FinExpert.e15.cz

COMMERZBANK: Commerzbank posiluje základní kapitál a konkurenceschopnost

0,9 mld. EUR koncernového zisku za prvních devět měsíců.
  • Základní kapitál dlouhodobě posílen tichým vkladem SoFFin ve výši 8,2 mld. EUR
  • Zvýšení podílu základního kapitálu (Tier 1, HGB) na 11,2 % zajišťuje mezinárodní konkurenceschopnost
  • Hlavní oblasti činnosti ve 3. čtvrtletí ziskové, výsledek koncernu ve 3. čtvrtletí -285 mil. EUR
  • Blessing: „Jsme dobře vybaveni a z krize finančních trhů vyjdeme posílení“

Commerzbank využije k posílení své kapitálové základny program ke stabilizaci finančního trhu, s nímž přišla německá spolková vláda. Banka se na tom dohodla se Zvláštním fondem stabilizace finančního trhu (Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung - SoFFin). Fond poskytne Commerzbank tichý vklad ve výši 8,2 miliardy EUR. Tento vklad bude ze
100 % započten do základního kapitálu. SoFFin dále skupině Commerzbank ve formě opce poskytne záruku na dluhopisy ve výši 15 miliard EUR.

Podíl základního kapitálu se zvýší na 11,2 procent, nový střednědobý cílový koridor 7 až 9 %

Tichým vkladem fondu SoFFin se výrazně zvýší podíl základního kapitálu (Tier 1, HGB) společnosti Commerzbank, a sice na 11,2 %. Commerzbank tak splní požadavky dozoru, ratingových agentur a kapitálového trhu na kapitálové vybavení bank, které se v souvislosti s finanční krizí významně prohloubily, a bude na úrovni mezinárodní konkurence. Svůj střednědobý cílový koridor pro podíl základního kapitálu (Tier 1) od 7 do 8 % Commerzbank vzhledem ke změně tržního prostředí navýšila na 7 až 9 %.

„Balíček opatření spolkové vlády jsme od počátku vítali. Jedná se o důležitý přínos ke stabilizaci finančního trhu. Nástroje z balíčku využijeme proto, že je to dobré pro banku, její zaměstnance a zákazníky. Commerzbank tak dodatečně zajistí svou konkurenceschopnost“, uvedl Martin Blessing, mluvčí představenstva Commerzbank. „V našem osvědčeném obchodním modelu, který vychází ze silného klíčového obchodu s privátními zákazníky a středními firmami, budeme důsledně pokračovat i po fúzi s Dresdner Bank. Příliv kapitálu ve formě tichých vkladů současně zohledňuje zájmy našich akcionářů, protože nedochází k oslabování podílů“, řekl dále Blessing.

Po fúzi s Dresdner Bank bude mít nová Commerzbank podíl základního kapitálu (Tier 1), který se pohybuje u horní hranice zvýšeného cílového pásma a tedy daleko za dosud plánovaným podílem vlastního kapitálu. Z posílení základny vlastního kapitálu tak budou profitovat zákazníci obou bank. Jako vedoucí německá banka pro střední firmy bude nová Commerzbank i do budoucna plnit požadavky její zvláštní odpovědnosti za zabezpečování úvěrů pro podniky, a to právě vzhledem k hrozícímu poklesu konjunktury v Německu.

Commerzbank se s SoFFin dohodla na rámci k zajištění dluhopisů skupiny Commerzbank až do výše 15 miliard EUR. Závazky garantované fondem SoFFin mohou mít maximální lhůtu trvání v délce 36 měsíců. Záruky vyprší nejpozději v roce 2012. Commerzbank zaplatí za převzetí záruk obvyklou tržní cenu. „Commerzbank v uplynulých letech výrazně snížila svou potřebu refinancování kapitálového trhu. Na rok 2008 jsme navíc pohodlně refinancováni. Záruky tak z dnešního pohledu nejsou potřebné“, objasnil Blessing. „Otevírají další atraktivní příležitosti v refinancování, například kdyby se trhy opět měly stát složitými.“

Dohoda s SoFFin mimo jiné předpokládá, že Commerzbank v letech 2009 a 2010 nebude vyplácet dividendy. Roční pevné platy členů představenstva se v současné době představují 480 000,- EUR, a pohybují se tak pod úrovní maximální hranice stanovené SoFFin, tj. 500 000,- EUR. Celkové příjmy mluvčího představenstva jsou limitovány částkou 500 000,- EUR. Za rok 2008 a 2009 nebudou vyplaceny bonusy.

Zisk koncernu ve výši 0,9 mld. EUR za prvních devět měsíců roku 2008

Koncernový zisk za prvních devět měsíců roku 2008 představuje 0,9 miliardy EUR. Za stejné období vykazuje banka provozní výsledek ve výši 444 milionů EUR. Po zohlednění nákladů na restrukturalizaci Essen Hyp z prvního čtvrtletí roku 2008 činí hospodářský výsledek před zdaněním
419 milionů EUR. Ve stejném období výjimečně dobrého minulého roku to bylo 2,3 miliardy EUR. Commerzbank končila třetí čtvrtletí roku 2008 s koncernovým výsledkem -285 milionů EUR (3. čtvrtletí roku 2007: 339 milionů EUR). Provozní výsledek představoval -475 milionů EUR.
Ve druhém čtvrtletí činil provozní výsledek 484 miliony EUR (3. čtvrtletí roku 2007: 361 milionů EUR).

„Prvních devět měsíců roku je důkazem toho, že náš obchodní model funguje i na složitých trzích. V klíčových segmentech se profitabilně rozvíjíme a dosáhli jsme přírůstku jak u zákazníků, tak u vkladů i výsledku“, řekl Blessing. „Na kapitálových trzích a ve státním financování i nadále snižujeme stavy, ale zostření finanční krize v září a jí vyvolané další propady na světových burzách zanechaly v investičním bankovnictví a ve státním financování zřetelné stopy.“

Hlavní segmenty s provozním ziskem ve výši 451 milionů EUR

Neměnný je potěšitelný vývoj v hlavních oblastech činnosti, který mi jsou privátní a firemní klientela, střední firmy a středoevropské a východoevropské aktivity. Provozní výsledek těchto oblastí činil ve třetím čtvrtletí celkem 451 milionů EUR (2. čtvrtletí roku 2008:
494 miliony EUR). U všech segmentů se nadále zvyšuje počet zákazníků a vkladů.

Zvláště působivý je výrazný nárůst počtu zákazníků. Pouze za uplynulé třetí čtvrtletí jsme získali dalších 416 000 privátních a firemních zákazníků, z toho 183 000 v Německu, což je dosud nejvyšší počet dosažený za jediné čtvrtletí. Od začátku finanční krize jsme přijali přibližně 25 miliard EUR zákaznických vkladů, z toho více než 8 miliard ve 3. čtvrtletí. V bance pro střední firmy se nám od začátku roku podařilo získat více než 5 000 nových zákazníků.

Dopady finanční krize zatěžují činnost související s kapitálovými trhy částkou 1,1 miliardy EUR

Také oblast Commercial Real Estate nadále vykazuje dobré provozní výkony. Vzhledem k tomu, že zde na zaručené americké nemovitostní úvěry, takzvané RMBS portfolio ve 3. čtvrtletí připadají odpisy ve výši 144 miliony EUR, činil provozní výsledek -56 milionů EUR. Ve třetím čtvrtletí jsme nadále důsledně snižovali nové obchody.

Dopady finanční krize, která se v září znovu přiostřila, se dotkly čtvrtletního výsledku jednotek Corporates & Markets a Public Finance Treasury, které jsou ve 3. čtvrtletí také poprvé souhrnně vykazovány, v celkové částce
989 milionů EUR. Odráží se zde zejména zánik investiční banky Lehman Brothers (357 milionů EUR) a islandské moratorium (232 miliony EUR).

Úrokový a provizní přebytek celkem 1,9 miliardy EUR

V případě úrokového přebytku dosáhla skupina Commerzbank ve třetím čtvrtletí 1,2 miliardy EUR a o 3,1 % tak překročila hodnotu z druhého čtvrtletí (3. čtvrtletí roku 2007: 21,4 %). Podíl na tomto úspěchu měl segment privátních a firemních zákazníků, kterému se podařilo udržet vysokou úroveň z předcházejícího čtvrtletí, a zejména banka pro střední firmy a také střední a východní Evropa, které významně přesáhly své dobré výsledky z druhého čtvrtletí.

Vytvořená rezerva se ze 414 milionů EUR ve druhém čtvrtletí zvýšila na
628 milionů EUR. K tomuto výraznému nárůstu přispěl především segment Corporates & Markets. V oblasti Corporates New York se projevil zánik investiční banky Lehman Brothers a nutnost dalších odpisů strukturovaných produktů.

Zvýšením obecných rezerv a také v segmentu střední a východní Evropy jsme navíc přijali opatření pro případ oslabující dynamiky konjunktury.

Zejména díky dobrému vývoji v klíčových segmentech privátní a firemní klientely a banky pro střední firmy se provizní přebytek se 720 miliony EUR pohyboval přibližně na úrovni 2. čtvrtletí roku 2008 (3. čtvrtletí roku 2007:
810 milionů EUR). V této souvislosti je třeba přihlédnout k tomu, že v roce 2007 ještě byly do součtu zahrnuty v mezidobí prodané mezinárodní jednotky asset managementu a banka pro střední firmy zaznamenala kladný jednorázový efekt ve výši 105 milionů EUR. Obchod s cennými papíry byl s privátními zákazníky ve 3. čtvrtletí vzhledem k turbulencím na finančních trzích sice oslaben, ovšem segment Commercial Real Estate dosáhl vyššího provizního výsledku. V porovnání s prvními devíti měsíci roku 2007 poklesl provizní přebytek o 10,2 % na 2,2 miliardy EUR.

Po vynikajícím výsledku obchodování druhého čtvrtletí (375 milionů EUR) se ve 3. čtvrtletí projevila ztráta ve výši 297 milionů EUR. Zatímco se Corporate & Markets v novém uspořádání, tedy včetně oblasti státního financování zákaznických obchodů, což patří k hlavním aktivitám Commerzbank, solidně rozvíjely, byla tato oblast postižena zánikem investiční banky Lehman Brothers a extrémním zvyšováním marží.

Výsledek finančních investic je negativní, správní náklady s pozitivním trendem

Výsledek z finančních investic se oproti druhému čtvrtletí zhoršil o 143 miliony EUR na -229 milionů EUR. Protipólem výnosů z prodeje podílů na společnosti ThyssenKrupp byly v případě pohledávek podložených cennými papíry (Asset Backed Securities) poklesy hodnot. U zaručených amerických nemovitostních úvěrů, takzvaného RMBS portfolia, jsme museli provést úpravy ocenění ve výši 144 milionů EUR, u Corporate CDOs v rozsahu 55 milionů EUR. Za první tři čtvrtletí roku 2008 tak z finančních investic vyplývá v porovnání s výnosem představujícím v minulém roce 249 milionů EUR celkový výsledek ve výši -341 milion EUR.

Do správních nákladů, které se snížily o 9,9 % na 1,2 miliardy EUR, se nadále promítají úspěchy našeho striktního managementu nákladů. V porovnání s prvními devíti měsíci roku 2007 se správní náklady k 30. září 2008 nepatrně snížily na 4 miliardy EUR (- 0,9 %). Personální náklady v této souvislosti poklesly o 8,0 % na 2,2 miliardy EUR. Věcné náklady se z důvodu růstových iniciativ zvýšily na 1,6 miliardy EUR
(+ 11,9 %).

Commerzbank u části cenných papírů přiřazených oblasti Public Finance (44 miliardy EUR) využila změn týkajících se přeceňování a reklasifikace majetkových předmětů (IAS 39 a IFRS 7). Zůstatek obchodování (obchody investičního bankovnictví) zůstal nedotčen. Rezerva nového ocenění činila ke konci září 2008 celkem -1,2 miliardy EUR. Bez těchto změn by se rezerva pohybovala více než dvě miliardy EUR v mínusu.

0,9 miliardy EUR koncernového přebytku k 30. září 2008

Podle IAS 12 jsme v tomto roce z důvodu změny oceňování budoucích daňových tuzemských výsledků museli aktivovat daňové převody ztrát, takže daňová položka vykazuje výnos ve výši 508 milionů EUR (v minulém roce: daňové náklady ve výši 560 milionů EUR). Proto je koncernový přebytek s 0,9 miliardy EUR výrazně nad úrovní provozního výsledku.

Z přebytku připadá celkem 115 milionů EUR na menšinové podíly. Část náležející akcionářům Commerzbank tak činí 812 milionů EUR. Při průměrném počtu akcií ve výši 663,5 milionu kusů představuje provozní výsledek na akcii 0,67 EUR a zisk na akcii 1,22 EUR (v minulém roce: 3,57 EUR, respektive 2,61 EUR). Výnosnost vlastního kapitálu po zdanění je za 3. čtvrtletí znázorněna částkou 8,3 % (ve 2. čtvrtletí 24,4 %).

Mírný pokles bilanční sumy

Od konce roku 2007 snížila Commerzbank bilanční sumu koncernu na 595,6 miliardy EUR (- 3,4 %). Poptávky za úvěrovými instituty se výrazně snížily o 18,9 % na 60,0 miliard EUR, pohledávky za zákazníky se naopak nepatrně zvýšily, a sice na 295,9 miliard EUR.

Zatímco vklady zákazníků se zvýšily o 8,3 % na 172,4 miliardy EUR, vzrostly závazky vůči úvěrovým ústavům pouze nepatrně na 125,9 miliardy EUR (+ 0,6%).

Podíl základního kapitálu, podíl vlastního kapitálu a ukazatel likvidity jsou i nadále v cílovém koridoru

V září jsme během několika málo hodin navýšením kapitálu bez předkupního práva přijali 1,1 miliardy EUR vlastního kapitálu. Commerzbank vykazuje
k 30. září 2008 podle HGB (německý obchodní zákoník) podíl základního kapitálu (Tier 1) ve výši 7,6 %, podle IFRS činí 7,3 %. Obě procentuální vyjádření se pohybují u horní hranice našeho dosavadního cílového pásma. Také ukazatel likvidity je s 1,14 k rozhodnému dni u horní hranice (1,08 až 1,15).

Výhled

Stále výrazněji se projevuje, že situace na globálních finančních trzích proniká do reálného hospodářství. Celosvětové oslabení ekonomiky dostihlo Německo a středoevropské a východoevropské oblasti budou stále více ztrácet na dynamice. Ekonomové banky však v roce 2010 očekávají citelné ozdravení hospodářské situace.

„Stále jsme říkali, že by mohlo být velice složité dosáhnout za celý rok dobrého výsledku z roku 2007. Dramatické posuny z posledních týdnů opět dokázaly, že spolehlivé prognózy na celý rok 2008 nejsou za současných okolností možné. I rok 2009 před nás postaví další výzvy“, uvedl Eric Strutz, člen představenstva Commerzbank pro finance.

„Příští rok bude ve znamení fúze s Dresdner Bank“, řekl Martin Blessing. „Posilujeme naše postavení na trhu a zvyšujeme nákladové synergie. Fúzí budeme s naší posílenou kapitálovou základnou nejlepším možným způsobem vyzbrojeni pro období po krizi.“

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená