FinExpert.e15.cz

Co můžeme čekat od amerických akcií?

Růst, stagnaci nebo pokles? A co dolar? Bude oslabovat nebo posilovat? Jaké scénáře jsou nejpravděpodobnější a proč?
AKCIE USA budou podle oslovených odborníků v krátkém období stagnovat, někteří předpovídají i pokles během druhé poloviny roku 2006. Naopak v delším horizontu jsou optimističtí, předpovídají růst už během roku 2007. Důvodem je atraktivní ocenění akcií a ziskovost firem. DOLAR by měl nadále oslabovat.              

Na otázky FOND SHOPu se tentokrát nebáli odpovídat: Clemens Klein z Vídně, portfolio manažer fondu ESPA Stock America, Patrick Mange z Paříže, ředitel oddělení výzkumu a strategií v BNP Paribas Asset Management a třetím zúčastněným byl Eric McLaughlin z Bostonu, senior product specialist v severoamerické centrále společnosti Fortis Investments.

Zpomalení, nikoli recese

Tempo růstu ekonomiky USA zpomaluje, inflace roste, nemovitostní trh ochlazuje, indexy důvěry klesají, růst soukromé spotřeby zpomaluje. Nejsme náhodou na začátku hospodářské recese v USA?

Odpověď všech tří odborníků je jednoznačná – žádnou recesi v hospodářství USA údajně očekávat nelze. Nejpravděpodobnějším scénářem je tzv. hladké přistání. Fed cíleně zpomaluje ekonomiku vyššími úrokovými sazbami, aby se vyhnul vysoké inflaci. Oslovení experti s jednáním Fedu souhlasí. I přes vyšší sazby by měla ekonomika USA růst i v následujícím roce, i když pomalejším tempem než doposud.

Velmi přesně se vyjádřil pan Klein: „Recese je v ekonomické teorii definována jako období alespoň dvou po sobě jdoucích čtvrtletí se záporným růstem HDP. Proto je moje jednoznačná odpověď – ne, nejsme na začátku ekonomické recese v USA. I přes zpomalení růstu v některých odvětvích americké ekonomiky, zejména v nemovitostním sektoru a sektoru spotřebního zboží, není v současných datech nic, co by podporovalo domněnku, že růst americké ekonomiky by měl být v následujících čtvrtletích záporný. Nicméně očekáváme v USA zpomalení hospodářského růstu. To by se mělo objevit koncem letošního roku a trvat v roce 2007. Hlavní důvod pro tento scénář vyplývá z toho, že centrální banky v hlavních světových ekonomikách jsou stále ve fázi zpřísňování monetární politiky. Zvyšování úrokových sazeb má vždy hmatatelné dopady na ekonomiku nejméně s šestiměsíčním zpožděním. Ze současného obrazu nám vyplývá, že můžeme čekat spíše tzv. hladké přistání a ne recesi.“

Scénář hladkého přistání zdůraznil i pan Mange: „Zklamání způsobené nižším než očekávaným růstem HDP za druhé čtvrtletí (2,5 % anualizovaně) nás nevedlo ke změně pohledu na ekonomiku USA. Ekonomická aktivita bude pravděpodobně v příštích měsících mírně utlumena, což vyplývá ze stagnujícího trhu nemovitostí. Vyšší inflace je v souladu s koncem hospodářského cyklu. Naším nejpravděpodobnějším scénářem je hladké přistání, ne recese.“

Pan Mange dále sdělil, že souhlasí se scénářem vývoje, který očekává Fed. Podle tohoto scénáře by měl ekonomický růst země během letošního a příštího roku zpomalovat.      

Recesi vyloučil i pan McLaughlin a předpovídá pouze zpomalení americké ekonomiky: „Fed v poslední béžové knize (komentář Fedu k situaci v ekonomice – pozn. red.) prohlásil, že růst ekonomiky USA v posledním měsíci zpomalil zatímco spotřebitelské ceny a mzdy mírně vzrostly. Tento vývoj potvrzuje správnost minulých predikci Fedu. Aktivita na realitním trhu zpomaluje a také maloobchodní prodeje rostou velmi pomalým tempem. Nesmíme ovšem zapomínat, že objem prodejů na realitním trhu se nacházel na historických maximech, tudíž ochlazení v tomto sektoru bylo neodvratné. Růst mezd a spotřebitelských cen lze stále považovat za mírný. Zpomalení růstu ekonomiky USA potvrzují údaje o HDP za druhé čtvrtletí. HDP vzrostl o méně než se očekávalo, o 2,5 % (anualizovaně), přičemž průměr za předchozí dvě čtvrtletí dosáhl 3,7 %. Podle našeho názoru je pravděpodobné, že Fed opět přistoupí ke zvýšení úrokové sazby. Fed cíleně zpomaluje ekonomiku. Trhy se dříve obávaly tzv. přestřelení v sérii zvyšování úrokových sazeb. Tato obava je však dnes zcela mimo hru. Právě prostředí vyšších úrokových sazeb dovolí ekonomice USA pokračovat v růstu, třebaže pomalejším tempem, a přitom se vyhnout vysoké inflaci. Žádnou recesi v následujících měsících neočekáváme.“

Dolar bude nadále oslabovat

Americký dolar oslabuje. Existují faktory, které podporují jeho další oslabování, například deficit obchodní bilance, deficit státního rozpočtu, snižování podílu dolaru v rezervách centrálních bank ve prospěch eura, brzké ukončení zvyšování úrokových sazeb v USA. Můžeme očekávat další oslabování dolaru?

Dva ze tří oslovených expertů se vyjádřili jednoznačně: Dolar bude nadále vůči ostatním měnám oslabovat. Faktory zmíněné v otázce platí, projevují se a tlak na oslabování dolaru budou vytvářet i v budoucnu. Předpokládané oslabování dolaru v krátkodobém i střednědobém horizontu by však mělo být pozvolné. Vlády zemí s vysokým HDP (USA, Čína, Japonsko) se bojí razantních změn v hodnotách měn a snaží se jim zabránit.  

Oslabování dolaru předpovídá pan Klein: „Všechny vyjmenované faktory (dvojí deficit, posuny v rezervách centrálních bank, atd.) skutečně dolar tíží a vypadá to, že budou tížit i do budoucna. Přibližující se konec ve zvyšování úrokových sazeb, které v současné době podporují hodnotu dolaru, povede k dalšímu oslabování americké měny v druhé polovině letošního roku. Předpokládáme, že pokles hodnoty dolaru budeomezený. Prudký pokles by byl příliš rizikový zejména pro exportně orientované ekonomiky jako je Čína a Japonsko. Ve středním, ale i delším, horizontu očekáváme postupné oslabování dolaru.“

Se slábnoucím dolarem počítá i pan Mange: „Předpovídáme pozvolné oslabování dolaru. V posledních dvou měsících měnoví dealeři nebrali příliš v potaz cyklické faktory, které způsobují tlaky na oslabování dolaru (blízký konec zpřísňování monetární politiky, pokles ekonomické aktivity). Jakmile tyto faktory trh zaregistruje s plnou vahou, může být výsledkem další výraznější pokles hodnoty dolaru. Vlády zemí se bezpochyby snaží uklidnit situaci a zamezit náhlému propadu hodnoty dolaru, což by mělo za následek porušení křehké rovnováhy ve financování deficitů USA a destabilizaci světových kapitálových trhů. Oslabování dolaru můžeme očekávat, ale s největší pravděpodobností postupné.“

Pan McLaughlin se k dlouhodobější předpovědi nevyjádřil: „Nižší než očekávaný růst HDP v USA za druhé čtvrtletí se neprojevil výraznějším oslabením dolaru. Po zveřejnění dat o HDP jsme očekávali větší oslabení měny. Existuje několik důvodů proč dolar neoslabil víc. Jedním z nich je neustávající příliv prostředků na americký finanční trh.“

Klepněte pro větší obrázek

Akcie budou krátkodobě stagnovat, dlouhodobě růst

Ceny akcií na amerických trzích šly dolů během května letošního roku a ještě se nevrátily na původní hodnoty. Jaké jsou očekávání ohledně cen akcií v krátkém horizontu dvou až tří měsíců a v delším horizontu jednoho až dvou let? Je možná stagnace z důvodu negativních faktorů jako například klesající spotřeba, rostoucí náklady firem, atd.?

V krátkém období očekávají odborníci na akciových trzích USA stagnaci, někteří i pokles. V delším období jsou všichni optimističtí. Důvodem je atraktivní ocenění akcií a poměrně vysoká ziskovost firem.  

Svůj názor opět nijak nemlží pan Klein:  „To,co jsme viděli na finančních trzích nedávno, byla dle našeho názoru první část korekce, která bude ještě pokračovat. Nynější růst vidíme jako dočasný, způsobený reakcí na minima po poklesu. V druhé půlce roku 2006 očekáváme pokračování započaté korekce s poklesy až o 10 % z dnešních cen.  Hlavním důvodem pro náš negativní krátkodobý výhled jsou obavy z nedostatečného růstu zisků, zejména ve čtvrtém čtvrtletí. V současné době zpomaluje ekonomika, náklady firem rostou a tržby i marže jsou vysoké. To je prostředí, jež vytváří rizika pro udržení ziskovosti firem. Teprve očekávanou korekci považujeme za skutečnou nákupní příležitost. Již dnes atraktivní ocenění akcií spolu s očekávaným ukončením období zvyšování úrokových sazeb během letošního roku může vést k výraznému růstu na americkém akciovém trhu během roku 2007.“

Podobně se vyjádřil i pan Mange: „Prudký pokles cen akcií mezi 9. květnem a 13. červnem, který smazal veškerou výkonnost od počátku roku, byl pozorován na všech světových burzách, nejenom v USA. Burzy ovládl strach, že je to projev velmi nevýhodné situace pro akcie – zpomalující ekonomika a rostoucí inflace. Americké akcie zvládly tento mini-medvědí trh poměrně dobře. Investoři se v časech nejistoty často vracejí na domácí trh. Současný růst na americkém akciovém trhu pravděpodobně zpomalí v druhé půlce roku 2006. Marže firem budou klesat z důvodu růstu mezd, zatímco růst tržeb začne zpomalovat. Co se vývoje zisků firem týká, analytici nejsou pesimističtí. Zdá se, že ziskovost firem neklesne tak moc, jak se dříve domnívali. Průměrná hodnota ukazatele P/E (zisk na akcii) pro akcie v indexu S&P 500 je na úrovni 13,6. To je o 20 % méně než patnáctiletý průměr. Z historické perspektivy jsou akcie velmi levné, zejména při srovnání s cenami dluhopisů. Modely ukazují, že jsou podhodnocené a odměna za riziko je vysoká. Myslíme si, že akciový trh může reagovat kladně na ukončení období zvyšování úrokových sazeb. Z tohoto důvodu máme pozitivní pohled jak na dlouhé, tak na krátké období.“

S názory obou kolegů souhlasí i pan McLaughlin: „Investoři do akcií se v roce 2006 nejvíc báli toho, jak dlouho bude Fed zvyšovat úrokové sazby, aby zkrotil inflaci. Data za druhé čtvrtletí ukazují, že Fed už je téměř hotov a není proto s podivem, že akciový trh na to reaguje kladně. Zdá se, že ekonomika se pohybuje přesně podle plánu narýsovaného lidmi z Fedu: mírné oslabení růstu ekonomiky a ochlazení inflačních tlaků (tzv. hladké přistání). V krátkém horizontu nepředpokládáme právě z důvodu zmíněného hladkého přistání žádný výrazný růst na akciových trzích, ale ani propad. V delším horizontu očekáváme prostředí velmi příznivé pro růst cen akcií. Hlavním důvodem je nepolevující ziskovost firem.“

Klepněte pro větší obrázek

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 16/2006 dne 11.srpna 2006

Klepněte pro větší obrázek

Další zajímavé články z FOND SHOPu 16/2006:

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená