FinExpert.e15.cz

ČSOB podporuje proces obnovy bytového fondu

V současné době stále více vlastníků bytových domů vnímá ČSOB jako banku, která se maximálně snaží reagovat na jejich aktuální potřeby a která vyvíjí a nabízí speciální produkty určené výhradně pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (SVJ). ČSOB významně podporuje bytová družstva a SVJ tím, že poskytuje úvěry pro bytová družstva bez poplatku za posouzení žádosti a poskytnutí úvěru. Kromě toho ČSOB navíc ještě připravila novinku s názvem Kalkulačka úspor.

Kalkulačka úspor poskytuje nejen informace o doporučené délce splatnosti úvěru, výši měsíční splátky a o očekávaných úrokových nákladech za celou dobu splatnosti, ale dokáže vypočítat i to, jaký objem dotací lze získat v rámci Programu Panel. Navíc je možné přesně vyčíslit, kolik bude činit průměrné měsíční zatížení splátkou úvěru před a po odečtu vlivu dotací a možných úspor nákladů na vytápění. Následný výstup tedy nejen usnadní volbu vhodné varianty úvěru, ale zároveň může sloužit jako podpůrný argument při přesvědčování ostatních družstevníků či vlastníků o přínosech uvažované investice a o přijatelnosti finančního zatížení spojeného s jejím krytím úvěrovými prostředky.

Dosavadní zájem klientů o výstupy z tohoto nástroje ukazuje, že stále větší procento zájemců připravuje investiční akce komplexního charakteru, na které hodlají využít dotací snižujících úrokovou sazbu v rámci Programu Panel,“ komentuje výsledky Ladislav Koutský, zodpovědný za produkty ČSOB pro bytová družstva a SVJ.

 Z pohledu vedení platebního styku je ČSOB mateřskou bankou nejen pro téměř polovinu bytových družstev a třetinu SVJ v ČR, ale současně je i nejaktivnější bankou v oblasti poskytování úvěrů na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů ve vlastnictví bytových družstev a správě SVJ. „Do současné doby poskytla banka těmto klientům již několik tisíc úvěrů v celkovém objemu dosahujícím téměř 10 miliard Kč,“ uvedl Ladislav Koutský.

V těchto výsledcích se přímo promítá dlouholetá vzájemná spolupráce mezi ČSOB       a Svazem českých a moravských bytových družstev (SČMBD), konkretizovaná v řadě společných aktivit a projektů. „Jako stěžejní se ukázal projekt z r. 2005 s názvem „Náš dům – naše pýcha“, do kterého se kromě ČSOB a SČMBD zapojila i Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB),“ dále uvádí Ladislav Koutský. Cílem projektu bylo zjednodušit bytovým družstvům a SVJ přístup k úvěrům na opravy a rekonstrukce bytových domů, ale zejména osvětlit laické veřejnosti, jak jednoduše lze s pomocí dotací snižujících úrokovou sazbu v rámci Programu Panel dosáhnout výrazné úspory celkových nákladů spojených s revitalizací objektu. Každý z partnerů předmětný projekt podpořil konkrétním cenovým zvýhodněním – ČSOB snížila poplatky za poskytnutí úvěru, ČMRZB poplatky za vyřízení záruky a SČMBD nabídl bezplatné poradenství v otázkách souvisejících s Programem Panel.

„Pozitivní dopad projektu se plně ukázal již v r. 2006, kdy výhod Programu Panel využilo více žadatelů než za předchozí 4 roky dohromady. Obdobný trend je patrný i v r. 2007 a pokud Státní fond rozvoje bydlení bude disponovat dostatkem zdrojů, lze jej očekávat i v letech následujících. Již dnes lze konstatovat, že tato forma nepřímé dotace výraznou měrou přispěla k nastartování procesu obnovy bytového fondu v ČR, který přináší nejen zkvalitnění bydlení tisíců obyvatel panelových domů, ale současně i výrazné energetické úspory,“ komentuje dosavadní výsledky projektu Panel Ladislav Koutský.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená