FinExpert.e15.cz

Co vás nově čeká na katastru?

Novela katastrálního zákona přinesla omezení anonymního získávání informací z katastru nemovitostí, aby chránila citlivé údaje. Jaká je praxe?
Co vás nově čeká na katastru?

I po novele samozřejmě platí, že katastr nemovitostí je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něho opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje. Za příslušný správní poplatek lze tedy bez omezení nadále získat nejčastěji žádané dokumenty, jako výpis z listu vlastnictví (LV) nebo kopii katastrální mapy, jakož i další údaje, které je schopen katastrální úřad poskytnout. Nově však již není možné nahlížet do dokumentů založených ve sbírce listin, ve které se shromažďují zejména kupní smlouvy, darovací smlouvy, usnesení o dědictví a další listiny dokládající nabývací titul majitele nemovitosti, ani do přehledu vlastnictví, t.j. soupisu nemovitého vlastnictví fyzických a právnických osob na území České republiky.

Pokud není přehled vlastnictví poskytnut dálkovým přístupem, kde se osoby identifikují již samotným přihlášením do informačního systému, je možné jej poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který údaje požaduje, a to za 50 Kč za jednu stranu informace. Prokázání totožnosti a uvedení účelu je nutné i pro získání informace ze sbírky listin, do které zatím prostřednictvím internetu nahlížet nelze. Kdo chce získat údaj ze sbírky listin, může dostat buď prostou kopii požadované listiny, za kterou zaplatí 20 Kč za stránku, nebo ověřenou kopii listiny za 50 Kč za stránku. Není však možné dokument předem vidět a rozhodnout se, že některé strany dokumentu nejsou pro žadatele zajímavé. To může požadovanou informaci značně prodražit.

V praxi vyžadují jednotlivá katastrální pracoviště před poskytnutím výpisu z přehledu vlastnictví nebo kopie dokumentu ze sbírky listin od osobně přítomného žadatele vyplnění formuláře, do kterého žadatel doplní své jméno, příjmení a další identifikační údaje.

Jako účel pro získání požadovaného dokumentu převážná většina katastrálních pracovišť akceptuje v praxi uvedení i velmi obecné informace, jako například „obchodní činnost“ nebo „právní prověrka nemovitosti“. Zpravidla tedy není třeba uvádět účel zcela konkrétně. Pracovník katastrálního úřadu následně u přepážky ověří z občanského průkazu, pasu nebo jiného dokladu totožnost žadatele a až poté žádané dokumenty poskytne. V případech, kdy je žádost podávána písemně, bude katastrální úřad totožnost žadatele považovat za zjištěnou, pokud žádost bude opatřena buď úředně ověřeným podpisem žadatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo úředně ověřeným podpisem fyzické osoby, která jedná za právnickou osobu. Výjimka platí v případě, kdy má být požadovaný dokument zasílán na adresu sídla právnické osoby uvedenou v obchodním rejstříku – stačí neověřený podpis jednající osoby.

Příjemnou změnou jistě je, že je možné na kterémkoli katastrálním úřadě získat informace o nemovitostech nacházejících se v katastrálních územích celé České republiky, nikoli již pouze o nemovitostech spadajících do území daného katastrálního úřadu. Katastrální úřady tak prakticky poskytují služby srovnatelné se službami poskytovanými obecními a městskými úřady, notáři a poštami v rámci systému Czech POINT.

Návrhy na provedení záznamu v katastru a dokumenty k založení do sbírky listin je možné doručovat vedle klasických „papírových“ podání i formou datové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou. Katastrální úřad si elektronicky zaslané dokumenty sám převádí do listinné podoby. Od 1. listopadu 2009 jsou katastrální úřady navíc vybaveny datovými schránkami, takže návrhy na provedení záznamů bude tedy možné podávat i jejich prostřednictvím. Možnost elektronického podání se bohužel zatím netýká návrhů na vklad, které lze i nadále podávat pouze klasickou „papírovou“ formou.

Novela dále upravila zápis vlastnictví k nově vzniklým stavbám do katastru nemovitostí, a odstranila tak problémy původní úpravy. Jako vlastník nově evidované stavby se nyní do katastru zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, neprokáže-li své vlastnické právo k nově vybudované stavbě někdo jiný. Byla tedy zavedena vyvratitelná domněnka vlastnictví ve prospěch vlastníka pozemku, s možností pro zhotovitele stavby, popřípadě jinou osobu, aby své vlastnické právo prokázala. Vlastnické právo je umožněno prokázat nájemní smlouvou, pokud vlastník pozemku pronajal pozemek dlouhodobě jiné osobě k vybudování stavby. Novela tak řeší do té doby nejasný stav, kdy se jako vlastník nové stavby zapisoval do katastru nemovitostí „vlastník pozemku nebo stavebník“, přičemž nebylo zákonem jasně upraveno, kdo z nich má přednost.

Autoři pracují v advokátní kanceláři bpv Braun Haškovcová

Článek vyšel v časopise Osobní finance.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená