FinExpert.e15.cz

ČSOB POJIŠŤOVNA: Riziko úrazů se o letních prázdninách zvyšuje

Nebezpečí vzniku úrazu během letních měsíců výrazně roste. Vyplývá to jak z celoevropských statistik, tak z dlouhodobých údajů o pojistných událostech, které řeší ČSOB Pojišťovna. Zvýšené riziko přitom hrozí zvláště dětem.

„Více sportovních aktivit během prázdnin, snaha o zvládání nových situací, ale také častější cestování dopravními prostředky, to vše vede k tomu, že dětská úrazovost v létě stoupá,“ říká Daniela Dandová, produktová manažerka úrazového pojištění ČSOB Pojišťovny.

Z hlediska druhu činnosti připadá podle statistik ČSOB Pojišťovny o prázdninách nejvíce dětských úrazů na rekreační sporty, a to nejčastěji na fotbal. Většinou jde naštěstí jen o drobnější úrazy, jako jsou odřeniny či zlomená zápěstí, které jsou typické i pro čím dál oblíbenější cyklistiku, jízdu na kolečkových bruslích či skateboarding. „Ke mnoha úrazům by však nemuselo vůbec dojít nebo jejich následky by mohly být mírnější, kdyby děti používaly při sportu patřičné vybavení – chrániče kolen, zápěstí a loktů a samozřejmě přílby při jízdě na kole. Bohužel se stále setkáváme s tím, že děti a především jejich rodiče tato základní preventivní pravidla opomíjejí,“ upozorňuje Dandová.

Pro letní pobyty u moře jsou charakteristické i některé méně obvyklé úrazy související například s požaháním medúzami či šlápnutím na mořského ježka. Koupání v moři, ale i v různých nádržích a řekách v tuzemsku však každoročně zvyšuje také smutné statistiky utonulých. Jednoznačně nejčastější příčinou smrtelných úrazů jsou však dopravní nehody. Přestože podle počtu dětských úrazů se dopravní nehody řadí daleko za sportovní aktivity, úrazy ve škole či v domácnosti, jsou jejich následky nejtragičtější. „I při jízdě autem se bohužel často projevuje nezodpovědné počínání dospělých, kteří své děti nechrání alespoň pomocí zádržných systémů,“ uvedla Daniela Dandová.

Česká republika se v celkových úrazových statistikách řadí mezi nejrizikovější země Evropy. Podle ročenky Eurostatu 2006–2007 náleží Česku mezi evropskými zeměmi 7. místo, hůře jsou na tom již jen pobaltské státy Lotyšsko, Estonsko a Litva a také Maďarsko, Finsko a Rumunsko. Naproti tomu například v Nizozemsku nebo Velké Británii připadá na 100 000 obyvatel v porovnání s ČR jen zhruba asi třetina úrazů. Ještě horší je situace v oblasti smrtelných úrazů dětí při dopravních nehodách, kde České republice náleží podle údajů OSN dokonce příčka páté nejrizikovější země v Evropě.

Počty dětských úrazů v České republice sice v posledních letech v absolutních číslech stagnují nebo mírně klesají, tento trend je však pouze zdánlivý, protože souvisí se snižujícím se počtem dětí ve věkové skupině 0–14 let. Podle letošních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) naopak dětská úrazovost v relativním vyjádření (jako počet úrazů na 100 000 dětí) dlouhodobě roste, a to z přibližně 20 000 v roce 1996 až na téměř 30 000 o deset let později. Nárůst tak představuje bezmála padesát procent a znamená, že během roku utrpí v průměru úraz každé třetí dítě. Ve srovnání s celou českou populací je dětská úrazovost téměř dvojnásobná, zvláště u sportovních úrazů.

ČSOB Pojišťovna nabízí řadu možností, jak se proti následkům úrazu alespoň finančně chránit. Klienti si u ní mohou sjednat různé typy úrazového pojištění, které lze uzavřít buď jako samostatné pojištění, nebo jako připojištění k životnímu pojištění (například k pojištění dětí a rodičů ČTYŘLÍSTEK, k investičnímu životnímu pojištění VARIACE nebo k univerzálnímu životnímu pojištění SPEKTRUM). Úrazové pojištění je i jednou ze součástí cestovního pojištění pro pobyty v cizině. Úrazové pojištění dětí u ČSOB Pojišťovny má řadu předností, k nimž patří například pojištění pro případ trvalých následků úrazu už od 1 % s progresivním plněním, dvojnásobné pojistné plnění v případě smrti úrazem při dopravní nehodě nebo sportu, denní odškodné s limitem plnění od 15. dne léčení nebo pojištění hospitalizace následkem úrazu.

K pojištěním, která úzce souvisí s letním obdobím, však patří i pojištění odpovědnosti za škodu. „Význam tohoto pojištění v poslední době prudce roste s tím, jak se zvyšují nároky poškozených v případě zaviněných škod na zdraví nebo majetku,“ upozorňuje Pavel Vančura, produktový manažer pojištění odpovědnosti ČSOB Pojišťovny. Pojištění odpovědnosti za škodu si mohou sjednat jak jednotlivci, tak organizace, například provozovatelé letních táborů. Pojištění odpovědnosti, sjednávané jako doplňkové pojištění k pojištění domácnosti DOMOV EXPRES s limitem pojistného plnění až 6 milionů korun pro škody na zdraví a 3 miliony korun pro škody na věci, se přitom vztahuje i na škody nastalé na území Evropy při přechodném pobytu, tedy i při dovolené, pracovní cestě či nákupech, a to na všechny osoby, které spolu trvale žijí v jedné domácnosti. Z tohoto pojištění tak lze hradit například škody, které člen domácnosti způsobí doma i v cizině třeba při jízdě na kole tím, že zraní někoho jiného nebo poškodí vybavení a oblečení jiných sportovců, zaparkovaná i jedoucí vozidla nebo dopravní značení, usmrtí psa nebo jiné zvíře apod. „Všechny tyto škody by musel viník poškozenému uhradit, má-li však sjednané pojištění, převezme tuto povinnost pojišťovna,“ uvedl Pavel Vančura.

Nutnosti hradit zaviněné škody se uzavřením pojištění odpovědnosti mohou zbavit také například provozovatelé letních táborů, jichž se může týkat odpovědnost za škody způsobené provozem tábora a jeho zařízení, zanedbáním náležitého dohledu nad nezletilými účastníky tábora (včetně škod na zdraví nebo životě účastníků tábora i třetích osob) nebo způsobené osobami, které provozovatel k zajištění chodu táboru použije. Hodit se může i doplňkové pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vadného výrobku, což v praxi táborů může znamenat škody vzniklé v důsledku špatné přípravy jídel.

ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovna, která nabízí široké spektrum životních i neživotních pojištění občanům, malým a středním podnikatelům i největším korporacím. V současné době spravuje téměř milion pojistných smluv. Měřeno předepsaným pojistným je čtvrtou největší pojišťovnou na domácím trhu. Tři čtvrtiny jejích akcií vlastní belgická pojišťovna KBC Verzekeringen NV z nadnárodní skupiny KBC, 25 % drží Československá obchodní banka. Přední světová ratingová agentura S&P zvýšila v prosinci 2007 dlouhodobý úvěrový rating a rating finanční síly ČSOB Pojišťovny na stupeň A- a přidělila mu stabilní výhled.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená