FinExpert.e15.cz

Co si počít s nezaplacenými fakturami?

Rychle, efektivněji a často i levněji řešit své problémy můžete díky rozhodčímu řízení, jež bývá označováno též jako arbitráž.

Kapitoly článku

Kapitola 1
Kapitola 2

Co si počít s nezaplacenými fakturami?

Podnikáte a v účetnictví vás straší nezaplacené faktury od vašich smluvních partnerů? Chystáte se navázat nové obchodní kontakty se smluvními partnery z celého světa, a pochybujete o vymahatelnosti vašich budoucích pohledávek? Děsíte se délky případného soudního sporu, pokud spolupráce nebude probíhat dle vašich představ?  

Dle studie zpracované pro FinExpert.cz advokátní kanceláří Havel & Holásek, se bystrý podnikatel pozná mimo jiné i podle toho, že dokáže předvídat možná rizika, a poté jim i úspěšně čelit. Jedním z hlavních rizik zejména pro menší podnikatele je nedostatečné cashflow, tedy nedostatek disponibilních prostředků k úhradě vlastních závazků. Tento nedostatek může být způsoben především nezaplacenými vlastními splatnými pohledávkami a délkou, popřípadě nedostatečnou úspěšností jejich vymáhání.  

Co je to rozhodčí řízení, jak na něj a jaké existují soudy se dozvíte v kapitole 2.

Výhody rozhodčího řízení 

Základní a nejdůležitější výhodou rozhodčího řízení je téměř jisté uznání a výkon rozhodčích nálezů v nejrůznějších zemích světa. Tento efektivní mechanismus upravuje Newyorkská úmluva, k níž přistoupilo a k jejímuž dodržování se zavázalo celkem 137 států světa. 

Neméně významnou výhodou rozhodčího řízení je rozsáhlá autonomie vůle stran, které si mohou zvolit místo, jazyk a dobu jednání, pravidla jednání, právní řád, nebo např. i počet rozhodců.  

Neopomenutelnou výhodou je samozřejmě rychlost. Rozhodčí řízení je zásadně jednoinstanční a pokud si strany výslovně nedohodnou přípustnost odvolání, je rozhodčí nález zvoleného rozhodce rozhodnutím konečným. Strany si navíc mohou zvolit tzv. zkrácené řízení (expedited arbitration), přičemž zvýšené časové nároky na rozhodce bývají v tomto případě vykoupeny vyššími náklady řízení. 

Další velkou výhodou rozhodčího řízení jsou jednodušší procesní pravidla. Význam této výhody je patrný především u mezinárodní arbitráže, neboť procesní pravidla řízení před soudem v jednotlivých zemích jsou natolik odlišná, že je zastupování advokátem z jiného státu (pokud je dovoleno) skoro nemožné. Při volbě stálého rozhodčího soudu se mohou strany seznámit s procesními pravidly z veřejně přístupného řádu zvoleného rozhodčího soudu, přičemž řády jednotlivých rozhodčích soudů se navzájem podobají. Jednodušší procesní pravidla umožňují i neformální komunikaci se stranami řízení, která výrazným způsobem napomáhá k rychlému průběhu celého řízení.  

Rychlost, neformálnost a možnost stran ovlivňovat řízení snižuje i celkové náklady rozhodčího řízení. Možnost využití znalců nejen z oboru práva, neveřejnost jednání, rozhodování věci rozhodcem kvalifikovaným v určitém oboru majícím s rozhodováním obdobných sporů dlouholeté zkušenosti i možnost nechat se zastupovat vlastním advokátem jsou jen další výhody, které mohou zásadním způsobem usnadnit vymáhání pohledávek. 

Nevýhody rozhodčího řízení 

Rozhodčí řízení má i nevýhody, na něž je třeba upozornit.. Problém může nastat s potřebou vydání předběžného opatření, neboť rozhodce nemá možnost jej vydat a povinnou stranu donutit k jeho plnění. Strana, která vydání předběžného opatření žádá, se musí obrátit na běžný soud. Rovněž náklady na vedení rozhodčího řízení mohou v případě vedení sporu před renomovaným stálým rozhodčím soudem překročit náklady soudního řízení, vedeného u běžného soudu.  

Co by měla rozhodčí smlouva/doložka obsahovat? 

V prvé řadě by měla obsahovat rozhodnutí stran řešit své spory v rozhodčím řízení a vymezit druh řízení, tedy jestli si zvolili stálý rozhodčí soud (a který) nebo soud „ad hoc“. Od výběru rozhodčího řízení se dále odvíjí i obsah rozhodčí smlouvy či doložky.  

Pokud si strany zvolí řízení „ad hoc“, musí určit, podle jakých pravidel se řízení povede. Lze zvolit např. řád některého ze stálých rozhodčích soudů nebo mezinárodními organizacemi stanovená pravidla pro rozhodčí řízení, jako např. rozhodčí pravidla UNCITRAL (Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo, která se zaměřuje zejména na sjednávání unifikačních vzorových předpisů a legislativních doporučení pro mezinárodní obchod). V rozhodčí smlouvě / doložce by dále nemělo chybět jméno rozhodce / rozhodců nebo způsob jejich určení, rozhodné právo, místo jednání, jazyk jednání, možnost odvolání či případná úprava délky sporu.  

U volby stálého rozhodčího soudu odpadá nutnost volit procesní pravidla, nicméně strany musí zvolit počet rozhodců, které si vyberou ze seznamu rozhodců vedeném u stálého rozhodčího soudu. Strany si obvykle dále zvolí jeden z  nabízených jednacích jazyků.  

Aby strany minimalizovaly možnost případné neplatnosti rozhodčí doložky / smlouvy, doporučujeme použít některou ze vzorových rozhodčích doložek, které většinou stálé rozhodčí soudy publikují na svých webových stránkách, resp. ve svých publikacích.    

Rozhodčí řízení se vyplatí 

Volba rozhodčího řízení je jedním ze způsobů, jak předcházet rizikům každodenního podnikání.  S určitými předem kvantifikovatelnými vstupními náklady dokážete ovlivnit způsob a rychlost vymáhání vašich nezaplacených pohledávek, a tak zmírnit negativní důsledky jejich samotné existence.

  

Autoři:

Mgr. Daniel Uličný, advokát

Mgr. Lenka Pavlíková, advokátní koncipientka

Havel & Holásek advokátní kancelář, s.r.o.

Další kapitola
 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená