FinExpert.e15.cz

ČKP: Bez povinného ručení autobazar neopouštějí

Při nákupu ojetého vozu nezapomínejte na povinné ručení.

Každoročně si ojeté auto v autobazaru koupí tisíce motoristů. Nemalá část z nich opouští brány autobazaru bez povinného ručení. Neuvědomují si, že již tím se dopouští protizákonného jednání. Na veřejně přístupnou pozemní komunikaci by bez povinného ručení vůbec neměli vyjet. Pokud tak učiní, hrozí jim při silniční kontrole za nepředložení dokladu o povinném ručení pokuta až 3 000 Kč. Pokud si nesjednají pojištění záhy po nákupu vozidla, hrozí jim i další sankce. Od ledna 2009 navíc také povinnost přispívat do garančního fondu České kanceláře pojistitelů – u osobního vozidla částkou 50 nebo 70 Kč denně.

Že se nejedná o okrajový problém dokládají slova ředitele prodeje finančních služeb autobazaru AAA Auto Praha, pana Michala Šrubaře: „Ročně se v AAA AUTO prodá zhruba 45 tis. vozidel. Přibližně 10 % z nich naše autobazary opouští bez povinného ručení.“

Pracovníci v autobazarech zpravidla zodpovědně informují své zákazníky o nezbytnosti sjednat si povinné ručení i o rizicích, které jim při jízdě s nepojištěným vozidlem hrozí. Fakt, že i přesto někteří z nich odjedou z autobazaru bez povinného ručení, leč mají možnost si ho sjednat přímo na místě, je znepokojující. „V případě, že zákazník nemá zájem o povinné ručení, je upozorněn na skutečnost, že sjednat si povinné ručení je jeho zákonnou povinností, a že jízdou s nepojištěným vozidlem se vystavuje značným rizikům. Současně musí podepsat protokol o tom, že bere na vědomí fakt, že odjíždí s nepojištěným vozidlem a je srozuměn s případnými následky, které mohou nastat v případě nehody s nepojištěným vozidlem. Taktéž prohlašuje, že si uvědomuje, že veškerou takto vzniklou škodu hradí sám na své vlastní náklady,“ doplňuje Michal Šrubař z AAA Auto Praha.

„Problém nepojištěných vozidel na českých silnicích je závažný. Ročně jejich řidiči způsobí přes 5.000 nehod s celkovou výší škod přesahujících 450 mil. Kč. Nejvíce motoristů, kteří se stávají viníky nepojištěných škod, tzn. nehod způsobených vozidlem bez povinného ručení, se rekrutuje z těch, kteří si kupují ojetá auta, často právě v autobazarech. Nejlepší variantou proto je, když řidič z autobazaru vyjede již s povinným ručením,“ vysvětluje Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Nejčastějšími udávanými důvody, proč si klienti autobazarů nechtějí sjednávat povinné ručení na místě při prodeji vozu, je to, že zákazník má svého osobního pojišťovacího zprostředkovatele. Někdy se však stane, že ho poté ani nenavštíví a dál hazarduje jízdou s nepojištěným vozidlem. Za tu mu dle zákona hrozí sankce od správních orgánů v rozmezí od 5.000 Kč do 40.000 Kč. Od ledna 2009 k nim přibývá povinnost platit za každý den provozu vozidla bez povinného ručení příspěvek ve výši 20 – 300 Kč, dle druhu vozidla.

Protiprávního jednání se takový člověk dopouští hned jak opustí brány autobazaru. Spoléhat se na povinné ručení předchozího vlastníka vozidla je krátkozraké, protože předchozí vlastník má zájem ochránit svůj bonus a prodej vozidla tak ihned ohlásí své pojišťovně a své povinné ručení tak okamžitě ukončí.

Ten, kdo si vozidlo kupuje na leasing, má častopovinné ručení smluveno v rámci leasingové smlouvy a je součástí splátek. Je však nezbytné si toto řádně prověřit.

Nejzávažnější dopad může mít pro motoristu situace, kdy s nepojištěným vozidlem způsobí dopravní nehodu. Způsobená újma na zdraví, náklady na léčbu a následnou zdravotní péčipoškozeného mohou dosáhnout milionů korun. Tyto náklady v konečném důsledku zaplatí nepojištěný viník nehody.Typickým příkladem může být mladík, který si za své první uspořené peníze pořídí v autobazaru starší vůz. Další peníze do povinného ručení již investovat nehodlá. Vše mu prochází až do chvíle, kdy s nepojištěným vozem způsobí dopraní nehodu. „Často se setkáváme s nehodami mladých řidičů. Cesta autem například z víkendové diskotéky pro ně může skončit havárií s těžkou újmou na zdraví spolucestujících řidiče. Pokud řidič nemá sjednané povinné ručení, finanční následky jeho lehkovážnosti pro něj mohou být fatální,“ dodává Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Pozor na tzv. polopřevody

Zpozornět by však měli i ti, kteří ojetý vůz prodávají. Stává se, že při prodeji vozu nedořeší veškeré administrativní náležitosti a prodávané auto v registru vozidel nepřevedou na kupujícího. Buď tak neučiní vědomě, nebo může nastat situace, kdy sice kupujícímu dají plnou moc k převodu vozidla v registru, který tak však neučiní a vozidlo na sebe nepřevede. Za této situace zůstává v registru vozidel veden jako majitel vozidla ten, který již auto prodal a reálně ho nemá. Pokud kupující za vozidlo povinné ručení neplatí, jdou případné škody způsobené tímto nepojištěným vozidlem na vrub prodávajícího, stejně jako sankce od správních orgánů či sankce v podobě příspěvku do garančního fondu ČKP. Proto je nezbytné, aby původní majitel i nový majitel vozidla bezodkladně splnili své povinnosti vůči registru vozidel.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená