FinExpert.e15.cz

Co skrývá RPSN?

I přes krizi úvěrové společnosti nabízí kreditní karty i expresní úvěry jako na běžícím pásu. Porovnávat je můžete podle různých kritérií, to nejdůležitější ovšem najdete pod zkratkou RPSN.
Co skrývá RPSN?

RPSN znamená roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr nebo hotovostní půjčku. Představuje takovou diskontní sazbu, při které se současná hodnota všech budoucích peněžních toků rovná současné hodnotě pořizovaného aktiva.

Obvykle se vyjadřuje v procentním podílu z dlužné částky splatné v jednom kalendářním roce. Je to ekonomický ukazatel, který vypovídá o úrovni platebních podmínek poskytovaného úvěru. RPSN zohledňuje časovou hodnotu peněz. Díky RPSN tak lze posoudit, zda je daný úvěr výhodný či nikoliv a to porovnáním jednotlivých úvěrových nabídek, které mají různě nastavené platební podmínky.

Podle zákona č. 321/2001 Sb. musí společnost poskytující úvěr informovat spotřebitele o výši RPSN nebo o příkladu jeho výpočtu. To je v případě, kdy se jedná o reklamu, která obsahuje úrokovou sazbu nebo jakékoliv údaje, které se týkají nákladů na úvěr. Výjimkou je reklama na takový typ úvěru, pro který RPSN stanovit nelze. Dejte si ovšem pozor, existují výjimky – na některé typy spotřebitelských úvěrů se zákon nevztahuje. Jde o úvěry nižší než 5 000 Kč, vyšší než 800 000 Kč nebo na úvěry se splatností nejvýše tři měsíce. Pokud určitá reklama nesplňuje zákonné podmínky o uveřejňování RPSN, je úvěr úročen podle diskontní sazby ČNB platné v době uzavření smlouvy. To je pro spotřebitele obvykle výhodnější, protože pak platí nižší splátky. Podobná povinnost se podle směrnice 98/7/ES vztahuje i na poskytovatele v ostatních zemích Evropské unie.

S ukazatelem RPSN se v rámci reklamy lze setkat v různých médiích - v tisku, televizi, rozhlase, na internetu, na billboardech atd. Tento ukazatel bývá často uváděn drobným písmem jako součást reklamy na určitou formu externího financování – spotřebitelský úvěr nebo hotovostní půjčku a to jak bankovní, tak i nebankovní. Hodnoty RPSN se v praxi pohybuji od 5 % přes běžných 10–15 % až po řádově desítky procent. Takové vysoké hodnoty ovšem signalizují, že nabízený úvěr „nebude z těch nejvýhodnějších“. Při některých akčních nabídkách společností může být ukazatel RPSN i nulový.

Na hodnotu RPSN mají vliv následující faktory:

  • výše poskytovaného úvěru;
  • doba, na kterou je úvěr poskytován;
  • výše nákladů – plateb, splátek a poplatků spojených s poskytnutím úvěru.

Mezi tyto náklady označované někdy jako běžné náklady patří:

  • poplatky za uzavření smlouvy;
  • poplatky, které se vážou k posouzení žádosti o úvěr;
  • poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru;
  • poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení učtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení;
  • platby za pojištění nebo záruku, pokud se bude jednat o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti;
  • odkupní cena předmětu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajimateli, po jejíž úhradě se leasingový nájemce stává vlastníkem předmětu leasingu);
  • první navýšená splátka (akontace).

Hodnota RPSN záleží také na časovém rozvržení jednotlivých termínů, kdy jsou platby uskutečňovány.

Úrok vs. RPSN

Roční úroková sazba úvěru je obvykle nižší než RPSN, protože při výpočtu RPSN se kromě úrokových nákladů spojených s poskytnutím daného úvěru (platba jistiny a úroků) zohledňují i jiné náklady označované někdy jako běžné náklady. Pokud by běžné náklady byly nulové, byla by roční úroková sazba úvěru stejná jako RPSN.

RPSN je uváděna vždy na roční bázi, zatímco úrokové sazby mohou být obecně uváděny na roční, měsíční, týdenní bázi apod. To znesnadňuje orientaci spotřebitelů při porovnávání jednotlivých úvěrových nabídek. Většinou platí, že čím nižší je hodnota RPSN, tím je daný spotřebitelský úvěr výhodnější. Není tomu tak vždy, protože Zákon o spotřebitelském úvěru umožňuje do výpočtu RPSN nezahrnout úplně všechny náklady, které jsou s poskytnutím úvěru spojeny. Tohoto faktu využívají poskytovatelé úvěrů, kteří tak ve snaze přilákat více klientů na své produkty uvádějí nižší RPSN než jaká je ve skutečnosti. Obecně je ukazatel RPSN spolu s koeficientem navýšení a úrokovou sazbou jen ukazatelem pomocným, ne univerzálním. Nedá se z něj okamžitě určit, o kolik zaplatí spotřebitel navíc. Nezohledňuje ani možné budoucí pokuty za pozdní splacení nebo jiná porušení uzavřené úvěrové smlouvy.

Článek vyšel v časopise Osobní finance.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená