FinExpert.e15.cz

ČOI: 80 % kontrolovaných e-shopů porušovalo zákon

ČOI: 80 % kontrolovaných e-shopů porušovalo zákon

S růstem počtu spotřebitelů připojených na internet roste také počet obchodů uzavíraných prostřednictvím e-shopů. Takový způsob nákupu je pro stále větší počet spotřebitelů pohodlnější, rychlejší a leckdy i levnější než klasický způsob prodeje. Je však také bezpečnější? Respektují e-shopy práva spotřebitelů a dodržují zákony stanovené povinnosti? Z výsledků kontrol České obchodní inspekce e-shopů v 1. pololetí 2012 vyplývá, že těch ne zcela poctivých je více. Při 567 kontrolách internetových obchodů zjistili inspektoři porušení jedné či více povinností ve 460 případech, tj. 81,1 %.

„Monitorování vývoje elektronického obchodování prostřednictvím internetu a jejich následné kontroly probíhají celoročně. Jejich cílem je eliminace nežádoucího jednání obchodníků, jehož důsledkem je poškozování práv a zájmů spotřebitelů, tedy negativní dopad na ně a jejich důvěru v tuto formu obchodování,“ uvádí zpráva České obchodní inspekce.

V období od 1. 1. do 30. 6. 2012 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 567 kontrol zaměřených na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, jmenovitě internetu. Kontroly České obchodní inspekce byly zaměřeny především na plnění povinností vyplývajících prodávajícím ze zákona o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů.

Porušení právních předpisů bylo inspektory zjištěno ve 460 případech, což představuje 81,1 % z celkového počtu 567 kontrol, které byly v období 1. pololetí roku 2012 provedeny. „Vysoké procento zjištěných porušení právních předpisů není objektivním měřítkem stavu elektronického obchodování v České republice, ale výsledkem pravidelného monitoringu nabídky zboží a služeb na síti internet, který provádějí jednotlivé inspektoráty a skutečnosti, že kontroly jsou prováděny cíleně v rizikových obchodech, u kterých lze předpokládat, že při své činnosti nedodržují obecně závazné právní předpisy,“ uvádí dále ČOI.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v 1. pololetí roku 2012 pravomocně uloženo 408 pokut v celkové hodnotě 1,3 mil. Kč.

Co obchodníci porušují?

Stejně jako v loňském roce bylo při provedených kontrolách nejčastěji zjištěno porušení povinností stanovených prodávajícímu zákonem o ochraně spotřebitele. Jak vyplývá z následujících údajů, většina zjištěných nedostatků je charakteristická právě pro prodej prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Nejčastěji – v téměř polovině zjištění, prokázali inspektoři prodávajícím porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik, respektive klamavých obchodních praktik. Ve většině případů se jednalo o neposkytnutí zásadních informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů, ať již o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy, nebo o uplatnění práv kupujícího. Velkým nešvarem jsou nedostatky u reklamací. „Druhým nejvíce porušovaným ustanovením zákona o ochraně spotřebitele byla povinnost prodávajícího řádně informovat spotřebitele o podmínkách reklamace, tj. uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou – plná třetina zjištění. Dalším často zjišťovaným nedostatkem při obchodování prostřednictvím internetu bylo porušování povinností při přijetí a vyřízení reklamace, včetně nerespektování lhůty k jejímu vyřízení zákonem stanovené,“ informovala ČOI.

Česká obchodí inspekce proto doporučuje spotřebitelům, aby před nákupem v e-shopu ověřovali jeho serióznost a pravdivost informací o samotném prodejci, aby neposkytovali při uzavírání kupní smlouvy citlivé informace o svých poměrech ani nedávali přístup ke svým kreditním kartám.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Další nesmysl, aby měli novináři během okurkové sezó...
xls
16. 8. 2012, 12:13

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená