FinExpert.e15.cz

Co ovlivňuje výši invalidních důchodů? Mimo jiné dopočtená doba

Co ovlivňuje výši invalidních důchodů? Mimo jiné dopočtená doba

Zákon myslí i na ty, kteří se stanou invalidními v útlém věku. Nemusí mít strach z toho, že jejich invalidní důchod bude velmi nízký z důvodu málo odpracovaných let a krátké získané doby důchodového pojištění. Zákon na tyto situace pamatuje a do doby pojištění pro výpočet invalidního důchodu započítává i tzv. dopočtenou dobu. Toto pravidlo platí pro výpočet důchodu, ale je třeba upozornit na to, že na nárok na invalidní důchod musíte splnit podmínku získání potřebné doby pojištění.

Pět věcí, které můžete udělat pro své duševní zdraví

Pět věcí, které můžete udělat pro své duševní zdraví

Podívejte se na pár zásad, díky kterým se budete cítit lépe.

Co je to dopočtená doba

Jde o dobu od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku. Podle ČSSZ je to zjednodušeně řečeno doba, kterou by hypoteticky člověk mohl získat, pokud by nebyl invalidním. Při výpočtu se nebere v potaz skutečný věk žadatele, ale určuje se pro muže i ženy jednotně. A to tak, že se za něj považuje důchodový věk stanovený pro ženy stejného data narození, které nevychovaly žádné dítě. Dále se při získávání invalidního důchodu zohledňuje doba pojištění získaná do vzniku invalidity. 

Pro zápočet dopočtené doby je nutné splnit některé podmínky

Pokud má být započtena dopočtená doba, je třeba, aby období od 18 let věku pojištěnce do vzniku nároku na invalidní důchod, bylo kryto dobou českého pojištění. Dále je splněna podmínky v případě, že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. A také v situaci, kdy nárok na invalidní důchod vznikl před 18. rokem věku žadatele.                                                                  

Jestliže pojištění nebylo kryto dobou českého pojištění (v období od 18 let věku pojištěnce do vzniku nároku na invalidní důchod), i v tomto případě je dopočtená doba započtena v plném rozsahu, a to pokud je kratší 1 roku (vznikla-li invalidita před 28. rokem věku pojištěnce), 2 let (vznikla-li invalidita pojištěnce od dosažení věku 28 let do 40. roku jeho věku), nebo 3 let (vznikla-li invalidita od dosažení věku 40 let pojištěnce). Pokud nejsou podmínky splněny, dopočtená doba se krátí.

Na dopočtenou dobu zaniká nárok v situacích, kdy byla invalidita způsobena následkem záměrného poškození zdraví, či v případech, kdy poškození zdraví vzniklo následkem úmyslného trestného činu způsobeného žadatelem o invalidní důchod.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená