FinExpert.e15.cz

Co je dobré vědět o ošetřovném?

Jak dlouho lze ošetřovné pobírat a jak je vysoké? Proč někteří rodiče nemají na ošetřovné nárok?
Co je dobré vědět o ošetřovném?

Pro nemocné dítě je důležité, aby s ním během nemoci byl jeden z rodičů. Zaměstnaná maminka nebo tatínek mají během péče o nemocné dítě nárok na ošetřovné. Jak dlouho lze ošetřovné pobírat a jak je vysoké? Proč někteří rodiče nemají na ošetřovné nárok?

Ošetřovné patří mezi nemocenské dávky, a proto je upraveno zákonem o nemocenském pojištění. Na ošetřovné mají nárok zaměstnanci, kteří ošetřují dítě mladší 10 let, pokud dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz. O ošetřovné si ale můžete zažádat i v případě péče o jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou osobu. Nárok na ošetřovné vzniká také při péči o členku domácnosti, která porodila a její stav vyžaduje ošetřování jinou osobou. Důvodem pro ošetřovné může být i karanténa školky nebo školy.

Proč nemají nárok všichni rodiče?

Pro přiznání ošetřovného musí být splněny zákonné podmínky, proto na ošetřovné nemají nárok všichni rodiče, přestože se starají o nemocné dítě. Podívejme se na několik praktických příkladů, kdy nemá rodič nárok na ošetřovné.

  • Ošetřovné nemohou nikdy čerpat osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). V případě, že jeden z rodičů je zaměstnanec a druhý OSVČ, tak může ošetřovné vždy čerpat pouze zaměstnaný rodič.
  • Jestliže je nemocné dítě, na které čerpá maminka peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) nebo rodičovský příspěvek, tak maminka již nemá nárok na ošetřovné ani ošetřovné na toto dítě nemůže čerpat zaměstnaný otec dítěte. Výjimkou je situace, kdy onemocní nebo utrpí úraz matka dítěte a nemůže se o dítě starat, v tomto případě může zaměstnaný otec dítěte ošetřovné čerpat. Rovněž lze čerpat ošetřovné na starší dítě, jestliže matka dítěte čerpá rodičovský příspěvek a je těhotná, při pobytu matky v nemocnici.
  • Rodič pracující pouze na základě dohod o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tisíc Kč. Když je odměna u dohody o provedení práce do 10 tisíc Kč měsíčně, tak taková práce nezakládá účast na nemocenském pojištění a z takové práce není možné čerpat ošetřovné, přestože např. pracuje zaměstnanec během jednoho měsíce pro tři zaměstnavatele současně s měsíční odměnou 9 500 Kč u každého z nich.

Tiskopis vyplní lékař

Zaměstnanci uplatňují nárok na ošetřovné u svého zaměstnavatele, zpravidla jednají se mzdovou účetní. Svému zaměstnavateli musíte předat vyplněný tiskopis „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“, který vám vystaví lékař. Po ukončení péče o nemocné dítě musíte doručit „Potvrzení o ukončení potřeby ošetřování“, opět vystavené lékařem. Předaní uvedených tiskopisů zaměstnavateli stačí, aby bylo ošetřovné vyplaceno, ošetřovné od prvního dne vyplácí příslušná OSSZ dle bydliště. Při vystřídání rodičů během péče o nemocné dítě je potřeba vyplnit tiskopis „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování“.

Jak dlouho budete pobírat?

Standardně lze dle zákona o nemocenském pojištění pobírat ošetřovné 9 kalendářních dní. Otec a matka dítěte se mohou během pobírání ošetřovného jednou vystřídat. Vystřídání celkovou délku pobírání ošetřovného neprodlužuje. Osamělý – svobodný, ovdovělý nebo rozvedený zaměstnanec, který pečuje o dítě mladší 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může dávku čerpat až 16 dní. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny, tedy včetně soboty, neděle nebo svátku.

Ošetřovné není vysoké

Ošetřovné činí 60 % z denního vyměřovacího základu. Tím je veškerý příjem, ze kterého bylo placeno sociální pojištění v rozhodném období – zpravidla 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se vypočítá, když se vyměřovací základ vydělí počtem kalendářních dní v daném období (zpravidla 365 dny). Nezapočítavají se však všechny dny, aby se ošetřovné nesnižovalo (např. nemocenská). Denní vyměřovací základ se následně redukuje.

  • V roce 2013 jsou redukční hranice 863 Kč, 1 295 Kč a 2 589 Kč. Do první redukční hranice se započítává z 90 %, ve druhé redukční hranici z 60 %, ve třetí redukční hranici z 30 % a nad částku 2 589 Kč se již nepřihlíží.
  • V roce 2014 jsou redukční hranice 865 Kč, 1 298 Kč a 2 595 Kč. Zápočet v jednotlivých redukčních pásmech je v roce 2014 shodný jako v roce 2013.

Podle příjmu

V přiložené tabulce máme uvedeno ošetřovné za 9 dní v roce 2013 a 2014 u jednotlivých příjmů. Změna redukčních hranic je minimální, proto se ošetřovné v roce 2013 a 2014 liší nepatrně jenom u nadstandardních příjmů. Protože při výpočtu ošetřovného dochází k redukci, tak je ošetřovné u vyšších příjmů v porovnání s dosahovaným příjmem citelně nižší než u malých příjmů.

Měsíční příjemošetřovné za 9 dní (2013)ošetřovné za 9 dní (2014)
8 500 Kč1 368 Kč1 368 Kč
10 500 Kč1 683 Kč1 683 Kč
12 500 Kč1 998 Kč1 998 Kč
14 500 Kč2 322 Kč2 322 Kč
16 500 Kč2 646 Kč2 646 Kč
18 500 Kč2 961 Kč2 961 Kč
20 500 Kč3 285 Kč3 285 Kč
22 500 Kč3 600 Kč3 600 Kč
24 500 Kč3 915 Kč3 915 Kč
26 500 Kč4 230 Kč4 230 Kč
28 500 Kč4 446 Kč4 446 Kč
35 000 Kč5 130 Kč5 130 Kč
45 000 Kč5 904 Kč5 904 Kč
60 000 Kč6 696 Kč6 705 Kč
80 000 Kč7 695 Kč7 713 Kč
100 000 Kč7 695 Kč7 713 Kč
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená