FinExpert.e15.cz

Crowdfunding: Investiční modely financování

Crowdfundingem se rozumí způsob získávání finančních prostředků pro určitý účel, projekt nebo podnikatelský záměr.
Crowdfunding: Investiční modely financování

Crowdfunding je vytvoření skupiny osob z řad veřejnosti, za účelem společného financování určitého projektu či podniku. Je to jedna z nejnovějších a nejvýkonnějších metod, kterou podnikatelé, startupy  a vlastníci společností po celém světě využívají k získávání potřebného kapitálu. Crowdfunding probíhá online na internetu a je úzce navázán na sociální sítě, které jsou často pilíři marketingu při získávání investorů do crowdfundingové kampaně.

Získání investorů běží podle několika modelů. V dnešním článku si projdeme modely investiční. Tedy takové, v rámci kterých investor očekává budoucí prospěch či výnos:

Půjčkový model
(v zahraničí zejména pod pojmy „Debt Crowdfunding“ či „peer-to-peer (P2P) lending“, někdy také „peer-to-business (P2B) lending“)

První z řady modelů, který se dá označit jako investiční crowdfunding umožňuje, aby podnikatel získal finanční prostředky (skrze půjčku či úvěr) od skupiny osob z řad široké veřejnosti, nikoliv tedy tradičně od banky. Osoby, které své finanční prostředky poskytují – investoři, pak za určitý čas očekávají výnos za svou investici ve formě úroku. 

Crowdfunding: Alternativní způsob financování podnikatelů

Crowdfunding: Alternativní způsob financování podnikatelů

Crowdfundingem se rozumí způsob získávání finančních prostředků pro určitý účel, projekt nebo podnikatelský záměr.

Cílem je, skrze platformu, shromáždit dostatečné množství investorů, kteří společně poskytnou úvěr zákazníkovi – žadateli o finanční prostředky, s očekáváním navrácení investice s dohodnutým úrokem.

Zákazníci tedy musí v rámci tohoto modelu prokázat určitou finanční bonitu a schopnost splatit půjčené prostředky. Bonitu zákazníka zkoumá platforma předtím, než zákazníkovi dovolí ve svém webovém prostředí prezentovat své podnikání. Pokud je zákazníkovi umožněno skrze kampaň své podnikání na platformě prezentovat, platforma zároveň s tím zveřejňuje získané informace o bonitě, aby případní investoři byli dostatečně informování a mohli si vyhodnotit rizika své investice. Platformy mají také často svůj vlastní systém hodnocení rizika poskytnutí úvěru, který ve zjednodušené formě dává investorům indikaci o rizikovosti jejich investice. Zároveň s tím poskytují informace o účelu, částce úvěru, splatnosti a výši úroku.  

Důležitou otázkou pro jakýkoliv způsob úvěrového financování je vždy otázka zajištění. Ve světě existují platformy, které určité minimální zajištění schopnosti dlužníka splácet vyžadují. Avšak existují i takové, které nepožadují zajištění žádné. Nicméně, je třeba mít na paměti, že nezajištěné úvěry jsou tradičně považovány za více rizikové a investoři pak za takovou rizikovější investici požadují vyšší úrok.

Z výše uvedeného je zřejmé, že tento model není vhodný pro startupy nebo společnosti bez příjmu a bez majetku. Riziko nemožnosti splácet úvěr by bylo pro tyto entity i investory příliš veliké.

Jako příklady zahraničních platforem tohoto crowdfundingového modelu lze uvést:

Rebuilding Society – https://www.rebuildingsociety.com/
Funding Circle – https://www.fundingcircle.com/

Existují již také pokusy o tento typ crowdfundingových platforem v České republice.

Podílový model
(v zahraničí zejména pod pojmem „Equity Crowdfunding“)

Další z řady tradičních investičních modelů crowdfundingu se vyznačuje tím, že investor za svou investici do společnosti získává vlastnický podíl na této společnosti nebo podnikání a očekává, že tato společnost bude růst až do chvíle, kdy investor bude schopen společenský podíl prodat za výhodnějších podmínek, než za kterých ho kupoval v rámci crowdfundingu. Případně si investor může společenský podíl ponechat s očekáváním, že z úspěšné společnosti bude čerpat dividendu, která postupem času původní investici navrátí a začne vydělávat. Investor se v každém případě v rámci tohoto modelu stává přímým podílníkem na společnosti či podnikání, které financuje.

Protože v rámci tohoto modelu crowdfundingu investoři striktně očekávají návratnost jejich investice, budou po platformě vyžadovat, aby jim dodala dostatečné množství informací o zákaznících –podnikatelích, u kterých se budou rozhodovat o investici. Na rozdíl od půjčkového modelu se v rámci tohoto způsobu crowdfundingu investoři zajímají především o podnikatelský plán žadatelů o finanční prostředky.  

Zkoumají tedy všechny potenciální vady jak na podnikatelském plánu, tak i na nápadu na podnikání jako takovém. Je zřejmé, že pokud podnikatelský plán či nápad nemá potenciál přinést investorovi zisk, investor o podíl na takovém podnikání ztrácí zájem. S tím souvisí, že tento způsob crowdfundingu patří z pohledu investora mezi vůbec nejrizikovější, protože je velmi obtížné odhadnout, zda podnikatelský nápad a nová společnost bude v budoucnu schopna navrátit investorům jejich investici. 

Z výkladu plyne, že tento model je využitelný zejména pro startupy a začínající podnikatele, kteří potřebují počáteční kapitál pro uskutečnění svého podnikatelského plánu a nemohou prozatím nabídnout nic jiného, než podíl na svém podnikání. 

Mezi úspěšné zahraniční platformy provozující tento způsob crowdfundingu patří:

Seedrs – https://www.seedrs.com/
Crowdcube – https://www.crowdcube.com/

V České republice již také bylo ohlášeno spuštění první equity crowdfundingové platformy. 

Honorářový model
(v zahraničí zejména pod pojmem „Royalty Crowdfunding“)

Investiční model crowdfundingu v této podobě nabízí investorům výnos ve formě dohodnutého procenta z příjmu generovaného daným projektem či podnikem. Předtím než investice proběhne, podnikatel s investorem se skrze platformu dohodnou, jaké množství prostředků bude proudit do společnosti podnikatele a jaké investorovi, v případě, že společnost s projektem bude úspěšná.

Výhoda tohoto modelu pro vlastníka projektu či podniku spočívá především v tom, že nemusí vracet finanční prostředky od investorů až do chvíle, kdy se jeho projekt nebo podnik stane výdělečným. Velikost výnosu investora bude záviset na řadě faktorů, především ale na velikosti investice. Hlavní výhodou je to, že zákazník si nemusí brát úvěr ani prodávat část podílu na svém podnikání, aby dosáhl na finanční prostředky. Prodává pouze podíl na potenciálním podnikatelském úspěchu –spočívající v příjmu z něj – a zároveň zamezí většímu vlivu investorů na jeho podnikání, což jinak může hrozit u ostatních crowdfundingových modelů. 

Nevýhodou naopak může být to, že, v případě, kdy se společnosti začne dařit a bude generovat dostatečné zisky, může tento investiční model společnost časem ochromit. Standardní součástí rozvoje každé společnosti je navrácení podstatných částí zisku zpět do vývoje, výroby a distribuce. Pokud si tedy podnik neuchová dostatečný podíl na svých příjmech, bude to na něj mít špatný vliv. Jako preventivní opatření proto většina crowdfundingových platforem, zabývající se tímto modelem, implementovalo do svých pravidel tzv. „buy-back“ klauzuli, která podnikateli zaručuje možnost odkoupit zpět od investora právo na podíl na příjmu, resp. omezit délku trvání kontraktu mezi zákazníkem (podnikatelem) a investorem.

Z uvedeného vyplývá, že tento model je užitečný zejména pro startupy, jejichž majitelé si přejí zachovat celé vlastnictví na své společnosti. 

Ze zahraničních platforem lze jako příklady tohoto modelu uvést:

RoyaltyClouds – http://royaltyclouds.com/royalties.html
Quirky – http://www.quirky.com/

Kromě nesporných výhod může mít crowdfunding i některá rizika.

Výhody crowdfundingu

 • jedná se o transparentní mechanismus získávání finančních prostředků; odpadá komplikovaný systém poplatků častých v rámci tradičního financování
 • možnost získávání finančních prostředků bez překážek a bariér tradičního financování
 • dosažitelnost finančních prostředků pro všechny
 • účastnit se může každý jak na investorské, tak zákaznické straně
 • možnost poskytování finančních prostředků kreativním nekonvenčním projektům
 • investování na základě vlastního přání a bez prostředníka
 • každý může být v roli bankéře a rozhodovat sám o svých investicích
 • zapojení investorské komunity do podnikatelských plánů, což může napomoci k rozvoji nového produktu či služby a poskytne nezbytnou zpětnou vazbu
 • rozdělení investičního rizika v rámci “crowdu”
 • propagační a marketingové výhody online platforem, kde se projekty představují, spočívající především v představení produktu či nápadu široké veřejnosti 

Rizika crowdfundingu 

Rizika by měla být mitigována především správným a kvalitním nastavením crowdfundingových online platforem.

 • podvody ze strany zákazníků platforem 
 • riziko nesplácení poskytnutých prostředků
 • možnost špatného rozdělení investičního rizika nebo nesprávné ohodnocení důvěryhodnosti zákazníků – podnikatelů
 • možnost nevhodné publicity, zhoršení reputace podnikatele či selhání v sociálních médiích – především v případě nevhodně vedené crowdfundigové kampaně
 • neodpovídající technické, právní či jiné nastavení online crowdfundingových platforem
 • rizika spojená s porušováním práv duševního vlastnictví
 • obecná nedůvěra v (stále relativně nový) crowdfundingový systém

Autor je právník se specializací na bankovnictví a finance.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená