FinExpert.e15.cz

ČSOB: Provozní zisk v 1. čtvrtletí stoupl o 5 %

Skupina ČSOB meziročně zvýšila objem obchodních úvěrů o 32 %. Provozní zisk bez mimořádných položek v 1. čtvrtletí 2007 vzrostl o 5% v porovnání s loňskými, mimořádně úspěšnými výsledky.

Obchodní úvěry vzrostly meziročně o 81,5 miliard Kč (+32 %) – z toho 61 mld. v ČR a 20,5 mld. v SR. K nárůstu úvěrů v ČR nejvíce přispěly hypotéky (+17,4 mld. Kč) a úvěry ze stavebního spoření (+13,8 mld. Kč)FF fyzickým osobám a úvěry pro malé a střední podniky (+15,2 mld. Kč); na Slovensku pak úvěry velkým podnikům (+10,4 mld. Sk) a retailové úvěry (+5,4 mld. Sk).
Meziroční nárůst aktiv pod správou byl 76,1 miliard Kč (+12 %). Tento růst byl tažen především podílovými a penzijními fondy, které v posledních 12 měsících narostly o 21 %, respektive 37 %.

Finanční výsledky Skupiny ČSOB v 1. čtvrtletí 2007: Meziroční srovnání bylo zkresleno dopadem položek, které se nevztahují k obchodním aktivitám, jakými jsou mimořádný zisk z prodeje budov a mimořádné rozpuštění rezervy na soudní spor v 1. čtvrtletí 2006, a změny v účtování časového rozlišení a v metodologii úpravy tržní ceny (market value adjustment – MVA) v 1Q 2007. Po očištění o tyto změny:

  • Provozní výnosy bez mimořádných položek vzrostly meziročně o 4,1 % z 7 323 mil. Kč na 7 625 mil. Kč.
  • Provozní náklady bez mimořádných položek zůstaly pod kontrolou (meziročně +3,2 %) z 3 612 mil Kč na 3 727 mil. Kč.
  • Provozní zisk bez mimořádných položek tak meziročně vzrostl o 5 %.
  • Rentabilita alokovaného kapitálu (ROAC) dosáhla v 1. čtvrtletí 37,5 %.
  • Skupina ČSOB dosáhla v 1. čtvrtletí 2007 čistého zisku ve výši 2 644 mil. Kč (nominálně v důsledku zmíněných mimořádných položek -27 %).
  • Čistý úrokový výnos, NII, vykázal silný meziroční nárůst o 18,0 %. Čistý příjem z poplatků a provizí, NFCI, meziročně mírně vzrostl o 1,8 %. Čistý příjem z obchodování, NTI, meziročně poklesl o 58,5 % v důsledku změny metodologie MVA, změny ve struktuře operací a pokračujícího přeceňování aktiv (ALM).
  • Provozní náklady vzrostly o 11,3 %, ale provozní náklady po odečtení mimořádných položek zůstaly pod kontrolou s meziročním nárůstem o 3,2 %. Poměr náklady/výnosy (C/I) byl za 1. čtvrtletí 51,6 %, ale na srovnatelném základě se C/I, očištěný o mimořádné položky, mírně zlepšil z 49,3 % na 48,9 %.

Pavel  Kavánek, generální ředitel ČSOB, komentoval výsledek za první tři měsíce slovy: "Naše obchodní výsledky za první čtvrtletí roku 2007, hlavně v oblasti hypoték, podílových a penzijních fondů, jsou odrazem silné české ekonomiky, stejně jako i úspěchu multibrandingového, vícekanálového a bankopojišťovacího přístupu ČSOB. Vysoké pracovního nasazení zaměstnanců celé Skupiny je výsledkem podstatné změny ve firemním klimatu. Jsem hrdý, že naši manažeři se stávají skutečnými týmovými leadery a naši zaměstnanci poskytují klientům službu a poradenství a neprodávají za každou cenu, bez ohledu na konkrétní potřeby zákazníka.Výsledky prvního čtvrtletí odrážejí, že jsme se úspěšně vydali na cestu k  operační excelenci."

Celkové provozní výnosy ČSOB v 1. čtvrtletí dosáhly 7 516 mil. Kč, tj. o 9 % méně než ve stejném období loňského roku. Po očištění výsledků o loňský výnos z prodeje nemovitostí ve výši 975 mil. Kč a o změnu metodologie MVA (109 mil. Kč) v 1. čtvrtletí 2007 se udržitelné provozní výnosy meziročně zvýšily o 4,1 % z 7 323 mil. Kč na 7 625 mil. Kč.

Díky růstu objemu vkladů i úvěrů vzrostl čistý úrokový výnos meziročně o 18 % na 4 969 mil. Kč, což tvoří 66 % celkových provozních výnosů za první tři měsíce roku 2007. Největší růst NII zaznamenala slovenská pobočka (+77 %), následovaná segmentem malých a středních podniků v ČR (+25 %) a Poštovní spořitelnou (+22 %). Zatímco výsledky v českém segmentu malých a středních podniků byly taženy objemy úvěrů i depozit, u Poštovní spořitelny NII rostl především díky růstu objemu vkladů.

Čistý výnos z poplatků a provizí mírně vzrostl (+2 %) a dospěl k částce 1 827 mil. Kč. Nejvíce volatilní část provozního zisku, čistý výnos z obchodování (NTI), meziročně poklesla o 59 %, což bylo způsobeno změnou metodologie MVA, změnou ve struktuře operací (kompenzováno nárůstem NII) a volatilitou ALM položek (negativní dopad revaluace aktiv) a extrémně dobrými výsledky dealingu v loňském 1. čtvrtletí.

Celkové provozní náklady v 1. čtvrtletí dosáhly 3 879 mil. Kč, což představuje nominální nárůst o 11 % z 3 484 mil Kč v prvních třech měsících loňského roku. Po očištění loňských nákladů o náklady na prodej nemovitostí a rozpuštění rezervy na soudní spor a těch letošních o změnu metodologie účtování časového rozlišení zůstaly udržitelné provozní náklady pod kontrolou a vzrostly meziročně o 3,2 % z 3 612 mil. Kč na 3 727 mil. Kč.

Provozní náklady v 1Q 2006 byly sníženy mimořádným rozpuštěním rezervy na soudní spor (245 mil. Kč) a současně mírně zvýšeny prodejem budov v centru Prahy (117 mil. Kč), zatímco provozní náklady v 1Q 2007 byly zvýšeny změnou účtování časového rozlišení (152 mil. Kč). Toto nově účtované časové rozlišení vstoupilo do nákladů na zaměstnance a do všeobecných správních nákladů. Bez časového rozlišení na zaměstnanecké a manažerské roční bonusy vzrostly náklady na zaměstnance o 5,5 % hlavně díky nárůstu mezd. Bez časového rozlišení poplatků pro Českou poštu (vytvořeny kvůli nové smlouvě s Českou poštou) se všeobecné správní náklady zvýšily o 2 %.

Udržitelný provozní zisk, tedy provozní zisk po odečtení mimořádných položek, tak meziročně vzrostl o 5,0 % z 3 711 mil. Kč na 3 898 mil. Kč.

Celkové obchodní úvěry Skupiny vzrostly meziročně o 32 % na 333 mld. Kč.

Ve Skupině ČSOB rostly všechny druhy úvěrů vysokým tempem: v ČR například hypotéky fyzickým osobám (+42 %), úvěry ze stavebního spoření fyzickým osobám (+27 %), spotřební úvěry (+36 %), úvěry malým a středním podnikům (+48 %), úvěry velkým firmám (+11 %) a leasing (+21%). Úvěry na Slovensku vzrostly celkově o 49 %, hlavně díky růstu úvěrů fyzickým osobám o 83 % (z toho hypotéky +111 %), růstu leasingu o 30 % a korporátních úvěrů o 50 %.

Rostoucí úvěrové portfolio si udrželo vysokou kvalitu. Klasifikované úvěry (tj. více než 90 dní po splatnosti) k 31. 3. 2007 činí jen 1,68 % hrubého objemu úvěrů a podíl úvěrů v kategorii „Normal“ (IFRS klasifikace, PD 1-7) vzrostl o 1,2 pb na 94 % celkového uvěrového portfolia.

Celkový objem spravovaných aktiv a vkladů vzrostl meziročně o 12 % na 689,4 mld. Kč ke konci 1. čtvrtletí roku 2007.

Nejrychleji rostoucími položkami byly podílové fondy a penzijní fondy (+24 % a 31 % v ČR, resp. +51 % a +154 % v SR). Mezi podílovými fondy v ČR se dařilo zejména zajištěným fondům. Aktiva pod správou v zajištěných fondech vzrostla o 68 % na 28,6 mld. Kč, ČSOB tak potvrdila svoji pozici jedničky na trhu.

První čtvrtletí bylo plné významných událostí. K 31.12.2006 byl Hornický PF Ostrava úspěšně sloučen s PF Progres. 8. dubna ČNB schválila vytěsnění minoritních akcionářů (20. dubna pak byl „squeeze-out“ schválen i Valnou hromadou ČSOB). Agentura Moody‘s zvýšila rating finanční síly ČSOB z C- na C a národní rating ČSOB penzijních fondů Progres a Stabilita na Aa1.cz. V březnu ČSOB čerpala zbývajících 7 mld. Kč podřízeného dluhu od KBC. A opět v březnu byla dokončena a připravena k nastěhování budova nového ústředí v Praze-Radlicích. Stěhování začalo 1. dubna.

Skupina ČSOB pokračovala i v 1. čtvrtletí roku 2007 ve svých inovačních aktivitách v podobě produktových inovací, distribučních inovací a neustálého zjednodušování procesů vedoucím k operační excelenci.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená