FinExpert.e15.cz

ČLFA: Česká leasingová a finanční asociace polemizuje s názory o klesající využitelnosti leasingu

Většina médií zaznamenala zhoršení daňového rámce finančního leasingu provede-né vloni zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Konstatovala vesměs, že touto změnou byl finanční leasing diskriminován ve srovnání s daňovým režimem srovnatelných finančních produktů. V některých z nich toto poznání vyústilo v závěr, že z tohoto důvodu klesá výhodnost a využitelnost finančního leasingu. Některá media se přitom odvolala i na skutečnost, že v 1. čtvrtletí 2008 objem našeho leasingu klesl v meziročním srovnání o 8 %. Česká leasingová a finanční asociace nemůže souhlasit s podobnými závěry.

Využitelnost a skutečná využívanost leasingu pro naplnění investičních i spotřebitelských záměrů je v tržních ekonomikách dána souhrnem řady faktorů. Daňový režim leasingu resp. jeho daňové znevýhodnění je pouze jedním z těchto faktorů. Mezi výhody leasingu patří jeho dostupnost (zejm. pro malé a střední podniky a začínající podnikatele, tzn. pro subjekty s vesměs obtížným nebo omezeným přístupem k úvěrům a s nedostatkem vlastního kapitálu), rychlost přístupu k užívání potřebné věci, pružnost (schopnost reagovat na potřeby a specifika v cash-flow a v provozu leasingového nájemce), absence – až na výjimky – požadavků na dodatečné zajištění závazků z leasingového smlouvy, vykazování leasované věci v účetnictví poskytovatele leasingu, jeho využití jako nástroje proti důsledkům inflace a možnost využití stále širšího spektra doprovodných služeb, které ulehčují, zpříjemňují a často i zlevňují užívání a provoz leasované věci. Je zřejmé, že daňový režim (daňová výhodnost) leasingu není již mezi prioritami při rozhodování ekonomických subjektů o volbě mezi dostupnými metodami vnějšího financování jejich investičních záměrů. Změny daňového režimu finančního leasingu nejsou pro náš leasingový trh fatální. Leasingové společnosti na daňové změny reagují nabídkou nových finančních produktů a modifikacemi leasingových modelů. Vysoce konkurenční prostředí na straně leasingové nabídky je přitom zárukou, že schválené změny nepovedou k podstatnějšímu zvýšení ceny leasingu.

Ani meziroční pokles leasingu v 1. čtvrtletí 2008 není důkazem o klesající úloze leasingu na našem finančním trhu a v naší ekonomice.„Došlo k němu především v důsledku početných předkontraktací v závěru loňského roku v očekávání účinnosti změn daňových zákonů. Přepokládáme, že leasingový trh v dalších čtvrtletích opět poroste“, uvedl předseda představenstva ČLFA Mgr. Ing. Martin Kofroň.

To platí v plném rozsahu i ve vztahu k pesimistickým vývodům některých médií k využitelnosti leasingu nemovitostí. Je sice zřejmé, že leasingu by mohlo být při naplnění podnikatelských projektů spojených s pořízením či užíváním nemovitostí využíváno častěji a že tomu do značné míry brání některá ustanovení platných daňových předpisů, zejm. nesmyslně nastavená a z ekonomického hlediska příliš dlouhá minimální doba finančního leasingu nemovitostí. Tyto limity je třeba zrušit, a to nejen v zájmu zlepšení ekonomických předpokladů využitelnosti leasingu, ale i pro oživení trhu realit a posílení ekonomického růstu. Jak konstatoval předseda Výboru pro leasing nemovitostí JUDr. P. Fišer, i za současné úpravy lze leasingu nemovitostí efektivně využívat. Naše leasingové společnosti nabízejí i v daných podmínkách takové leasingové produkty, v rámci kterých je možné naplnit při využití výhod leasingu většinu investičních záměrů, a to za podmínek srovnatelných s jinými formami financování.

ČLFA očekává vývoj leasingových obchodů v dalším průběhu letošního roku s optimismem.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená