ve faktoringové společnosti O.B. HELER z 5O % na 100 %. Tím zároveň navýšila nepřímý podíl ve slovenské společnosti O.B. HELLER Factoring na 100 %. V srpnu pak přejmenovala obě společnosti na ČSOB Factoring (ČR a SR). V červnu získala ČSOB Zemský penzijní fond (ZPF) se 14 000 klienty. Akvizice ZPF následovala po loňské akvizici Hornického PF Ostrava s více než 19 000 klienty (který byl koncem roku 2006 sloučen s Penzijním fondem Progres).

Společnost Fitch Ratings zvýšila v dubnu roku 2006 individuální rating ČSOB ze stupně C na stupeň B/C v reakci na posílení bankovní franšízy ČSOB, v uznání její zdravé bilance a dlouhé historie kvalitně řízené instituce, s konzervativním přístupem k riziku. Ratingy od Moody’s a Capital Intelligence jsou na „stropě“ ČR, tedy na stejné úrovni jako rating České republiky.

Činnost ČSOB byla oceněna v několika soutěžích. Podle časopisu The Banker je ČSOB Nejlepší bankou roku 2006 v České republice. V soutěži Zlatá koruna 2006 získala ČSOB 9 medailí, z toho 3 zlaté, a stala se tak nejúspěšnější finanční skupinou v ČR. Rovněž v soutěži The Achievement Awards 2006 časopisu Finance New Europe byla ČSOB vyhlášena Nejlepší bankou v ČR. Již po několikáté ČSOB také získala ocenění časopisu Global Finance Nejlepší banka pro směnné operace. A v anketě Zlatý měšec 2006 byla ČSOB vyhlášena jak Nejlepší bankou, tak Nejoblíbenější finanční institucí.

V roce 2006 Skupina ČSOB úspěšně zavedla řadu produktových a distribučních inovací a neustálého zjednodušovala procesy vedoucí ČSOB směrem k operační excelenci (viz následující stránky).

Více podrobností naleznete v prezentaci výsledků za rok 2006 na www.csob.cz. Na dalších stranách naleznete výsledky Skupiny ČSOB v rozsahu rozvahy a výsledovky. Všechny údaje v této tiskové zprávě jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle IFRS.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená