FinExpert.e15.cz

Crowdfunding: Alternativní způsob financování podnikatelů

Crowdfundingem se rozumí způsob získávání finančních prostředků pro určitý účel, projekt nebo podnikatelský záměr.
Crowdfunding: Alternativní způsob financování podnikatelů

Crowdfundingem se rozumí způsob získávání finančních prostředků pro určitý účel, projekt nebo podnikatelský záměr, a to od široké veřejnosti, tedy velkého počtu osob (crowdu), obyčejně po malých částkách a v relativně krátkém časovém úseku. Jinak řečeno, crowdfundingem je vytvoření skupiny osob z řad veřejnosti, za účelem společného financování určitého projektu či podniku. Je to jedna z nejnovějších a nejvýkonnějších metod, kterou podnikatelé, startupy  a vlastníci společností po celém světě využívají k získávání potřebného kapitálu. Crowdfunding probíhá online na internetu a je úzce navázán na sociální sítě, které jsou často pilíři marketingu při získávání investorů do crowdfundingové kampaně.

Crowdfundingová kampaň je nezbytnou součástí každého crowdfundingového financování a spočívá především v představení podnikatelského nápadu, produktu či podnikání široké veřejnosti prostřednictvím online crowdfundingových platforem. Během kampaně se také otevírá diskuze mezi žadateli o finanční prostředky a přispěvateli/investory. Správně nastavená a vedená crowdfundingová kampaň je základním předpokladem pro úspěšné financování.

Crowdfunding, jak ho vnímáme dnes, ve světě začal fungovat zhruba kolem roku 2003 a od té doby neustále roste a rozvíjí se. Vznikají nové podoby crowdfundingu a stále více podnikatelů i osob nepodnikajících se k němu obrací jako ke spolehlivému alternativnímu zdroji financování. Po deseti letech existence crowdfundingu bylo odhadnuto, že bylo jeho prostřednictvím ke konci roku 2013 celosvětově investováno více než 5.1 miliard dolarů a toto číslo neustále roste . 

Účastníci crowdfundingu

Platformou je internetový crowdfundingový portál, který zprostředkovává styk mezi přispěvateli/investory na straně jedné a zákazníky, resp. osobami s potřebou kapitálu, na straně druhé. Crowdfundingové platformy získávají prostředky na svou činnost zejména prostřednictvím poplatků od zákazníků, a to zejména za zprostředkování financování projektu a dále za to, že vytvářejí potřebný organizační systém a podmínky pro shromážďování finančních zdrojů a jejich další distribuci.

Investorem či přispěvatelem může být každý, kdo má volný použitelný kapitál, chce přispívat/investovat do projektů, které ho zajímají a kterým fandí, nebo se kterými se dokáže ztotožnit, chce podporovat nebo být součástí určité komunity a v případě investičních modelů crowdfundingu je to dále ten, kdo hledá alternativní způsoby investování odlišné od tradičních způsobů s tím, že investiční riziko si vybírá sám a podle toho na své investici vydělává. Investice takového jednotlivce spouští a ovlivňuje celý crowdfundingový proces i jeho výsledky. Každý investor totiž, v případě, kdy se rozhodne pro určitou investici, má zájem na tom, aby jeho investice – a tedy i projekt do kterého investoval – byla úspěšná. Bude proto mít snahu projekt podporovat a dále v rámci svých sociálních i obchodních kruhů propagovat. Svoji roli hraje též ztotožnění se s daným projektem a vytvoření komunity, která má společný cíl – uskutečnění projektu či nastartování společnosti, ze které má prospěch každý ze zúčastněných.

Zákazníci crowdfundingových platforem jsou především malí a střední podnikatelé, živnostníci, startupy nebo kdokoliv jiný, kdo má nápad a chybí mu finanční zdroje k jeho realizaci. Výhoda pro zákazníky crowdfundingu spočívá především v tom, že mají možnost svou věc úspěšně zafinancovat jen na základě nápadu – pokud je dostatečně dobrý, resp. dokáže dostatečně zaujmout veřejnost. Crowdfundingové platformy umožňují prezentaci projektu široké veřejnosti a tím také poskytuje cennou službu, protože zákazník si jejich prostřednictvím může ověřit, zda daný projekt by skutečně mohl být úspěšný a byl by o něj zájem. Pokud se projekt nezafinancuje, nikdo nic neztrácí. Naopak zákazník dostane cennou informaci o tom, že jeho nápad, produkt či služba buď není vůbec žádaná, nebo potřebuje vylepšit. Investoři a přispěvatelé mohou se zákazníkem skrze platformu komunikovat a zákazník tak dostává cennou zpětnou vazbu.

Jaké jsou druhy a způsoby crowdfundingu?

Do velmi široké definice crowdfundingu se v současné době vejde několik, dnes již poměrně tradičních modelů,  které se liší především tím, co osoba poskytující finanční prostředky získává za svůj příspěvek. Mezi úplně první modely, které historicky vznikly, se řadí modely neinvestiční (tzv. dárcovský a odměnný). Tyto se příliš nehodí pro účely kontinuálního podnikání, ale spíše pro jednorázové projekty a často bez očekávání návratnosti vložených prostředků ze strany přispěvatele. 

Dárcovský model
(v zahraničí zejména pod pojmem „Donation Crowdfunding“)

Tento model je nejzákladnějším modelem crowdfundingu. Používá se od pradávna na nejrůznější sbírky především sociálního, charitativního či politického charakteru. Osoba, která přispívá na určitou věc, v rámci tohoto způsobu crowdfundingu nedostává nic za svůj finanční příspěvek, kromě naplňujícího pocitu za to, že přispěla na podporu (z jejího pohledu) dobré věci. Tento model se zjevně nehodí pro podnikatelské účely, ale spíše pro účely dobročinné.

Zahraniční platformy:

Gofundme – http://www.gofundme.com/
Crowdrise – https://www.crowdrise.com/

Odměnný model
(v zahraničí zejména pod pojmem „Rewards Crowdfunding“)

V rámci tohoto modelu přispěvatel do projektu nedostává na oplátku za svůj finanční příspěvek žádné peněžité plnění, ale odměnu ve formě poděkování, slevy, služby či produktu, která/ý se skrze platformu financuje. Výhoda pro vlastníka projektu je především to, že nemusí vracet jemu poskytnuté finanční prostředky, ale je nutné pouze poskytnout (s přispěvateli dohodnutou) nepeněžitou odměnu. Další výhodou je to, že podnikatel může, již v době získávání finančních prostředků pro vývoj své služby či produktu, získat pro svou věc fanoušky a zákazníky. V současné době v České republice existuje již několik internetových platforem, které tento model crowdfundingu provozují. Jsou jimi například:

Hithit – http://www.hithit.com/
Katalyzátor – http://katalyzator.cz/

Ze zahraničních platforem jsou pak nejznámější:

Kickstarter – https://www.kickstarter.com/
Indiegogo – http://indiegogo.com/

Každý z crowdfundingových typů má na trhu své místo a své využití. Výše uvedené neinvestiční crowdfundingové modely mohou podnikatelům pomoci k testování síly podnikatelského nápadu nebo při propagaci nového produktu. Jakmile nápad nebo společnost má již konkrétní obrysy a určitou minimální podporu veřejnosti, investiční modely crowdfundingu mohou pomoci k získání potřebného kapitálu pro další růst. 

Investiční modely a stručný popis výhod a rizik crowdfundingu budou předmětem dalšího článku.

Autor je právník se specializací na bankovnictví a finance.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená