FinExpert.e15.cz

Co s nevhodným dárkem?

Výměna nevhodných dárků není povinnost, ale dobrolný krok ze strany prodejce.
Co s nevhodným dárkem?

Někteří prodejci lákají před vánočními svátky nové zákazníky kromě jiného na možnost výměny nevhodného dárku, nebo dokonce vrácení peněz při jeho vrácení. Jedná se však o ryze dobrovolný krok ze strany prodejce a nemá nic společného s reklamací, která může být často i stresovou záležitostí.

Reklamace či výměna zboží může být docela nepříjemným zážitkem, obzvláště postrádá-li prodejce zboží či služby ochotu se dohodnout. Pokud však znáte svá práva a není vám cizí asertivní chování, může být jednání s neochotným obchodníkem mnohem jednodušší.

Reklamace vs. vrácení

Výměnu zboží či vrácení peněz můžete požadovat vesměs ze dvou důvodů. Prvním z nich je nespokojenost s výrobkem pro jeho nefunkčnost či vady. Pak musí výměně předcházet reklamace zboží, na kterou máte ze zákona nárok. Druhým důvodem mohou být ryze osobní motivy. V tomto případě je však pouze na vůli prodejce, zda vám vyhoví, protože zákon mu v tomto ohledu neukládá žádnou povinnost.

K tomuto vstřícnému kroku některé prodejce vede konkurenční prostředí a snaha udržet si zákazníky. Jen výjimečně vám prodejce bude ochoten vrátit peníze, mnohem častější je výměna zboží za jiné, ideálně stejné nebo vyšší hodnoty, kterou budete muset pochopitelně doplatit.

Jak je patrné, na rozdíl od reklamace, je stanovení podmínek výměny nevhodného výrobku či vrácení peněz v kompetenci prodejce. Pokud se tedy chcete dohodnout, musíte podmínky respektovat. Takovým tradičním požadavkem bývá vrácení výrobku v originálním obalu, což může být problém, obzvláště po vášnivém rozbalování vánočních dárků. Například u textilního zboží bývají zase vyžadovány neodstřižené visačky. Obchody zpravidla neumožňují výměnu či vrácení kosmetického zboží, potravin a spodního prádla.

Dobu, po kterou je možno výrobek vrátit, si stanovuje prodejce sám. Oproti tomu u reklamace je zákonem stanovená standardní doba pro její uplatnění, a to po dobu dvou let. Doba na vrácení či výměnu zboží nebývá velmi dlouhá a v případě nevhodných vánočních dárků je pak termín pro vznesení požadavků zpravidla do poloviny či konce ledna. I při výměně zboží vyžaduje prodejce doklad o koupi.

Právo reklamace zaručuje zákon

Postup reklamace, práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího stanovuje zákon, konkrétně zákon o ochraně spotřebitele. Jediné, co můžete přímo ovlivnit, je časová prodleva, která nastane mezi zjištěním vady a samotnou reklamací. Čím dříve se s reklamací na obchodníka obrátíte tím lépe.

Dle zákona se předpokládá, že výrobek, u něhož se objeví vada do šesti měsíců od převzetí zboží, byl vadný již v době nákupu a máte právo na výměnu zboží. Typickým příkladem odmítnuté reklamace z důvodu jejího zbytečného odkládání může být drobná vada obuvi, která je reklamována teprve tehdy, až se stane obuv naprosto nenositelnou.

Reklamaci uplatňujte vždy u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, popřípadě v servisní opravně, která je pro záruční opravy uvedena v záručním listě. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv své organizační složce (prodejně, provozovně, apod.), ve které je přijetí možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb.

Pokud jste tedy výrobek koupili mimo místo vašeho bydliště, nemusíte kvůli reklamaci nikam cestovat, ale svou reklamaci uplatníte v nejbližší provozovně prodejce se stejným sortimentem zboží. Reklamace se nikdy neuplatňují u dodavatele nebo výrobce, i když na ně prodejce odkazuje.

Vyřízení reklamace

Při reklamaci musíte prokázat, že jste výrobek koupili v prodejně obchodníka. Nákup můžete doložit paragonem, záručním listem či výpisem z platební karty. V západních zemích je běžné, že prodejce se spokojí s čestným prohlášením spotřebitele. Před reklamací výrobek řádně očistěte, máte-li původní obal, zabalte jej. S pracovníkem, který je pověřen vyřizováním reklamací, vyplňte protokol. V něm je uvedeno datum uplatnění reklamace, důvod a způsob vyřízení reklamace. Pokud požaduje například výměnu zboží, uveďte tento požadavek přímo do protokolu.

Samo vyřízení reklamace závisí na povaze reklamované vady, to znamená, zda jde o vadu odstranitelnou, či neodstranitelnou. Jestliže má zboží odstranitelnou vadu, můžete požadovat její bezplatné a včasné odstranění. Prodávající však má právo namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. Pokud se stejná původně odstranitelná vada objeví ještě alespoň dvakrát, nebo má zboží větší počet vad, máte právo určit si, zda požadujete výměnu zboží nebo vrácení peněz.

Jestliže má zboží vadu neodstranitelnou, to znamená takovou vadu, kvůli které nelze zboží používat v plném rozsahu a se všemi funkčnostmi, máte opět právo na výměnu věci nebo můžete odstoupit od smlouvy a obdržet zpět kupní cenu. V případě, že výrobek obsahuje neodstranitelné vady, které ale nebrání jeho užívání a vy nechcete čekat na opravu, můžete požadovat u prodejce přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

Podle zákona o ochraně spotřebitele je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Doba závisí na druhu výrobku či služby. Jestliže prodávající reklamaci neuzná, měli byste po něm vyžadovat písemné potvrzení, ve kterém výslovně uvede, proč reklamaci odmítá. Pokud je reklamace uznána, musí být podle zákona vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Pokud to prodejce nestihne, máte stejná práva, jako kdyby byla na výrobku neodstranitelná vada.

Nenechte si líbit

Nekorektní prodejce bude dělat vše pro to, aby se reklamaci vyhnul, nebo ji alespoň oddálil nebo vás od ní úplně odradil. Takovým jednáním, která nemají oporu v zákoně, a měli byste se proti němu ihned odradit je například:

  • Prodlužování doby na vyřízení reklamace (nelze bez vašeho souhlasu);
  • Vyžadování originálního obalu (žádný zákonný předpis neukládá povinnost uschovávat obaly od výrobků);
  • Odkazování na výrobce (kdo je výrobcem a čím je vada způsobena nehraje roli);
  • Neuznání reklamace u zlevněného zboží (právo reklamace se týká i zboží z výprodeje a akčních nabídek);

Nákup přes internet

S houstnoucím předvánočním shonem se stává nakupování v kamenných obchodech stále více stresující, proto stále více spotřebitelů využívá k nákupu dárků internet. Stejná pravidla jako pro nákup přes internet se ale vztahují také na objednávky z katalogů či časopisů pomocí vyplněné a odeslané objednávky, či na objednávky telefonické.

Při nákupu na dálku můžete odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce. Máte na to lhůtu 14 dní od převzetí zboží. Prodejce má povinnost vrátit peníze za zboží bez prodlení, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Podmínky vrácení zboží jsou stejné jako v případě nákupu v kamenné prodejně.
 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená