FinExpert.e15.cz

Co přináší novela živnostenského zákona

Ve středu schválila Poslanecká sněmovna podnikateli dlouho očekávanou novelu živnostenského zákona.
Co přináší novela živnostenského zákona

Pokud novela projde úspěšně i senátem a podepíše ji prezident, vstoupí s vysokou pravděpodobností v účinnost k 1 dubnu, jak zákon předpokládá.

Živnostenská oprávnění nahradí jediný dokument

Živnostenské listy a koncesní listiny, které nyní slouží jako průkazy živnostenského oprávnění, budou nahrazeny jediným dokladem, konkrétně výpisem z živnostenského rejstříku. Pro podnikatele to znamená jednoznačnou úlevu, protože své oprávnění k provozování více živností budou moci prokazovat jen jedním dokladem oproti současnému stavu, kdy musel mít podnikatel na každou živnost samostatný doklad nebo koncesní listinu. Za každý doklad se muselo při jeho vyřízení platit správní poplatky (1 000 Kč pro živnosti volné). Kromě finanční úspory přinese novela zjednodušení administrativy a tím i úsporu času nejen na strane podnikatele ale i živnostenského úřadu.

Zavádí se jedna volná živnost

V současné době existuje 125 volných živností s 622 předměty živnosti. Novš se zavádí jediná volná živnost. Podnikatel jenom nahlásí jeden nebo více z 80 oborů činnosti, které bude v rámci této živnosti vykonávat.

Ruší se místní příslušnost živnostenských úřadů

Pro podnikatele přináší tato změna tu výhodu, že bude moci ohlásit živnost, podat žádost o koncesi či splnit ohlašovací nebo oznamovací povinnost související s podnikáním na kterémkoli obecním živnostenském úřadě.Podnikatel se tak obrátí na nejbližší živnostenský úřad nebo prostě na ten, který má „při cestě“. Informace budou úřady sdílet v rámci informačního systému živnostenského rejstříku.

Tvůrci novely očekávají i vnesení konkurence mezi živnostenské úřady. Počet klientů živnostenských úřadů bude záviset na kvalitě jejich práce, nikoli na počtu podnikatelů ve spádovém regionu. Podnikatel, který nebude se službami na jiném úřadě spokojen, může své záležitosti řešit na původním místně příslušném nebo úplně jiném úřadě.

Omezuje se oznamovací povinnost podnikatele

Oznamovací povinnost podnikatele vůči živnostenským úřadům se bude týkat jen změn takových údajů, které nejsou živnostenské úřady schopny získat z databází, které má veřejná a státní správa k dispozici. Takovou databází je v současné době obchodní rejstřík po vyřešení legislativních otázek připadá ve střednědobém horizontu v úvahu i informační systém evidence obyvatel.

Pro začínající podnikatele se výrazně snižují nároky na povinnou praxi

Pokud má živnostník vzdělání v oboru, může začít podnikat okamžitě. Např. absoloventi tříletých účebních oborů (kadeřnice, truhlář, zedník atd.) by měli být schopni obor prakticky zvládnout. Měli by tedy mít možnost vykonávat své povolání i jako podnikatelé.

Současný živnostenský zákon jim však ukládá mít kromě výučního listu ještě praxi. Získání zaměstnání v oboru ale často znamená povinnost dělat pomocné práce. Vyučení bez praxe se tak ale kvůli živnostenskému zákonu stávají levnou pracovní silou. Svoji praxi, kterou jim ukládá zákon, musí získat v nevýhodných podmínkách, které znamenají také finanční ztrátu.

Novela ruší povinnou praxi. Logicky předpokládá, že za tři roky se student naučí tolik, že se může sám pustit do podnikání. Praxi pak bude získávat ve svém podnikání mnohem efektivněji. Bude vědět, že pracuje sám za sebe, za své reference, za své jméno. Tato motivace bude zaměstnanci se vzdálenou vyhlídkou na vlastní živnost téměř vždy scházet.

Vystudoval-li budoucí podnikatel příbuzný obor, nebo má potřebnou rekvalifikaci, bude mu stačit roční praxe. Např. mladík vyučený v oboru tesař se chce živit svým koníčkem, truhlařinou. Má k tomu praktické dispozice, ale chybí mu vzdělání na míru šité na profesi truhláře. Má štěstí, že je vyučen v příbuzném oboru. Je tesař. Podle nového zákona mu stačí pouze jeden rok praxe. Za tu dobu pochytí veškeré návyky, které jsou pro truhlařinu specifické. Zatím je pochopitelně nezná.

Více než rok praxe není třeba, rámcově novou živnost bude zvládat, je přece tesař. Po roce v dílně jiného truhláře mu může poděkovat za předané zkušenosti a založit si vlastní živnost. Z hlediska nového zákona mu v tom nic bránit nebude. Ne každý má vzdělání v příbuzném oboru. Může si jej doplnit v některém z rekvalifikačních kurzů. Získá tím výchozí pozici, jako by byl vyučený v daném oboru.

Ti, kteří nemají potřebné vzdělání v oboru a doloží šestiletou praxi, mohou také bez problémů začít podnikat. Např. třicetiletý muž se vyučil prodavačem. Tímto oborem se nikdy neživil. Spíš pomáhal na stavbách, později byl zaměstnán jako stálý pracovník ve stavební firmě. Ve třiceti letech si chtěl začít vydělávat sám na sebe. Nyní mu stačí doložit, že alespoň šest let pracuje v oboru, ve kterém se teď rozhodl podnikat. Nepotřebuje žádné další vzdělání, žádnou rekvalifikaci. Stačí, že už minimálně šest let ví, jak obor funguje. Může se hned pustit do podnikání jen se svými zkušenostmi. Zákon to umožňuje. Každý, kdo má šestiletou praxi, svému oboru logicky rozumí.

 

Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Doufám že v tom článku máte chybu
Veronika
2. 6. 2009, 08:30
Doufám že v tom článku máte chybu
vk
17. 2. 2008, 19:09
Každý, kdo má šestiletou praxi, svému oboru logick
MoB
15. 2. 2008, 07:30

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená