FinExpert.e15.cz

ČSOB odpovídá na otázky čtenářů

Na stránkách našeho magazínu mají čtenáři možnost položit otázku představitelům finančních institucí. Na zajímavé otázky tentokrát odpověděla ČSOB. Dočkají se klienti zlevnění služeb? Dojde v tomto roce k vylepšení internetového bankovnictví?
ČSOB odpovídá na otázky čtenářů

Otázek čtenářů bylo tenktokrát velmi mnoho. Vybrali jsme z nich 18 nejzajímavějších, na které odpověděl Pavel Hejzlar, manažer vnější komunikace v ČSOB. Odpovědi jsou věcné a zajímavé, ale pokud s některou z nich nesouhlasíte, můžete vyjádřit svůj názor do diskuze pod článkem.

 

[?] Základem každé banky je personál, zaměstnanci by měli být usměvaví, pracovití a hlavně vstřícní a ochotní poradit - v ČSOB je to však jinak. Vždy čekám minimálně 15 minut a to jen proto, že tam nikdo není, stolů a PC je tam mnoho, ale pracují obyčejně jen 1-2 zaměstnanci na klientských pracovištích. Navíc o vstřícnosti nemůže být ani řeč, spíše naopak, vždy si připadám, že je tam obtěžuji. Proč tomu tak je?

Plně s vámi souhlasím, a proto mne opravdu mrzí, že máte takovou zkušenost s naší pobočkou. Rád jsem váš poznatek přeposlal ředitelce této pobočky k zamyšlení.

[?] Historie transakcí u služby Internetbanking 24 je pouze 30 dní. Nechápu, proč to není víc. Výstupy (výpisy, potvrzení transakce atd.) by mohly být i v jiném formátu - např. PDF, HTML. Textový formát je totiž zbytečně nepřehledný.

Připravujeme změnu v délce dostupné historie a to pravděpodobně na 45 dnů. Tato úprava by se měla uskutečnit v průběhu 1. pololetí letošního roku. V případě elektronických výpisů zasílaných v rámci služby ČSOB Info 24 připravujeme rozšíření jejich formátů, a to na soubory pro MS Excel a formát PDF. U potvrzujících e-mailů nepřipravujeme žádné změny formátů, protože naprosté většině klientů vyhovuje stávající formát. Například historii si již dnes může klient z aplikace ČSOB Internetbanking 24 uložit jak ve formátu TXT, tak i v souboru, který je určen pro MS Excel.

[?] Rád bych se zeptal, jak daleko je integrace bývalé IPB a ČSOB a jaká má být cílová podoba. Vlastním podnikatelský účet u bývalé IPB (nyní Poštovní spořitelna) a osobní účet u ČSOB. Bohužel, oba celky se tváří jako naprosto oddělené. Používám u jedné (původní ČSOB) Linku 24, u druhé (bývalá IPB) Phone 24; u jedné Mobil 24 u druhé nic, protože její produkt údajně stále není připraven pro klienty Eurotelu. Je to dost neutěšený stav, čekal bych spíše úplnou integraci. Stejně odděleně se chovají i pobočky.

Integrace byla dokončena již začátkem roku 2002. Poštovní spořitelna je samostatnou obchodní značkou se specifickou distribuční sítí, vlastní obchodní strategií i produktovou nabídkou. Klienti však mohou převádět své účty se zachováním jejich čísla z Poštovní spořitelny do ČSOB a naopak.

[?] Uvažujete o zrušení týdenního limitu při placení kartou? Mám mezinárodní platebku a velmi mě mrzí, že v zahraničí po přepočtení na tamní měnu (většinou euro) nemůžu platit nic dražšího. Nemluvím o tom, že si v Česku nemůžu na kartu koupit ani např. lepší televizi. V tomto případě musím na přepážku a vybrat peníze tam. Uznávám limit na výběr, to je ještě pochopitelné. Podotýkám, že podle mých informací jste jedna z mála bank, která toto omezení na placení kartou má.

O zrušení limitu k platební kartě neuvažujeme. Nesouhlasím s názorem, že ČSOB je jednou z mála bank, která má limity u platebních karet. V nedávné době např. Česká spořitelna, která bezhotovostní transakce povolovala až do výše zůstatku na účtu, z bezpečnostních důvodů zaváděla tyto limity. Je nutno si uvědomit, že limit karty pomáhá chránit finanční prostředky majitele účtu (ke kterému je karta vydána) a při autorizovaných transakcích je prakticky nepřekročitelný. Ve vašem případě spíše vidím problém v nevhodně nastavené výši limitu, proto doporučuji požádat pobočku, která Vám vede účet, o změnu tohoto limitu. Pro stanovení výše limitu se bere v úvahu průměrný zůstatek na účtu.

[?] V současné době mají všichni klienti používající ČSOB Homebanking možnost používat elektronický podpis (včetně šifrování) při komunikaci s bankou. Přesto není možné použít e-mail k žádným úkonům, které nejsou součástí aplikace Homebanking. Například při delším pobytu v zahraničí to je však jediný způsob, jak s bankou efektivně komunikovat a vyřídit záležitosti vyžadující podpis klienta. Plánuje ČSOB podporu elektronického podpisu v blízké budoucnosti?

Ano, plánujeme. V současné době analyzujeme možnost využití elektronického podpisu i mimo kanály přímého bankovnictví, a to právě z Vámi uvedených důvodů.

[?] V ČSOB mám aktivovanou službu Internet 24 (a ostatní doplňkové služby Linka 24, Mobil 24). Proč je stále nepřístupná možnost zřizování a rušení trvalých příkazů a jsem odkazován na operátora Linky 24? Tím je tato služba degradována, neboť pouhé zadávání příkazů k platbám je jednodušší a rychlejší přes mobil.

Zřizování i rušení trvalých příkazů a také jejich změny je možné provádět i prostřednictvím ČSOB Internetbanking 24. Některé trvalé příkazy však obsahují specifické zadání frekvence, a proto jde touto cestou obsluhovat jen zcela standardní trvalé příkazy. V současné době upravujeme aplikaci tak, aby bylo možné pracovat i s těmito příkazy.

[?] Rád bych se zeptal, jak to vypadá s Internetbankingem u Poštovní spořitelny. Myslím ovládání účtu přes obyčejný prohlížeč, bez nutnosti instalovat software. Plánuje se zavedení?

[!] Internetbanking pro Poštovní spořitelnu se připravuje a klientům by měl být k dispozici koncem 1. čtvrtletí tohoto roku.

[?] Klientem vaší banky jsem už 12 let. Využívám ČSOB Homebanking 24. Měsíčně za tuto službu platím 60 Kč + poplatky za výběry z bankomatu, další účetní položky a poplatek za vedení účtu. Měsíčně věnuji vaší bance přes 150 Kč. Není to trochu moc? Kdy zlevní poplatky za bankovní služby?

[!] Obecně úroveň poplatků za základní bankovní služby je v ČR vyšší než např. v zemích EU. Tato skutečnost je způsobena stále nižší mírou využívání finančních produktů klienty v ČR v porovnání s vyspělými zeměmi. Vývoj bankovního trhu ukazuje, že i v tomto směru se jim přibližujeme a lze tedy očekávat v nejbližších letech snížení bankovní poplatků u základních operací.

[?] Proč vybíráte tak vysoký poplatek za zrušení účtu, když zahraniční banka, která vás vlastní, poskytuje službu ve své zemi bezplatně.

[!] Sazebník ČSOB je tvořen nezávisle na jejím majoritním vlastníkovi, protože na bankovní trhu v ČR jsou zcela jiné podmínky než v Belgii. Pokud KBC nemá poplatek za zrušení účtu, potom si náklady spojené s touto operací kompenzuje v jiných poplatcích. Obecně platí uvedené v odpovědi na předchozí dotaz.

[?] Dozvěděl jsem se, že připravujete samostatný produkt "Pojištění proti krádeži motorového vozidla". Tuto informaci jsem se dozvěděl někdy v průběhu 11/2003 s tím, že by produkt byl někdy po novém roce k dispozici a stále nic. Jste nám schopen sdělit nějaký reálný termín uvedení na trh.

[!] Obrátil jsem se na naši sesterskou společnost ČSOB Pojišťovnu a zjistili jsem, že v rámci připravovaných nových pojistných produktů pro pojištění vozidel počítají s možností připojištění odcizení vozidla k tzv. "povinnému ručení". Tento produkt by měl být uveden na trh v druhé polovině roku 2004.

[?] Citibank mi nabídla zřízení běžného účtu zdarma, bez poplatků za vedení, platební kartu zdarma a bez poplatků, po čase i mezinárodní platební kartu bez poplatků. Internet a Telefon banka taky bez poplatků k tomuto účtu. Je to velice lukrativní nabídka, za kterou chce CB jen to, aby na ten účet pravidelně chodila má výplata. Nenabídnete něco podobného?

[!] Nevím, jaké konto přesně CB nabídla, každopádně naše nabídky balíčků jsou naprosto transparentní co se týká ceny. Např. měsíční paušál pouze ve výši 50 Kč u ČSOB Osobního konta Plus zahrnuje všechny podstatné služby, tj. vedení běžného účtu, měsíční výpisy a jejich zasílání poštou, vydání a vedení mezinárodní elektronické čipové platební karty, zřízení a vedení povoleného přečerpání k běžnému účtu a zejména všechny služby elektronického bankovnictví (Linka 24, Mobil 24 a Internetbanking 24) zdarma! Přičemž není stanoven žádný minimální limit prostředků, které musí klientovi pravidelně chodit na účet.

[?] Není jasné, proč operátorka při volání na Linku24 ve 22.00 hod. sdělí, že mi nemůže říci, jak mám nastavený trvalý příkaz, protože se v 17.00 hod. uzavřelo účetnictví. Doporučuji proto přejmenování Linky 24 na „Linku 8–17“. Pouze v této době služba funguje tak, jak je deklarováno.

[!] Informace o účtech a údaje k transakcím, jejichž provádění ČSOB Linka 24 umožňuje, mají klientští poradci k dispozici během celé její provozní doby. Tedy v rozsahu celých 24 hodin denně. V případě trvalých příkazů k úhradě může nastat jen ta situace, kdy klient požaduje změnu nebo zrušení existujícího trvalého příkazu v den, na který připadá jeho aktuální splatnost. Takový úkon skutečně nelze provést, ale i tehdy by měly být informace o trvalém příkazu dostupné. Pokud tomu tak není, tak se jedná o nestandardní situaci, kterou je třeba řešit. Abychom mohli váš problém prošetřit, potřebujeme vás identifikovat jako uživatele Linky 24, znát datum, kdy mělo k problému při volání dojít a číslo účtu, ke kterému je zmíněný trvalý příkaz veden. Toto samozřejmě nejsou informace, které je možno komunikovat touto formou e-mailové korespondence. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste pro předání požadavku na prošetření zmíněného problému zavolal na ČSOB Linku 24 (800 110 808).

[?] Zajímalo by mě, zda při přechodu ze Studentského konta ČSOB na Osobní konto Plus se zachováním čísla účtu budu muset rušit některou ze služeb z balíčku Studentského konta, například službu Phonebanking nebo se produkty z balíčku ruší automaticky uzavřením smlouvy k novému balíčku.

[!] Službu Phonebanking si můžete ponechat. Bohužel po přechodu na ČSOB Osobní konto Plus budete platit měsíční poplatek za užívání této služby 20 Kč měsíčně. Avšak vzhledem k tomu, že v nabídce Osobního konta Plus je užívání služeb Linka 24, Mobil 24 a Internetbanking 24 s SMS klíčem zcela zdarma, bude pro Vás výhodnější zrušit Phonebanking a zůstatek na svém účtu ověřovat např. voláním na Linku 24, přes internet nebo mobil.

[?] Chtěl bych se zeptat, kdy umožníte plné fungování alternativních prohlížečů internetu (např. Mozilla) pro své internetové bankovnictví.

[!] O podpoře ostatních internetových prohlížečů uvažujeme, ale dosud nejsme rozhodnuti ji realizovat a to zejména z ekonomických důvodů. Naprostá většina klientů banky používá MS Internet Explorer.

[?] Budete vylepšovat internetové stránky? Přijdou mi pomalé a trochu složité na navigaci.

[!] Dovolím si nesouhlasit. Web ČSOB získal cenu čtenářů v soutěži Best Web 2003. Velice si toho vážíme. Přesto i v této oblasti pokračuje kontinuální vývoj a v letošním roce nabídneme návštěvníkům našeho webu další nové funkcionality.

[?] Bude někdy k dispozici srozumitelný ceník za úkony (např. co je to 6 Kč za účetní transakci?). Nebylo by lepší psát 6 Kč za konkrétní úkon?

[!] V Sazebníku ČSOB jednotlivé položky vždy popisují o jaký úkon se jedná, samozřejmě se v některých případech může jednat o poněkud méně srozumitelný bankovní jazyk. Asi máte na mysli poplatky uvedené v Sazebníku v části „Tuzemský korunový platební styk“, kde popis „za účetní položku“ znamená zaúčtování platebního příkazu (debet) nebo zaúčtování příchozí platby na účet (kredit).

[?] Proč není možné nechat si zrušit zasílání výpisů z účtu (a zlevnit tak náklady na vedení účtu), když využívám Internetbanking a vše mám na internetu.

[!] Papírový výpis slouží klientům jako oficiální doklad o stavu jejich účtu, nicméně možnost zvolit si pouze elektronický výpis z účtu analyzujeme a do budoucna klientům chceme nabídnout.

[?] Plánujete v brzké době nějaké změny a rozšíření internetových služeb a jaké změny by to měly být?

[!] Plánujeme a některé jsou již v realizační fázi. Nejviditelnější změnou bude nová tvář aplikace, která usnadní některé operace a doufáme, že i zpříjemní její používání. V letošním roce přineseme i nové služby. Vývoj realizujeme na základě připomínek našich klientů. Proto věříme, že bude uživateli přijat velice pozitivně.


Co na odpovědi představitelů ČSOB říkáte? Jaké máte s touto finanční institucí zkušenosti? Vyjádřete svůj názor v diskuzi!

Další článek


 

Související články


celkem 27 komentářů

Nejnovější komentáře

pane Hejzlare - nejak se ten internetbanking u PS ne...
KarelM
22. 4. 2004, 08:26
cenzura?
Marek Makarov
17. 2. 2004, 10:44
Re: trápny Internet ....
Jiri Ceska
16. 2. 2004, 07:57
proto
noname
15. 2. 2004, 15:10
Re: trápny Internet banking
Pejvl
15. 2. 2004, 13:38

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená